Toimintasuunnitelma 2010

Toimivat Seniorit ry                                                                   

   Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2010 aikana yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona.

Hallinto                                                                            

    Toimivat Seniorit ry:llä on oma hallituksensa (neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä) ja kullakin toimintapisteellä on oma johto- ja suunnitteluryhmänsä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vetäjänsä/yhteyshenkilönsä johdolla.

Toimintapisteet                                                                  

   Toimivat Seniorit ry pyrkii perustamaan uusia toimintapisteitä As Oy Säästökehän toimintapisteen mallin mukaisesti. Toimintapisteet keskittyvät toteuttamaan jäseniensä toivomaa pienryhmätoimintaa. Visionsa mukaisesti periaatteiden toteuttaminen tapahtuu yhdistyksen toimintapisteissä paikallisena vapaaehtoisena pienryhmätoimintana. Yhdistys näkee itselleen tärkeänä myös vanhenemiseen liittyvän koulutus- ja tutkimustehtävän.

Jäsenhankinta                                                                                 

   Yhdistyksen toiminta toteutuu toimintapisteissä, joista tärkein on As Oy Säästökehän toimintapiste. Yhdistyksellä oli 52 jäsentä, joista kaksi on kunniajäsentä, puolet As Oy Säästökehän toimintapisteen jäseniä ja puolet muita jäseniä. Uusia mahdollisia toimintapisteitä pyritään käynnistämään ja As Oy Säästökehän toimintamallia levittämään mahdollisimman laajalle.

Kerho- ja pienryhmätoiminta                                                                   

       Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden, syrjinnän ja syrjäytymisen estämiseksi järjestetään vapaaehtoista ryhmätoimintaa. Lähiyhteisöllisyyttä ylläpidetään tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä vahvistetaan verkottumista.

Toimintapisteiden kerho- ja pienryhmätoimintaa kehitetään jäsenten toiveiden mukaisesti. As Oy Säästökehän toimintapisteessä jatketaan jo käynnistyneitä pienryhmiä: viikoittain toteutuvia päiväkahvi-, liikunta-, Skype - ystäväpiirejä, joka toinen viikko kokoontuvia jooga-, yhteislaulu- ja seurapelipiirejä ja kerran kuukaudessa kokoontuvia hyvinvointi-, kirja-, porina-, retki- ja taidepiirejä. Käden luova taitopiiri toteutetaan kevään 2010 aikana joka toinen viikko ja pari kertaa lukukaudessa työpajana ja tarvittaessa toteutetaan oma-kuva postimerkkipiiri. Vuoden aikana taidepiiri järjestää 4-5 näyttelyä, joista neljä on jo varmistettu.

Kansainvälinen toiminta                                                                   

   Yhdistyy toimii Laurean Ammattikorkeakoulun koordinoimassa Express to Contact (E2C) hankkeessa päätekäyttäjänä. Hankkeen rahoitus saadaan AAL – JP:n varoista (the Ambient Assisted Living Programme). Hanke käynnistyy maaliskuussa 2010. Yhteyshenkilönä toimii Anne Äyveri.

 Muu toiminta                                                                                 

    Yhdistys vastaanottaa vierailijoita, järjestää tapahtumia/työpajoja ja jatkaa toimintaansa yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhdistys pyrkii myös yhteistyöhön seurakunnan kanssa. Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat Espoon kaupungin Liikuntatoimi (yhteyshenkilöt Esa Yletyinen ja Mirja Taavila) -68+ sporttikortti, Viherlaakson palvelutalo ja Leppävaaran palvelukeskus (Maritta Vanhapiha), Viherlaakson kirjasto (yhdistyksen taidenäyttelyt),  Laurean ammattikorkeakoulu (Tikkurila - E2C-hankkeessa yhdistys on päätekäyttäjänä, Omnian Aammattiopisto, Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja Läheiset ry, Setlementti Onnenkenkä ry, Espoon vapaaehtoisjärjestö (EJY).  

 

Tiedottaminen, vaikuttaminen ja verkottuminen Toimivat Seniorit ry:llä on omat kotisivut internetissä: http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi. Ne kattavat yhdistyksen toiminnan monipuolisesti ja tehokkaasti. Jokaisen kuukauden toimintaohjelma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla, lähetetään sähköpostina niille jäsenille, joilla on sähköposti-osoite ja joilla ei ole sähköpostia, kuukausitiedote jaetaan suoraan kotiin. Yhdistyksen jäsenien facebook-sivustoilla kerrotaan yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksellä on oma julkaisusarja, jonka toimittamista jatketaan (Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja). Viikoittainen Skype - ystäväpiiri mahdollistaa säännöllisen yhteydenoton muualla sijaitseviin senioreihin.

Yhdistys ottaa kantaa vanhenemista koskeviin käytäntöihin ja yrittää vaikuttaa julkisen sektorin kautta hyvinvoinnin vahvistamiseen. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat itsenäisesti erilaisiin paikallisiin ja valtakunnallisiin vanhenemista koskeviin seminaareihin ja myös luennoivat eri tilaisuuksissa.

 

Talous                                                                                  

  Taloutensa yhdistys kattaa ensisijaisesti jäsenmaksuilla, joka on 10 euroa/vuosi/jäsen Yhdistys harkitsee myös varojen anomista julkiselta sektorilta toimintansa tukemiseksi. Pienryhmien eli harrastepiirien toiminnan ylläpitäminen edellyttää myös matkakustannuksia.

Kolmivuotisessa E2C-hankkeessa yhdistys toimii päätekäyttäjänä, jonka toimintaan on Laurean ammattikorkeakoulu (Tikkurila) on hakenut rahoitusta AAL JP:n varoista. Toimivat Seniorit ry toimii Laurean ammattikorkeakoulun E2C-hankkeessa alihankkijana (yhteyshenkilö Anne Äyveri Tikkurilan Laurea).

Paluu toimintasuunnitelmat sivulle