KYSYMYKSIÄ  vanhuuspolitiikasta ESPOON PÄÄTTÄJILLE SYKSYLLÄ 2010

Lähtökohta: Suomen väestö on n. 5 350 000, joista yli 65 vuotiaita on noin 17% kunnasta riippuen. Eläkkeellä olevia on kuitenkin yli miljoona.

1.      Kuinka paljon veroja yli 65 vuotiaat, joita on 17% koko maan väestöstä ja Espoossa n. 11% espoolaisista, maksavat valtiolle ja kunnalle (esimerkiksi vuonna 2009 tai 2010)?

2.      Mikä on eläkeläisen keskimääräinen eläke vuonna 2008 tai 2009 koko maassa ja omassa kunnassa (esim. Espoossa)?

3.      Mikä on Espoossa heidän elämisensä keskimääräiset kustannukset kuukaudessa: asunnon vuokra/vastike, terveyskulut, ruokakulut, liikkuminen, harrastukset, yhteiskunnallinen toiminta? Kuinka paljon heille jää sen jälkeen varoja ostaa tarvitsemiaan, saatavissa olevia julkisia tai yksityisiä palveluja?

4.      Miten eläkeläiset liikkuvat Espoossa ja kuinka usein ja mitä se maksaa?

5.      Millaisia kunnallisia, sosiaalisia palveluja nämä vanhukset saavat vastineeksi maksamistaan veroista (koko maassa, omassa kunnassaan esimerkiksi Espoossa)?

6.      Kuinka montaa yli 65 vuotiaista edustajaa Espoon kunnalliset palvelut (palvelutalojen paikat, kotipalvelut, kotisairaanhoito…)saavuttavat? Kuinka moni jää niitä paitsi?

7.      Mitkä ovat tärkeimmät lakitavoitteet Espoon vanhusten huollossa? Miten Espoossa toteutetaan niitä?

8.      Kannatatteko yli 65 vuotta täyttäneiden omaa lakipakettia?  Mitä asioita siinä korostaisitte?

9.      Miten tällaisesta mahdollisesta lakipaketista tulevien kustannukset mielestänne katettaisiin kunnassa?

10.  Kannatatteko taitetun indeksin poistoa työ- ja vanhuuseläkkeestä?

11.  Valtio ansaitsee 700 milj. € vuodessa perimällä 5% enemmän veroa työeläkkeistä kuin vastaavasta, samansuuruisesta palkasta. Kannattako tilanteen korjaamista?

12.  Millaiset kunnan vanhuspoliittiset tavoitteet ovat mielestäsi kaikkein tärkeimmät?

13.  Miten kunnan (esim. Espoossa) vanhuspoliittisen strategian ja toimintaohjelman tavoitteet ajatellaan saavutettavan? Ja mitä mielestänne tavoitteet korostavat?

14.  Millaisia yksityisen sektorin vanhuuteen liittyviä kokeiluja Espoo on toteuttanut ja taloudellisesti tukenut??

Toimivat Seniorit ry, Viherlaaksonranta 10 A 15, 02710 Espoo www.toimivatseniorit.palvelee 

Takaisin ajankohtaista -sivulle ja etusivulle