Espoon terveyspalveluja keskitetään tulevaisuudessa

 

 
johv1.jpg

Kuva: Johanna Värmälä, Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja Helena Allahwerdi, Toimivat Seniorit ry:n puheenjohtaja 

Espoon terveys- ja sosiaalilautakunnan puh.joht. Johanna Värmälä kertoi Viherlaakson kirjaston ja Toimivat Seniorit ry:n järjestämässä tilaisuudessa 9.2.2010, että Espoon sosiaali- ja terveydenhoito sai tarpeelliset lisämäärärahat vuodelle 2010. Silti muutoksia on tulossa tulevaisuudessa. Paikalla oli lähes 100 senioria kuuntelemassa uutisia Espoon terveyspalvelujen tulevaisuudesta.

Espoon virkamiesten ehdotuksessa olisi 2-3 isoa terveysasemaa, jotka tarjoaisivat kuntalaisille päivystys-, laboratorio-, röntgen-, erikoislääkäri- ja sosiaalisia palveluja. Näiden rinnalla toimisi useita pieniä terveysasemia. Viherlaakson terveysasema kuuluu pieniin terveysasemiin. Sen nykyisin tarjoamat palvelut kutistuisivat ja suurin osa palveluja siirtyisi Leppävaaran isoon terveysasemaan. Tavoitteena on, että näiden muutosten avulla kuntalaisten hyvinvointi lisääntyisi.

Erilaisia epäkohtia tuli esille keskustelun aikana. Viherlaaksolaiset valittivat mm. sitä, että

  • terveyskeskuksen aikavarausjärjestelmä toimi huonosti: aikaa lääkärille sai odottaa usein monta kuukautta, jos sitä sai lainkaan,
  • terveyskeskuksen puhelin vastasi pitkän turhauttavan odotuksen jälkeen,
  • useita äkillisiä sairastapauksia oli jätetty hoitamatta.

Johanna Värmälä vakuutti, että jokaisella kuntalaisella on hoitotakuu iästä riippumatta. Akuuteissa sairaustapauksissa hoitoon pitää päästä heti. Kiireettömissä asioissa hoidontarpeenarvio pitää tehdä viimeistään kolmen (3) päivän sisällä yhteydenotosta.

Potilaalla on mahdollisuus myös saada maksusitoutumus yksityiselle lääkärille, jota voi anoa Viherlaaksossa johtavalta ylilääkäri Tuomo Lehtovuorelta.

Paikalla olleet eivät olleet tyytyväisiä Espoon viranomaisten suunnitelmiin. Ikääntyessään jokainen vanheneva ihminen tarvitsee julkisia terveydenhoidon peruspalveluja. Samalla hänen ostokykynsä ikääntymisen myötä heikkenee. Eläke pienenee vuosi vuodelta taittuvan indeksin takia. Putkiremontit ja asumiseen liittyvät korjaukset nakertavat yhä pienevää eläkettä.   

Lähipalvelujen lakkauttaminen suurentaa hiilijalanjälkeä eikä siten suinkaan pienennä yhteiskunnan kuluja. Kaikki espoolaiset eivät voi asua radanvarressa. Mikäli lähipalveluja karsitaan, ikääntyville on taattava edulliset liikenneyhteydet isoille terveysasemille tai hoidettava kuljetukset palveluseteleillä. Entä Viherlaakson alueen lukuisat vanhainkodit – paljonko potilaiden kuljetukset lisäisivät kuluja ja hiilijalanjälkeä? Tämän lisäksi jokainen kerrostalo on piilohoitokoti ja vanhusten palvelutalo, jonka asukkaista 40 -70% on palveluja tarvitsevia senioreita

Ikäihmiset odottavat Espoolta viherlaaksolaisten hyvinvoinnin takaamiseksi sitä, että Viherlaakson terveyskeskusta ei lakkauteta eikä sen palveluja vähennetä. Päinvastoin palveluja tarvitaan lisää ja oikein kohdennettuina vanhenevan väestön hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Ikääntyessään jokainen vanheneva ihminen tarvitsee julkisia terveydenhoidon peruspalveluja. Samalla hänen ostokykynsä ikääntymisen myötä heikkenee. Eläke pienenee vuosi vuodelta taittuvan indeksin takia. Putkiremontit ja asumiseen liittyvät korjaukset nakertavat yhä pienevää eläkettä. Ikäihmiset odottavat Espoolta ehdottomasti hyvinvoinnin lisäämiseksi sitä, että Viherlaakson terveyskeskusta ei lakkauteta, eikä sen palveluja vähennetä. Päinvastoin palveluja tarvitaan lisää ja oikein kohdennettuina vanhenevan väestön hyvinvoinnin vahvistamiseksi  

 

johvyleis1.jpg

Kuva 2. Tilaisuudessa oli niin paljon yleisöä, etteivät kaikki esitystä kuuntelemaan tulleet eivät mahtuneet mukaan.

Viherlaakson ikäihmiset haluavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:    

· Miten Espoon ja Viherlaakson alueen seniori-ikäiset ikivihreät voivat?

· Millainen on heidän hyvinvointiaan vahvistavien palveluitten tarve?

· Millaisia perussairauksia heillä on mukaan luettuna näköön, kuuloon, muistiin ja liikkumiseen liittyvät rappeutumat ja niiden ehkäisevä hoitotarve ja sairautta ehkäisevät hoitoryhmät?

· Millaisia pysyväissairauksia (Diabetes, kohonnut verenpaine, sydänsairaudet, astma, dementia, alzheimer, masentuneisuus, depressio, alkoholismi jne.) heillä on ja mikä on näiden perussairauksien  ehkäisevä hoitotarve ja sairautta ehkäisevät hoitoryhmät?

· Muodostavatko Viherlaakson terveyskeskuksen alue(Viherlaakso, Viherkallio, Lähderanta, Lippajärvi, Laaksolahti) ja siellä asuvat 65+ v. ikäiset riittävän suuren väestöalueen Viherlaakson geriatriaan erikoistuneen terveyskeskuksen perustamiseksi?

· Selvitetään, voisiko Viherlaakson terveyskeskus toimia geriatrisena terveys- ja koulutuskeskuksena, jossa geriatriaan erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat voisivat harjoitella?

· Millaisia palveluja ikäihminen kykenee kustantamaan vanhenemisen eri vaiheissa? 

Jos kunnalla ei ole varaa selvityksen tekemiseen, kysymysten vastaaminen voidaan antaa geriatriaan erikoistuvien opiskelijoiden harjoitustöiksi. Vastausten perusteella voidaan ehdottaa uusia toimenpiteitä kuten:  

Viherlaakson terveyskeskuksen palveluja ei saa lakkauttaa. Lakkauttamisen tilalle perustetaan Viherlaakson geriatriaan erikoistunut terveyskeskus. 

Jos tämä toteutuisi, Espoo olisi tällöin todellinen innovaattori ja tien näyttäjä vanhusten palvelujen kehittäjänä.  

Teksti Helena Allahwerdi, kuvat Pirkko Liikanen, Toimivat Seniorit ry 9.2.2010