Pienryhmätoiminta 2015. Liitteenä 2 ovat piirien tapaamisten tarkat kuvaukset. 

pastedGraphic.png

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle

Pienryhmän vastuuhenkilö (yhteyshenkilö) on ryhmän toiminnan kannalta erittäin olellinen. Yleensä ryhmä lakkaa toimimasta, kun vetäjä sairastuu, kuolee tai hänestä tulee puolisonsa omaishoitaja. Näin on käynyt tässäkin yhdistyksessä esim. hyvinvointi-, porina-, matkoja maailmaan -piirien osalta. Sairastumisien, kuolintapausten ja tältä alueelta poismuuton takia jäsenistö on muuttunut. Toiminta  joka oli ajankohtaista vuonna 2008, ei välttämättä enää kiinostanut. Näin monien piirien osallistujien lukumäärä laski, jolloin jouduttiin harkitsemaan,kannattaako enää yllä pitää jäsenmäärältään liian pieniä 2-3 osallistujan tapaamisia. 

Kerran kuukaudessa kokoontuivat seurapelipiiri (ma), tiistaipiiri (ti), skype-ystäväpiiri (ti), liikuntapiirit (ti, ke, to, pe).  Kerran kuukaudessa kokoontuivat porina-, matkoja maailmaan, maalaus-, kirja-, kulttuuri-, oopperakatsomo-, vesijuoksu- ja rantasaunapiirit. Retkipiiri kokoontui parikertaa kuukaudessa.

TAULUKKO 4. Pienryhmätoiminta v. 2014 (piirien tapaamisten lukumäärä, osallistujien lukumäärä/kerta, osallistumisien kokonaislukumäärä ja jäsenten tapaamisiin käyttämä kokonaisaika) Liitteessä 2 on pienryhmien tarkka kuvaus aiheineen.

pastedGraphic.png

Kahdeksan piiriä kokoontui myös kesäisin: tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä -, retki-, kirja- ja lounaspiirit sekä vesijuoksu- että rantasaunapiirit. Vuoden aikana kaikista eniten kului aikaa (526,5 t.) seurapelipiirissä, seuraavaksi eniten (334 t.) retkipiirissä, kolmanneksi eniten  (166 t.) lounaspiirissä. 

Ystävätoiminta. Ystävätoimintaan osallistui kaikkiaan 569 senioria vuoden aikana. He tapasivat toisiaan 164 kertaa ja käyttivät tapaamisiinsa aikaa 1156,5 t.  Seurapelipiiri, tiistaipiiri, skypeystävä-, ja porinapiiri jatkoivat jo aikaisempina vuosina aloitettua toimintaa. Tosin porinapiiri kokoontui ainoastaan neljä kertaa, koska piirin vetäjä omaishoitajana ei pystynyt jättämään enää hoidettavaansa yhtään yksin. 

Skypeystävä-piirin toimintaa rikastutti atk-pohjainen sosiaalinen media. Sekä skypen  että sosiaalisen OWELAN projekteissa kommunikoinnin välineenä on internet.

Aikaisempina vuosina yhdistyksen muutamat seniorit liikkuivat ahkerasti OWELAN kokeiluprojekteissa.  Tänä vuonna 3-4 senioria osallistui viiteen määräaikaiseen kokeiluprojektiin( Elinvoimaisuus 13.4. - 26.4.2015, Fiilismittari syyskuu 2015; Sujuvuutta arkeen teknologialla 28.9. - 11.10.2015, Sinilevämääritykseen tarkoitettu pikatesti” 10.10.- 18.10.2015  ja ”Uutta teknologiaa sairauksien havaitsemiseen - sniffphone” 7.12.-31.12.2015).

Projektien kesto vaihtelee yleensä muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Vuorovaikutus on keskeistä näissä projekteissa. Yleensä aluksi on määritelty hyvinkin tarkasti keskustelun kohde. Kohteeseen liitetään useita avoimia mietittäväksi tarkoitettuja teemoja, joihin kaikkiin osallistuja voi reagoida kommentoimalla. Myös muiden osallistujen vastauksia ja ideoita voi halutessaan kommentoida. Näin omien vastausten määrä nousee useisiin kymmeniin vastauksiin, jotka edellyttävät aina omaperäistä luovaa pohdintaa ja samalla oppii uusia asioita. Jokaisella projektilla on oma tilaajansa: esim.  projekti voi olla osa Tekesin rahoittamaa Koda – Kokemusdatasta liiketoimintaa -projektia., rahoittajana voi olla Turun yliopisto ja VTT tai EU. Osallistumisesta palkitaan. 

Kulttuuritoiminta. Matkoja maailmaan-, maalaus-, kirja-, kulttuuri- ja omakuvapiirit jatkoivat aikaisempaa toimintaansa, tosin Matkoja maailmaan -piiri toteutettiin ainoastaan keväällä. Syynä syksyn toiminnan lakkaamiseen oli piirin vetäjän oma henkilökohtainen elämäntilanne omaishoitajana. 

Kulttuuripiirit kokoontuivat kerran kuukaudessa riippuen piiristä. Kulttuuripiireillä oli tapaamisia kaikkiaan 48, joissa kävi kaikkiaan 188 osallistujaa ja joissa kulutettiin yhteensä aikaa 539,5 tuntia.  Monet GO GO -jäsenet kävivät myös ulkopuolisten ystäviensä kanssa usein teatterissa, näyttelyissä yms.

Uutena toimintamuotona kokeiltiin piiriä Oopperakatsomossa, jossa kuunneltiin ja katseltiin dvd:ltä  tai tv:stä jotakin oopperaa. Kiinnostus tätä toimintaa kohtaan oli varsin suuri. Oopperakatsomo jatkanee toimintaansa myös ensi vuonna.

Virkistys- ja liikuntatoiminta.

Kotona yksin asuvalle vanhukselle virkistävä kokemus syntyy, kun pääsee pois kotoa ja tapaa muita ihmisiä. Retki-, rantasauna-, lounas- ja liikuntapiirit (kuntosaliharjoittelu, vesijumppa ja -juoksu) edellyttävät kodista irtautumista, muiden ihmisten tapaamista ja sosiaalista vuorovaikutusta, näin ollen niissä toimiminen virkistää varmasti kaikkia osallistujia. Eniten senioreita kiinnostivat retki-, lounas- ja rantasaunapiirien tapaamiset. 

Virkistystä vahvistavilla retki-, rantasauna-, lounas- ja omaishoitajan piireillä tavattiin 88 kertaa, joihin kului aikaa kaikkiaan 660 tuntia. 

Retkiin käytettiin eniten aikaa 334 tuntia.  Retkien tavoitteena oli oppia tuntemaan oma asuinpaikkakunta ja hyödyntämään  sen tarjoamat mahdollisuudet: eli ottamalla haltuun oma asuinpaikkakunta.

Retkien valinta kohdistuu 1) lyhyen ajomatkan päässä sijaitsevviin kohteisiin, 2) uusien asioiden oppimiseen ja 3) ongelman luovaan  ratkaisuun - esim. v. 2015 mistä  Espoossa löytyvät ikääntyville sopivat turvalliset ja esteettömät luontopolut? Entä Espoon kartanot (kesä 2015)? Retkien sisältönä on harvoin pelkkä viihde! 

Espoon asukaspuistot ovat pelkästään leikkipaikkoja ja suunniteltuja lapsille.. Merkillinen kaupunki tämä Espoo on? Espoon Liikuntatoimi on hoitanut erinomaisesti ikääntyneiden ohjattua liikuntaa, mutta vielä jäävät SLOW GO ja NO GO -seniorit vaille liikuntareittejä ja -mahdollisuuksia.

Retkillä tutustuttiin seuraaviin aiheisiin 1) puistoihin (Marketanpuisto, Villa Elfvikin ympäristö, Thurmaninpuisto, Matinkylän raitti ja rantatie, Espoon saaristo, Haagan alppiruusupuisto, Meilahden puistoarboretum, Maunulan esteettön luontopolku), 2) Espoon kartanoihin (Bastvikin, Oittaan, Backbyn, Bodomin, Gumbölen ja Finsinmäen kartanot), 3) hyvinvointiin (terveys-ja hyvinvointiluennnot, Uusia palveluita Leppävaaran senioreille,  Elinvoimaa ikääntyville, Valtakunnalliset kotiseutupäivät, Muistitreenit ja -kahvilat),4) taiteeseen (taidenäyttelyt, kirjailijavierailut, konsertit, teatteri ja elokuva), 5) tapahtumiin (Konstrundan, Espoo-päivä, Kotiseutupäivät, Sykettä syksyyn, Elma -messut Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti, Senioreiden kevätkirmaus, puistotajit, seikkailupuisto Huippu, liikuntatapahtuma Gumnaestrada pääkaupunkiseudulla)

Liikuntapiirit keräsivät entiseen  tapaan yhdistyksen jäsenistä ainoastaan kuusi senioria harrastamaan lähinnä kuntosaliharjoittelua. Kaksi senioria osallistui myös ke vätlukukaudella ohjattuun vesijumppaan. Liikunnan merkeissä tavattiin 177 kertaa ohjatuissa kuntosali- ja vesijumpparyhmissä, aikaa liikuntaan käytettiin kaikkiaaan 224 tuntia. Jotkut seniorit kävivät viikottain yksin uimassa ja harrastamassa vesijuoksua tai jumppasivat päivittäin kotonona.

Koska kaikki seniorit eivät päässeet samaan kuntosaliryhmään, viikon aikana eri seniorit osallistuivat lähinnä kerran viikossa eri ryhmissä kuntosaliharjoitteluun, mikä nosti liikuntapiirien osallistumisen niinkin suureksi kuin 177 kerraksi.  Jos kaikki olisivat käyneet samassa kuntosaliryhmässä tapaamisten lukumäärä olisi ollut huomattavasti pienempi (17 viikkkoa/kerran viikossa kuntosalia eli 17 kertaa). Kolme senioria kävi kuntosaliharjoituksissa kaksi kertaa viikossa (ke ja pe) ja kolme senioria kerran viikossa vesijumpassa (ti).

 

Takaisin vuosikertomukseen 2015,   vuosikertomuksiin ja etusivulle