Toimivat Seniorit ry

 

TAVOITTEET

-        Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaaehtoista pienryhmätoiminta,

-        yhteisöllisyyden ylläpitäminen tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista, 

 

 -        yleisöluentojen, oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjestäminen

 

-        kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan järjestäminen,

 

-        muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimiminen,

 

-        tukea toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa

 

-        toimintapisteiden perustaminen ja kehittäminen eri alueilla.

Takaisin etusivulle 

Takaisin vuosikertomus -sivulle