VANHUS (80+) TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA ESPOOSSA

Toimivat Seniorit ry:n jäsenten kertomukset perustuvat vanhuksien kokemuksiin Puolarmetsän, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa ja Leppävaaran terveyskeskuksessa  2015. 

Vanhusten sairastaessa heidän hoitonsa on tulvillaan puutteita….. Geriatrian prof. Jaakko Valvanne on sitä mieltä että SOTE ei tuo muutosta olemassa oleviin hoitokäytäntöihin. Hänen mielestään tarvitaan  ensisijaisesti hoitohenkilökunnan asenteiden muutosta. Kysymys ei ole rahasta eikä organisaatiosta. Työmoraali on kadotettu, koska potilaista on tullut se välttämätön paha, jolla sairaaloita ylläpidetään ja oma palkka turvataan. Missä on empatia? Onko se kokonaan kadonnut? 

Tutkimusprofessori Harriet Finne - Soveri on sitä mieltä, että vanhukset ovat sairaalasta lähtiessään huonompikuntoisia kuin sairaalaan tullessaan.

 VASTAUS/PALAUTE

Tulevaisuuden näkymät: 

Palautteessa mainitut asiat ovat olleet esillä suunnitellessamme Espoon uuden, Jorvin sairaalan välittömään läheisyyteen, valmistuvan sairaalan toimintakonseptia. Sairaalaan kuuluva päivystysosasto avautuu tammikuussa 2016 ja uuden sairaalan muut toiminnot vuodenvaihteessa 2016-2017. Tavoitteena on siirtää kuntoutusta ja hoitoa sairaalan seinien sisältä potilaan kotona, omassa elinympäristössä toteutettavaksi siinä vaiheessa, kun se on turvallista ja potilaan toimintakyvyn puolesta mahdollista. Näissä tapauksissa sairaala ottaa vastuuta potilaan hoidosta myös kotona. Sairaalan toimintamallin tavoitteena on yksilöllisen kuntoutustuloksen optimoinnin lisäksi minimoida organisaatioista ja fyysisistä siirroista johtuvat viiveet ja laatupoikkeamat. Espoon sairaala on onnistunut tehtävässään, kun potilas on toipunut ja pärjää tyytyväisenä arjessa.  Sairaalan antama hoito nähdään kotihoidon tukipalveluna. Kiinnitämme huomiota potilaan saamiin ohjeisiin ja uutena toimintamallina otamme käyttöön ns. valmentajamallin, jossa potilaan hoitoon osallistuu tarvittaessa valmentaja, joka ottaa vastuuta erityisesti potilaan kotiutumiseen ja siihen liittyvien asioiden koordinoinnista ja varmistamisesta. 

Uuden sairaalan käyttöönottoon tulee liittymään koulutusjakso, jossa koko henkilöstö tullaan kouluttamaan niin, että he osaavat toimia uuden sairaalan tiloissa ja tuntevat uuden sairaalan toimintakonseptin.

Kiitos vielä kerran palautteesta. Olemme käyneet sen läpi esimiestemme kanssa ja työskentelemme sen eteen, että potilaamme saavat hyvää hoitoa ja syntyvä potilaskokemus on hyvä.

Terveisin Sirpa Immonen/ Espoon sairaalan päällikkö vs. 

Takaisin kannanotteisiin 2015