Linkkejä vanhenemisen tutkimukseen ja hoitoon Vanhuuden teesit

 Takaisin etusivulle

Aivoliitto  http://www.aivoliitto.fi/ Aivoliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edistää toiminnallaan aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyä, kielellisen erityisvaikeuden varhaista tunnistamista sekä hyvää hoitoa ja kuntoutusta.

Gerocenter http://www.gerocenter.fi  Gerocenter on ikääntyvän väestön hyvinvointiin ja hyvinvointiin keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Gerontologinen ravitsemus Gery ry  http://www.gery.fi Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia monialaisesti ravitsemuksen, liikunnan ja ryhmätoiminnan avulla sekä edistää moniammatillista yhteistyötä ikääntyneiden ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

Gernet http://www.gernet.fi Gernetin tavoitteena on toimia vanhenemiseen liittyvän moniammatillisen tiedon keskeisenä verkkosivustona Suomessa. Societas Gerontologica Fennica ry:n (SGF) ja Suomen Geriatrit ry:n omat verkkosivut löytyvät myös Gernetin alaisuudesta.

Ikäinstituutti http://www.ikainstituutti.fi Ikäinstituutti edistää hyvää ikääntymistä tukemalla liikuntakykyä, mielen hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia.

Tutkimuksen avulla lisäämme tietoa ja ymmärrystä vanhuudesta, kehittämishankkeissa juurrrutamme hyviä toimintatapoja seniori- ja vanhustyöhön ja koulutuksella vahvistamme osaamista ikäihmisten hyväksi. Tavoitteena on kannustaa järjestöjä ja kuntia konkreettiseen yhteistyöhön sosiaali-, terveys-, liikunta-, tekninen-, opetus- ja kulttuuritoimen kesken.

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry http://pro.tsv.fi/kvt Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää hyvän vanhenemisen edellytyksiä ja ikääntymiseen liittyvän tiedon kasvua sekä lisätä ikääntymisen kysymysten parissa työskentelevien yhteistyötä

Luustoliitto http://luustoliitto.fi/ Luustoliitto on valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö. Yhdistys edistää tietoutta luustoterveydestä ja ehkäistä osteoporoosin ja murtumien ilmaantuvuutta, kaatuilua sekä edistää luustoon liittyviä terveitä elämäntapoja.

Muistiasiantuntijat http://www.muistiasiantuntijat.fi Muistiasiantuntijat ry vaikuttaa, toimii, kehittää ja tukee muistisairaiden hyvinvointia ja muistisairaista huiolehtivia

Muistiliitto http://www.muistiliitto.fi Muistiliitto toimii muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää tämän kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin yleisiä edellytyksiä.

Muistiharjoituksia

FORAMEN-harjoitukset

FORAMEN-harjoitukset. Katso resepti harjoitteluun ja taustaa ...

  Tervatonttutoivo

  www.tervatonttu.fi

Impulssi

Valitse aiheista mieluisaa tekemistä. Innostu aivotreenistä ...

Muistiluuri

Muistiluurissa kehitetään vuorovaikutteista ja osallistavaa ...

Muistipuisto

Muistipuisto® (www.muistipuisto.fi) on uudenlainen verkkopalvelu ...

Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö järjestää, edistää ja tukee työikäisten ja ...

Suomen akuuttigeriatrian yhdistys ry. http://www.akuuttigeriatria.fi  Yhdistyksen tarkoituksena on vanhusten akuuttihoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen, siihen liittyvän tiedon ja osaamisen sekä alan tutkimuksen kehittäminen.

Suomen diabetesliitto http://www.diabetes.fi Toimimme ja vaikutamme laaja-alaisesti: toimintamme painopisteitä ovat diabeetikoiden tukeminen, diabetesosaamisen edistäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys http://www.palliatiivisenlaaketieteenyhdistys.fi/ Yhdistyksen (sply) tarkoituksena on edistää lääkäreiden palliatiivisen lääketieteen tuntemusta ja lääketieteellistä koulutusta.

Suomen psykogeriatrinen yhdistys http://www.spgy.org/ Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen tarkoituksena on psykogeriatrisen toiminnan ja tutkimuksen harjoittaminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden tieteen ja toiminnan alojen kanssa.

Sydänliitto http://www.sydanliitto.fi  Sydänliiton tarkoituksena on tukea toimintoja, jotka edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä, sydänpotilaiden kuntoutusta, terveellisiä elämämntapoja ja sydäntutkimusta.

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. 

Tutustu vapaaehtoistyöhön  

http://www.vapaaehtoiseksi.fi/

Kansainväliset:

European Academy for Medicine of Aging http://www.eama.eu

European Association for Palliative Care http://www.eapcnet.eu/

European Delirium Association http://www.europeandeliriumassociation.com/

European Union Geriatric Medicine Society http://www.eugms.org/

International Association of Gerontology and Geriatrics http://www.iagg.info/

Nordic Gerontological Federation http://www.ngf-geronord.se

The American Geriatrics Society http://www.americangeriatrics.org/

Vanhusten oikeuksien julistus

http://www.sngg.es/themed/sngg/files/docs/017/137/declaraciOn_pamplona_english.pdf

Senioribloggaajan sivusto

 http://www.rantapallo.fi/mummomatkabloggaa/

 Takaisin etusivulle