Vetoomus toimitettu Espoon kaupungin kirjaamoon (diaarinumero 6808/420/2009- 26.11.2009)

VETOOMUS VIHERLAAKSON KIRJASTON SÄILYMISEN PUOLESTA

 Toimivat Seniorit ry esitti 793 henkilön allekirjoittaman vetoomuksen Viherlaakson kirjaston säilymisen puolesta. Toivomme, että Espoon kaupungin kulttuurilautakunta ja muut päättävät virnaomaiset ottaisivat tämän vetoomuksen huomioon tehdessään Espoon pienkirjastojen  säilymistä koskevia päätöksiä.

Perusteluina esitämme seuraavan.

  • Kirjasto on tärkein suomalaisen yhteiskunnan kansansivistyksen muoto.
  • Elinikäiseen oppimiseen tarvitaan Viherlaakson kirjastoa, joka on kaikkien ulottuvissa.
  • Kirjasto palvelee kaikkia.
  • Lapsille ja vanhuksille matka Espoon muihin kirjastoihin on liaan pitkä.
  • Kirjasto pitää ihmisen virkeänä, osaavana ja vastuullisena yhteiskunnan kansalaisena.
  • Viherlaakson kirjasto palvelee ja vastaa moniin ihmisen tarpeisiin.
  • Kirjasto peruskorjattiin vuonna 2005, kun edellinen lakkausuhka jätettiin toteuttamatta ja on  nykyisin entistä toimivampi.
  • Kirjasto tarjoaa tärkeän mahdollisuuden internetin käyttöön.
  • Kirjastoa ei saa lakkauttaa lyhytnäköisesti taloudellisen, aikanaan väistyvän laman perusteella.
  • Elinikäiseen oppimiseen tarvitaan Viherlaakson kirjastoa, joka on kaikkien ulottuvilla

Espoossa marraskuun 26. päivänä marraskuuta 2009

Kunnioittaen ja yhteistyöterveisin

Toimivat Seniorit ry (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi)

Helena Allahwerdi, pj                              Oili Suominen, varapj

Toimivat Seniorit ry:n puolesta

Pirkko Liikanen, sihteeri

Tiedoksi:

Espoon kulttuurilautakunnan jäsenet, Espoon kaupungin valtuuston jäsenet ja varajäsenet, Espoon sivivistystoimi, Espoon vanhusneuvosto