Julkilausumat

 

Joukkoliikenteen alennusliput vanhenevalle väestölle  Olemme pieni ryhmä vastuullisia, veroja maksavia YTV:n alueella asuvia ikääntyviä kuntalaisia.  Seuraamme huolestuneina kustannusten nousua ja etenkin yli 75 vuotta vanhojen  eläkkeiden ostovoiman pienenemistä.  On kuntien edun mukaista, että vanheneva väestö säilyy elinvoimaisena ja aktiivisena osallistuen kaikkiin yhteiskunnan rientoihin suur Helsingin alueella. Tämä on mahdollista, jos liikkuminen on julkisissa liikennevälineissä riittävän edullista.  

YTV:n  vuoden 2009 suunnitelmissa on nostaa seutulipun hinta 4 €:oon, jolloin edestakaisen seutulipun hinnaksi tulee 8 €. Tämä on suuri menoerä otettavaksi pienistä eläkkeistä, joista jokainen maksaa jo kohtuuttomasti saamiinsa palveluihin nähden valtion ja kunnan veroja. Miksi YTV riistää eläkeläisiä? Valtionrautatie antaa 50 % ja kaukobussilinjat 30 % alennusta eläkeläisille.

Ehdotamme, että eläkeläisille suunnitellaan seutuliikenteen vuosilippu ja kertalippu joiden hinta olisi ainakin 50 % vähemmän kuin normaalin lipun hinta. Tämä takaisi eläkeläisten ostovoiman ja osallistumisvoiman (kulttuuririennot, kansalaisaktiivisuus, vapaaehtoistoiminta, toiminta vertaisryhmissä vierailut sukulaisten ja ystävien luona..) toteutumisen tasaisesti ja jatkuvasti vuoden aikana koko suur Helsingin alueella.

Monessa maassa mm. Englannissa eläkeläiset saavat kuukausittain tietyn määrän ilmaisia joukkoliikennelippuja. Kyllä Suomessakin pitäisi olla tähän varaa. Jo nyt eläkeläiset tukevat verotuksen avulla muiden ikäryhmien julkisia palveluja ja hallintokuntien toimia.

Emme ole vielä koskaan kuulleet yhdenkään eläkeläisen saaneen täyttä vastinetta maksamilleen veroille. Päinvastoin. Kannattaa tarkistaa Veropäätöksen 2007 kohtaa, jossa mainitaan maksuunpannut verot. Eläkeläinen on uskollinen ja hyvä veronmaksaja.  Viherlaaksossa marraskuun 15. päivänä  2008

Päättäjien toimenpiteitä odottaen  Toimivat Seniorit ry.

http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi   

Helena Allahwerdi      Pirkko Liikanen   Eeva Hytönen