Julkaisutoiminta 2009

1) Toimivat Seniorit ry:n kuukausitiedotteet ja kotisivut internetissä (Pirkko Liikanen).  Vuoden loppuun mennessä Toimivat Seniorit ry:n kotisivuilla oli 1 574 yksittäistä käyntiä.

2) Toimivat Seniorit ry:n esitelehtinen suomeksi ja englanniksi

3) Pirkko Liikanen 2009. Seniorit, elinvoimaa ja täyttäelämää Viherlaaksossa, Viherlaaksolaiset ry. Kevättiedote 8 - 11.

4) Kirsti Sergejeff 2009. Senioreiden energiaa Viherlaaksossa, ESSE 5.3.2009, 10 - 11.

5) Pirkko Liikanen 2009. Ikääntyminen ja vanhuus ajassa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 2.

6) Helena Allahwerdi 2009. Pohdintaa ja ajatuksia ikääntyvien asemasta. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 3.

7) Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen 2009. The Elderly as an active part of the community. Teoksessa Helena Erjanti & Koichi Ogasawara (toim.) Refurbishing elederly care. The new streams and organisational transformation in Finland and Japan. Laurea ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 35, 307 - 320.

Takaisin vuosikertomus 2009 etusivulle