Kannanottoja ja kansalaisaktiivisuuus  Vanhuuden teesit

Kansalaisaloite  Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi
 

1. Joukkoliikenteen alennusliput vanhenevalle väestölle (2008)

 2. Vanhenevan väestön asema ja palvelujen saatavuus (2009)

 3.  Kannanotto toimenpiteitä varten Espoon kaupungin hallitukselle (2009)

 4.  Kannanotto toimenpiteitä varten Espoon Vanhusneuvostolle (2009)

 5.  Vetoomus Viherlaakson kirjaston säilymiseksi (2009) Yleisötilaisuus 21.1.2010

6.  Aloite Viherlaakson terveysaseman säilymisen ja kehittämisen puolesta (2010) Yleisötilaisuus 9.2.2010

 7. Toimivat Seniorit ry:n vanhusneuvostolle lähettämiä Espoon kaupungin palveluja ja toimintaa koskevia palautteita ja aloitteita v. 2015

Espoon vanhusneuvosto pyytää vuosittain järjestöjä keräämään kaupungin palveluja ja toimintaa koskevia palautteita ja aloitteita.  Näihin aloitteisiin kahdeksan vuoden aikana Toimivat Seniorit ry ei ole koskaan aikaisemmin saanut minkäänlaista palautetta lähettämiinsä palautteisiin ja aloitteisiin. Tämä on tuntunut kovin turhauttavalta, millä vanhusneuvosto on  suhtautunut pyytämiinsä järjestöpalautteisiin.  

Vuonna 2015 Toimivat Seniorit ry lähetti kaikkiaan 25 erilaista aloitetta, tällä kertaa Espoon vanhusneuvosto antoi palautteita. Esittämämme palautteet ja aloitteet tosin koskivat ainoastaan yli 80 - 85 vuotta täyttäneitä, kotonaan asuvia SLOW GO ja NO GO -senioreita. Kiitos Espoon vanhusneuvostolle!

Toimivat Seniorit ry:n palautteet ja aloitteet v. 2015 koskivat seuraavia alueita.

I KOTONA ASUVAT YKSINÄISET VANHUKSET (80+)

Palvelut  (1 aloite )

Palvelujen kustannukset ( 3 aloitetta)

Henkilökohtainen avustaja (3 aloitetta)

Liikuntakyvyn ylläpitäminen (2 aloitetta)

Liikkuminen kodin ulkopuolella (2 aloitetta)


 Ravinto (1 aloite)

Teknologia vanhuksen hyvinvointia vahvistamassa  (2 aloitetta)

Asuinympäristön esteettömyys (2 aloitetta)

Kulttuuripalvelut (1 aloite)

Terveydenhoito kotona (1 aloite)

II VANHUS  (80+) TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA ESPOOSSA

  1. Ambulanssikuljetukset sairaalasta toiseen
  2. Havaintoja  sairaalahenkilökunnan toimista  sairaalan osastoilla (1 aloite)
  3. Vanhusten omaisten ohjaus hoidon onnistumiseksi (1 aloite)

    4. Vanhusten kotiuttaminen (1 aloite)

III ESPOON KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO 2015-2016 (3 aloitetta)

8. Kansalaisaloite 

Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi

Takaisin etusivulle