5 Toiminta 2013

Putkiremontin takia yhdistyksen toiminta vuonna 2013  väheni, koska sekä vastuuhenkilöt että osallistujat joutuivat muuttamaan vakinaisesta asunnostaan tilapäisiin asuntoihin, jotka sijaitsivat kaukana yhdistyksen varsinaisesta toimintapaikasta. Remontti aiheutti monenlaista ahdistusta ja ongelmia tilapäisen majoituksen hankinnasta aina kodin irtaimiston pakkaamiseen. Lisäksi myös yhdistyksen yhteinen kokoontumispaikka (VLR 10 A -rakennus, 02710 Espoo) oli puoli vuotta 2013 ja on edelleen poissa käytöstä vuonna 2014.

TAULUKKO 1. Yhdistyksen toiminta, tapaamisten lukumäärä, tapaamisiin käytetty aika

Toiminta perustuu hallintoon, pienryhmätoimintaan, muuhun toimintaan ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Vuoden 2013 aikana yhdistyksellä oli kaikkiaan 375 erilaista tapaamista, johon jäsenet käyttivät aikaansa 2475 tuntia.  Pienryhmätoiminnassa kului kaikkiaan 2475 tuntia. Vuoden aikana 13 pienryhmää toimi säännöllisesti, jotkut ryhmistä joka viikko, jotkut kerran pari kuukaudessa.

Eniten aikaa kulutettiin ystävätoimintaan 879 tuntia, sitten kulttuuriharrastuksiin 636 tuntia, virkistykseen 379 tuntia ja liikuntaan 84 tuntia. 

Kaikista useimmin tavattiin Skype-ystäväpiirissä (75 tapaamista). Tapaaminen oli aina kahdenkeskeistä, ts, ainoastaan kaksi senioria jakoivat kokemuksiaan viikottain useammin kuin kerran. Seurapeli- , retki- ja maalauspiireissä kokoonnuttiin seuraavaksi eniten. Kaikista vähiten kokoonnuttiin yhteisille lounaille, ja nämäkin muutamat kerrat toteutettiin jonkin muun piirin jälkeen ulkona eli ei itse valmitettu ateriaa.

Osanottajia oli eniten Matkoja maailmaan -piirissä, joka toteutettiin kaikille kiinnostuneille avoimena tilaisuutena Viherlaakson kirjastossa.  Monien piirien tapaamisissa oli osallistujien määrä huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina. Osanottajien lukumäärää vähensivät sekä putkiremontti että kuolemantapaukset ja muutot Espoosta toiselle paikkakunnalle. 

Pienryhmätapaamiset toteutettiin joko VLR 10 -as oy Säästökehän tiloissa  (Tiistaipiiri ja Rantasaunapiiri) tai jäsenten kotona (Skype-ystävä-, Seurapeli-, Porina-, Kirja- ja Lounaspiirit). Muissa piireissä hyödynnettiin tavallisesti Espoon tarjontaa (Maalaus-, Kulttuuri-, Retki- ja Liikuntapiirit). Matkat harrastuskohteisiin kuljettiin jäsenten autoilla  (Retki- ja maalauspiiri) tai julkisilla kulkuneuvoilla (Kulttuuripiiri). (Liite 2)

TAULUKKO 2. Pienryhmätapaamisten ja osanottajien lukumäärä/tapaaminen ja yhdistyksen jäsenten pienryhmien toimintaan käyttämä kokonaisaika

Takaisin vuosikertomuksen 2013 sisällys-sivulle

Takaisin vuosikertomus -sivustoon