Vuosikertomus 2012

5.2 Muu toiminta ja yhteistyö kumppaneiden kanssa

Tapahtumat. Yhdistys järjesti jäsenille kolme tapahtumaa yhteisen aterian merkeissä: Irma Tertin  läksiäiset  (4.6.2012), Elonkorjuu-ateria(12.10.2012) ja Jouluateria (13.12.2012).

SoveLin Liikeelle tapahtumassa yhdistystä edusti Paula Leivo (11.2.2012).

Marja-Liisa Niinikoski (Aalto yliopisto) vastasi Espoon kaupungin käynnistämästä Itsepalvelu-työpajat –projektista. Projektin kärkiryhmään kuuluivat Aaro ja Aino Peuraniemi, Erkki Rahkonen ja Toimivat Seniorit ry:n puolesta Helena Allahwerdi, Oili Suominen ja Pirkko Liikanen.  Hankkeen tavoitteena oli tuottaa ehdotus uudenlaiseksi ikäihmisten palvelukonseptiksi. (Tapaamiset 13.1., 8.2, 22.2., 17.4., 6.6., 26.11.2012)

Maria Rystin ja Elina Kylmäsen johtama Intoa elämään _ Passion för livet –kurssi aloitti toimintansa jo 1.12.2011 , kurssin tapaamiset ajoittuivat  12.1, 16.2., 15.3. 19.4 ja 15.5.2012.Kurssin tapaamisissa käsiteltiin ikäihmisten turvallisuutta, ravintoa, sosiaalisia suhteita ja liikuntaa. Oili Suominen ja Pirkko Liikanen osallistuivat kurssille.

Kohti uutta seniorikulttuuria –tapahtumassa Oili Suominen esitteli Toimivat Seniorit ry:n toimintaa Sellon kirjaston lavalla  20.3.2012 .

Hyvä ikääntyminen 21.3.2012 Kaksi Toimivat Seniorit ry:n senioria osallistui tähän seminaariin.

 

TAULUKKO3. Toimivat Seniorit ry:n omat tapahtumat ja jäsenten osallistuminen muiden järjestämiin vanhuutta käsitteleviin tapahtumiin

Tapahtuma tai tapaamiset

Tapaamisten lukumäärä

Senioreiden lukumäärä/

tapaaminen

Kokonaisaika

tuntia

Tapahtumat (Toimivat Seniorit ry)

SoveLin liikkeelle

Itsepalvelu-työpajat

Intoa elämään

Hyvä ikääntyminen 21.3.2012

Kohti uutta Seniorikulttuuria 30.3.2012

E2C iPad pelien kokeilu

ForeMassi-työpajat

Sosiaalinen media

  1. 1.       VTT Owela kehitysympäristönä
  2. 2.     Ideat ja tavarat jakoon VHR 10

SoMedAll -hanke ja Miina Sillanpään Säätiö

Hyvin vointia työstä

3

1

6

5

2

1

3

4

 

 

10 projektia

 

1 projekti

 

4 face to face

1

12-16

1

2-3

2

2

1

4-5

1-2

 

 

1-3

 

7

 

2

2

104

8

82

72

 4

 2

30

30

 

 

600

 

10

 

50

2

Yhteensä

51

1-16

994 tuntia

 

E2C-projekti osana AAL:n hanketta. (2010-2012) E2C –projektin tavoitteena oli kehittää verkkopohjainen palvelu, joka kannustaa omien tarinoiden kertomista. Lisäksi pyrittiin tuomaan sosiaaliset palvelut ikääntyneiden ulottuville internetin avulla. Toimivat Seniorit ry:n pelipiirin jäsenet testasivat  Express to Connect (E2C) hankkeen iPad-pelejä, jotka oli suunnattu ikäihmisille.(21.4., 28.4. ja 4.6.2012) Yhteystiedot: www.wxpress2connect.org ja www.facebook.com/express2connect

Arvioitavissa peliprototyypeissä oli paljon teknistä korjattavaa.  Pelien suunnittelijoiden pitäisi tietää pelejä suunniteltaessa, millainen täsmäpeli puree täsmäkohderyhmään.  Se ei vielä riitä, että jokin peli on kehitelty iPad- ympäristöön.  Senioritestaajille iPad-peliympäristönä oli tässä testaustilanteessa täysin uutta. Suunnitellut pelit eivät kuitenkaan kiinnostaneet.  Jos pelien rakenne, osat ja pelien etenemiskriteerit eivät vastaa pelaajien kulttuuri- ja pelien pelaamishistoriaa ja kehitystä, ei kiinnostusta pelaamiseen voi syntyä. Seniorit pelaajina muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän, jolle pelit on suunniteltava suhteessa senioreiden laajaan kokemustaustaan. Tekijät eivät tätä tietoa hallinneet ollenkaan. Pelien suunnittelua vaikeuttivat varmaankin suunnittelijoiden eri kulttuuritausta ja erilaiset pelikokemukset.

ForeMassi-työpajat (2012-2025) Laurean ammattikorkeakoulu  koordinoi Foremassi2015-hanketta. ForeMassi2025 on pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke, joka kohdistuu hyvinvointi- ja turvallisuusalaan ja siihen sisältyvään palvelumuotoiluun.  ForeMassi-hankkeessa käynnistettiin toiminta määrittelemällä skenaariot vuonna 2011. Vuonna 2012 toteutettiin sarja alueellisia työpajoja. Toimivat Seniorit  ry:stä Eeva Hytönen ja Helena Allahwerdi osallistuivat näihin työpajoihin (30.3., 22.5., 26.9., 14.11.). Yhteystiedot: www.massidea.org/foremassi2025

Sosiaalinen media

VTT:n Owela kehittämisympäristönä.(owela@vtt.fi, owela.fi

Owela on VTT:n avoin innovaatiotila, jossa kehitetään tulevaisuuden tuotteita ja palveluja.  Peruskonsepti sisältää osiot: 1) Kerro tarpeesi-keskustele, 2) Ideoi, 3) Arvioi ja kehitä ja 4) Testaa. Owelassa on toteutettu jo yli 50 käyttäjälähtöistä ideointi- ja tuotekehitysprojektia. Suuri osa niistä liittyy tutkimusprojekteihin, mutta joukkoon mahtuu myös yritysten ja julkisen sektorin omia kehitysprojekteja, joihin on haluttu käyttäjät mukaan ideoimaan ja antamaan palautetta. Projektit ovat määräaikaisia. Oweluutensa on osoittanut jo 3700 henkilöä.

Toimivat Seniorit ry:n jäsenistä kolme senioria on aktiivisesti osallistunut seuraaviin Owelan projekteihin. Seniorit osallistuivat päivittäin useita kertoja näihin sosiaalisen median kokeiluihin kokeiluprojektien aikana.  Yhteydenottojen ja vuorovaikutteisten palautteiden annon lukumäärä nousee useisiin satoihin.  Sosiaalinen vuorovaikutus  Owelan kehitysympäristössä virkistää hyvin ikääntynyttäkin senioria. Osallistuessa sosiaalisen median projekteihin oppii samalla monia uusia asioita esimerkiksi nanoteknologiasta, mobiililaitteiden langattomasta latauksesta ja pilvipalveluista.

1)    Vanhat Ketut 11/2010 – 31.12.2012  Vanhat Ketut –projektissa keskusteltiin ja jaettiin ideoita siitä, millaiset nettipalvelut auttaisivat ja viihdyttäisivät ikäihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Vanhat Ketut on osa SoMedAll-hanketta, jossa kehitetään helppokäyttöisiä sosiaalisen median palveluja erityisesti ikäihmisten tarpeiden pohjalta.  Varsinaiseen kokeiluvaiheeseen osallistui kaikkiaan 233 ja joulukuussa 2012 julkaisua  Vanhat Ketut -palvelua hyödynsi jo yli 300 senioria.

SoMedAll –hankkeen projekti Vanhat Ketut eteni neljässä vaiheessa

  • Vaiheen 1 keskustelut löytyvät nyt Keskustele-välilehdeltä ja ideat Ideoi-sivulta.
  • Vaiheen 2 ikäihmisiä kuvaavat tarinat ja niihin liittyvät keskustelut löytyvät Arvioi-välilehdeltä.
  • Vaiheessa 3 arvioitiin Vanhat Ketut-palvelun ensimmäisiä ehdotuksia.
  • Vaiheessa 4 annettiin palautetta Vanhat Ketut sosiaalisen median ensimmäisestä versiosta Testaa-välilehdellä.

Näiden vaiheiden jälkeen Vanhat Ketut uusi kanava julkaistiin  joulukuussa 2012  http://somedall.vtt.fi/somedall/?lang=fi  Se toimii Owelan ’vanhan’  Vanhat Ketut-kanavan rinnalla vuoden 2012 loppuun.

Miina Sillanpää Säätiö toimi SoMedAll -hankkeessa päätekäyttäjänä.  Säätiö järjesti projektin aikana 1) Sosiaalisen klubin, 2) Vanhat Ketut –projektin käyttäjien haastattelukierroksen, 3) ja osallistujien videointitapaamisen ja 4)  päätösseminaarin.

2) Nanotekniset mittalaitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä (1.1.-25.1.2012) Mitä mieltä olet erilaisista tulevaisuusvisioista joissa mikroskooppisten pienten mittalaitteiden avulla voidaan edistää terveyden ylläpitoa ja ihmisten hyvinvointia?

3) Tulevaisuuden visioita (2.2. – 25.2.2012) Mitkä vaikuttavat turvalliseen kotona asumiseen? Ykköstyypin diabeteksen helppokäyttöinen hoitolaite?

4) Suositusmedia (8. – 29.2.2012) Haluaisitko saada omien kiinnostustesi pohjalta ajankohtaisia suosituksia ja vinkkejä? Millaiset vinkit auttaisivat sinua arjen pulmien ratkaisemisessa? Mikä ilahduttaisi pieninä, vapaina ajanhetkinä? Oletko valmis antamaan tietoja itsestäsi tällaisten palvelujen tekemiseen? Voisiko siirrettävä profiili olla käyttökelpoinen?

5)Langaton lataus (21. - 28.2.2012) Uusin kaikille avoin ideointi liittyi mobiililaitteiden langattomaan lataukseen. Owelassa kerätättiin kokemuksia mobiililaitteiden latauksesta ja ideoitiin, miten lataamisesta voisi tehdä kätevämpää. Keskustelu on osa pidempää tutkimusprojektia, jossa kehitetään sovellusta langattomien latauspisteiden löytämiseen. Myöhemmin keväällä halukkaat osallistujat pääsivät myös testaamaan palvelua Owelan kautta.

6)   My Content -tutkimus (30.3. - 25.5.2012) My Content -työtilassa jaettiin  sisällönhallintapalveluihin liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja mielipiteitäsekä keskusteltiin yhdessä muiden osallistujien sekä VTT:n ja F-Securen edustajien kanssa tarpeista ja toiveista tiedostojen jakamiseen, tallentamiseen ja hallintaan liittyen. Osallistujat pääsivät myös kokeilemaan kahta F-Securen uutta tuotetta. F-Secure kehitti yhdessä owelalaisten kanssa pilvipalveluihin liittyviä tuotekonsepteja. Kokemukset olivat varsin positiivisia. Hankkeeseen sisältyi myös kaksi seminaaria, jotka pidettiin F-Securen tilossa Helsingissä.

7)    Hyväntekijät  21.5. -4.6.2012 Ideoitiin, keskusteltiin ja kerrytettiin  pottia hyväntekeväisyyteen. Miten ruokakaupoista jätteisiin päätyvää ruokaa voitaisiin hyödyntää? Miten asunnottomien tilannetta voitaisiin parantaa? Miten vanhusten kotona asumista voitaisiin tukea?  Toimivat Seniorit ry:n jäsenet kerryttivät pottia 483 eurolla.

8)   Mobiili AR-kaupunkiopas 18.-29.6.2012. Mobiili-AR kaupunkiopas on kehitteillä oleva matkapuhelinsovellus, joka auttaa lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) keinoin löytämään kännykän kameranäkymässä tapahtumia, palveluita ja tarjouksia sekä paikantamaan uutistapahtumia ja käyttäjien kommentteja Helsingissä. Sovelluksen avulla myös jaetaan  itse tuotettua  tiettyyn paikkaan liittyvää sisältöä muille käyttäjille.

9)   Ruokapeli  19.-26.11.2012. Tämä keskustelu on osa VTT:n ravitsemukseen ja peleihin liittyvää tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää uusia tapoja innostaa eri-ikäisiä suomalaisia terveellisiin elintapoihin. Tutkimuksen rahoittaa EIT ICT Labs. Keskusteluteemat: Nuorten lounas, Isovanhempien  lounas, Nuorten ja isovanhempien yhteiset puheenaiheet, lounas, yhteydenpitotavat ja pelaaminen. Ruokapelit kehiteltiin seuraavia : Videokokkaus, reseptikortit, ruokabingo ja keittokirjakisat.

10)                Lukukokemus  14.-21.12.2012.Tässä owelaiset kehittivät  aikakauslehden lukukokemusta.  Keskusteluun voivat osallistua aikakauslehtien seniorilukijat. Tuloksia käytettiin aikakauslehden lukukokemuksen arviointiin ja parantamiseen.

Ideat ja tavarat jakoon VHR 10-  Toimivat Seniorit ry:n jäsen Kirsti Sergejeff käynnisti facebookissa ryhmän, jossa keskustellaan Viherlaaksonranta 10:n tulevasta putkiremontista. Mukana keskustelemassa on jo seitsemän senioria.(Ryhmä aloitti toimintansa  15.12.2012 ja  toimii edelleen.)

Hyvin vointia työstä-työpajat 2012. TTL on suunnitellut ja toteuttanut sarjan työpajoja, jotka ovat suunnattu Espoon kaupungin kotihoidon esimiehille.  Toimivat Seniorit ry:stä  Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen  esittelivät  asiakasnäkökulman  esimiestyöstä palveluverkossa.  21.11.2012

Takaisin vuosikertomus -sivustoon  Takaisin vuosikertomus 2012

Takaisin etusivulle