Toimivat Seniorit ry:n aloite toimenpiteitä varten

Tiedoksi: vanhushoidon kehitysjohtaja Jaakko Valvanne ja perusturvajohtaja Juha Metso   
 

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle      
 
 

Viherlaakson terveyskeskuksen palveluja ei saa lakkauttaa. Lakkauttamisen tilalle Viherlaaksoon perustetaan geriatriaan erikoistunut terveyskeskus   
 

Espoon kaupunki kamppailee yhä heikkenevän talouden kanssa. Kaikkia kuluja karsitaan. Nyt uhkana on Viherlaakson ja muiden pienien terveyskeskusten lakkauttaminen tai palvelujen vähentäminen.  Yhä useampi kotona asuva yksinäinen tai omaishoitajan tuella kotona asuva vanhus jäävät ilman tarvitsemiaan terveys- ja hoitopalveluja. Myöskään laitoksissa olevilla ei ole tukenaan koulutettua henkilökuntaa riittävässä määrin. Tilanne on todella kriittinen Espoossa niin kuin koko Suomessa. Viherlaakson alueella on paljon veroja maksavia 65+ seniori- ikäisiä.  

Seuraaviin kysymyksiin haluaisimme saada selvityksen ja  selvityksen perusteella odotamme toimenpiteitä:   

· Miten Espoon ja Viherlaakson alueen seniori-ikäiset voivat?

· Millainen on heidän hyvinvointiaan vahvistavien palveluitten tarve?

· Millaisia perussairauksia heillä on mukaan luettuna näköön, kuuloon, muistiin ja liikkumiseen liittyvät rappeutumat ja niiden ehkäisevä hoitotarve ja sairautta ehkäisevät hoitoryhmät?

· Millaisia pysyväissairauksia (diabetes, kohonnut verenpaine, sydänsairaudet, astma, dementia, alzheimer, masentuneisuus, depressio, alkoholismi jne.) heillä on ja mikä on niiden jatkuva hoitotarve?

· Muodostavatko Viherlaakson terveyskeskuksen alue(Viherlaakso, Viherkallio, Lähderanta, Lippajärvi, Laaksolahti) ja siellä asuvat 65+ v. ikäiset riittävän suuren väestöalueen Viherlaakson geriatriaan erikoistuneen terveyskeskuksen perustamiseksi?

· Selvitetään, voisiko Viherlaakson terveyskeskus toimia geriatrisena terveys- ja koulutuskeskuksena, jossa geriatriaan erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat voisivat harjoitella?

· Millaisia palveluja ikäihminen kykenee kustantamaan vanhenemisen eri vaiheissa?   
 

Ikääntyessään jokainen vanheneva ihminen tarvitsee julkisia terveydenhoidon peruspalveluja. Samalla hänen ostokykynsä ikääntymisen myötä heikkenee. Eläke pienenee vuosi vuodelta taittuvan indeksin takia. Putkiremontit ja asumiseen liittyvät korjaukset nakertavat yhä pienevää eläkettä.    

Lähipalvelujen lakkauttaminen suurentaa hiilijalanjälkeä eikä siten suinkaan pienennä yhteiskunnan kuluja. Kaikki espoolaiset eivät voi asua radanvarressa. Mikäli lähipalveluja karsitaan, ikääntyville on taattava edulliset liikenneyhteydet isoille terveysasemille tai hoidettava kuljetukset palveluseteleillä. Entä Viherlaakson alueen lukuisat vanhainkodit – paljonko potilaiden kuljetukset lisäisivät kuluja ja hiilijalanjälkeä?  

Ikäihmiset odottavat Espoolta ehdottomasti hyvinvoinnin takaamiseksi sitä, että Viherlaakson terveysasemaa ei lakkauteta eikä sen palveluja vähennetä. Päinvastoin palveluja tarvitaan lisää ja oikein kohdennettuina vanhenevan väestön hyvinvoinnin vahvistamiseksi.    

Perustelu:

958 263 eläkeläistä maksoivat vuonna 2007 välittömiä veroja 3535 miljoonaa euroa eli 11% kaikista välittömistä veroista. Jokainen eläkeläinen maksaa keskimäärin 3689€ välittömiä veroja. Eläkeläisen kunnallisverotuksessa verotettavaan tuloon perustuvat maksut ja verot vuonna 2008 olivat 18,55 % ja vuonna 2009 18.59%. Viherlaakson terveyskeskuksen alueella ikääntyviä on keskimääräisesti enemmän kuin neuvolaikäisiä lapsia, kerrottiin 9.2.2010 Viherlaakson kirjaston ja Toimivat Seniorit ry:n yhteisessä tilaisuudessa.   

Työssäkäyvää väestöä palvelee oma, yksityinen terveydenhoitojärjestelmä, joka on työntekijälle ilmainen

Julkinen terveyshuolto on lakisääteinen. Terveyskeskukset palvelevat kaikkia kuntalaisia.  Eläkeläiset haluavat saada vastinetta maksamistaan veroista. Hoitoon heillä on perustuslailliset, lakisääteiset oikeudet.   
 

Espoossa 10.2.2010   
 

Toimivat Seniorit ry:n hallitus

Helena Allahwerdi, pj                  Oili Suominen, varapj

Eeva Hytönen, rahastonhoitaja              Pirkko Liikanen, sihteeri    

 www.toimivatseniorit.palvelee.fi  Viherlaaksonranta 10, 02710 Espoo