1. Vanhusten omaisten ohjaus hoidon onnistumiseksi
  • Hätääntynyt potilaan omainen jää usein vaille vastauksia koska hän ei tiedä oikeita kysymyksiä.
  • Potilaan omaisen ei ole suunniteltu edes kotiin lähdettäessä.
  • Omainen tarvitsee tarkat ohjeet jatkotoimenpiteistä jotka jäävät hänen vastuulleen.  Mitä tehdä jos eteen tulee sellainen ja sellainen sairauteen liittyvä tilanne? Mistä hän saa tarvittavat hoitovälineet ja millaiset hoitovälineet? Ja miten niitä käytetään?

Aloite 20. Kotiutettaessa sekä asiakkaalle itselleen ja/tai omaiselle annetaan kirjalliset jatkohoitoohjeet sekä opastetaan hoidon hallinnassa (apuvälineet, siteet yms.)

 

VASTAUS/PALAUTE

Kirjalliset kotihoito-ohjeet:

Sairaalassa hoidettavien potilaiden sairaudet ovat varsin moninaiset ja usein ollaan tilanteessa, jossa ohjeita tarvitaan hyvin monenlaisista asioista. Kirjallisia ohjeita on tällä hetkellä vähän. Potilas saa hoidosta epikriisin, johon on kiteytetty hoidon syy ja toteutus sekä jatkohoito-ohjeet. On kuitenkin totta, että erilliset kirjalliset jatkohoito-ohjeet edistäisivät asioiden muistamista vielä kotiin tulon jälkeenkin. 

Takaisin kannanotteisiin 2015