Kannanotto liikkumiseen kodin ulkopuolella

 Monet vanhukset 80+ tarvitsevat rollaattorin/pyörätuolin lisäksi myös autoa ja/tai muuta kuljetusapua liikkuakseen paikasta toiseen. Kaikkien täytyy liikkua myös kodin ulkopuolella ylläpitääkseen liikuntakykyä, vanhukset tarvitsevat turvallisia ja esteettömiä kulkureittejä kodin lähiympäristössä. 

Aloite 10. Kaikille ikääntyneille tarjotaan alennuslippu käytettäväksi esim. klo 9.00 ja 15.00 välillä julkisissa kulkuneuvoissa (bussit, junat, raitiovaunut, metro). Yksinäisyys vähentyy, kun pystyy lähtemään harrastuksiin, ostoksille ja ystävien luokse. Nykyiset matkat Espoosta Helsinkiin ovat kalleuden takia mahdottomia monelle eläkeläiselle seniorille ja vanhukselle.

VASTAUS/PALAUTE 

HSL määrittelee bussilippujen hinnat ja vanhusneuvosto on ottanut kantaa eläkeläisalennuksiin HSL lippumaksumuutosten yhteydessä. Aloitteet on lähetetty kaupungin joukkoliikenne yhdyshenkilölle, jotta hän on tietoinen aloitteista ja pystyy vaikuttamaan asiaan kun HSL seuraavan kerran miettii lippujensa hintoja. 

VASTAUS /PALAUTE

2013 lopussa on päätetty myöntää uudessa järjestelmässä kaikille yli 70-vuotiaille HSL-alueella vakituisesti asuville 50 % alennuksen matkakortin arvolla klo 9-14 alkavista matkoista. 

HSL:n hallituksen kokouksessa 16.6.2015 matkalippujen hinnat päätettiin ensi vuodeksi, mutta nykyisiin alennusryhmiin ei ole tulossa muutoksia. Uudessa vyöhyke- eli kaarimallissa (otetaan käyttöön vuonna 2017) alennusryhmät muuttuvat jonkin verran (Liite).

Sinikka Ahtiainen, Espoon liikennesuunnitteluyksikkö ja Riikka Aaltonen, Joukkoliikennesuunnittelija, Helsingin Seudun Liikenne HSL, Joukkoliikennesuunnitteluosasto, p. 040 1612234, Postiosoite: PL 100, 00077 HSL, Käyntiosoite:Opastinsilta 6 A, www.hsl.fi

Aloite 11. Espoosta puuttuvat puistot. Vanhuksille sopivat esteettömät ja turvalliset kulkureitit kartoitetaan ja tiedotetaan julkisesti, miten esim. rollaattorilla kulkeva pääsee kulkemaan reiteille. Koska vanhuksien liikuntapaikat rajoittuvat lähinnä kodin vieressä kulkeville kaduille, ne varustetaan penkeillä, joilla vanhus 80+ tai kuka tahansa Espoon asukas voi tarvittaessa levähtää. Näitä penkkejä tulisi sijoittaa esim 50-100 metrin välein (ks. Maunulan kuntopolku). 

VASTAUS/PALAUTE

Puistosuunnitelmien yhteydessä suunnitellaan uusia ulkoilureittejä ja muita viheralueiden toimintoja. Suunnitelmat esitellään asukastilaisuuksissa ja asukkaat saavat antaa suunnitelmiin kommentteja. Myös aukioille ja toreille suunnitellaan penkkejä. Tekninen keskus ottaa penkkitoiveita vastaan ja pyrkii sijoittamaan uusia penkkejä aina mahdollisuuksien mukaan. Periaatteena on, että vanhoja penkkejä palautetaan alkuperäisille paikoille kunnostuksen yhteydessä. 

Tekninen keskus on saanut esityksiä lisäpenkkitoiveista oleville reiteille. Osalle reiteistä on jo asennetukin uusia penkkejä, osa toiveista edellyttää vielä suunnittelua ja toteutusta.

Tekninen keskus suhtautuu myönteisesti yritysten lahjoittamiin penkkeihin. Asian konkretisoituminen edellyttää kuitenkin vielä penkkimallien ja penkkien huoltoon ja kunnossapitoon liittyvien asioiden täsmentämistä.

Vastaukset on laadittu Teknisessä keskuksessa Salla Hännisen koordinoimana.

ystävällisin terveisin Tanja Paananen/ talousjohtaja/ Espoon kaupunki/ Tekninen ja ympäristötoimi/ Esikunta

Aloite  11 (jatkuu) 

Myös esteettömät ja turvalliset Espoon luontopolut etsitään vanhuksien (80+) kuljettavaiksi. Selvitetään, miten Espoon asukaspuistot soveltuvat vanhuksien ulkoiluun. Näistä tiedotetaan ja kerrotaan, miten vanhus (80+) pystyy saapumaan näille ulkoilupaikoille. 

VASTAUS/PALAUTE

Ehdotuksen toteutuminen edellyttäisi esteettömyyskartoitusten teettämistä olemassa olevista ulkoilureiteistä, luontopoluista sekä asukaspuistoista koko Espoossa. Tekninen keskus pyrkii kartoittamaan ulkoilureittien ym. esteettömyyttä vaiheittain resurssien puitteissa. Vuoden 2015 aikana laaditaan Espoon rantaraitin esteettömien osuuksien kartoitusta.

 

Takaisin kannanotteisiin 2015