Sosiaalinen media 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Sosiaalinen media. Yli kymmenellä seniorijäsenellä on oma 1) facebook-sivustonsa. 2) Lisäksi he kuuluvat useaan suljettuun facebook-ryhmään kuten  Seniori-ikäisten ryhmään ja 3) toimivat aktiivisesti Owelan (Vtt) projekteissa. Owelan projekteissa yhdistyksen seniorit keräsivät 765 pistettä, jokainen aloite tai vastaus tuottaa ehdottajalleen yhden pisteen.

Owelan projekteja ovat seuraavat.

 1) Suosittelukone  1.2. - 14.2.2016  (262 pistettä)

Digitalisaatio ja digitaalinen muutos ovat olleet arkipäivää jo usean vuoden ajan. Uusia digitaalisia palveluja ilmestyy markkinoille päivittäin, monet perinteiset palvelut muuttuvat sähköisiksi ja myös digitaalinen mainonta on ollut hurjassa kasvussa. Sähköisten palvelujen yhteydessä puhutaan usein myös käyttäjätiedon keruusta ja yksityisyydensuojasta. Uskotaan, että käyttäjistä kerättyjen tietojen perusteella voidaan kuluttajille tarjota yhä parempia tuotteita ja palveluja. VTT:llä on käynnistynyt Tekesin rahoittama hanke, jossa keskityttiin suosituksiin.

Yhteensä 262 pistettä=tapaamista; palkinto;PL

2) Influenssa  1.2. - 31.3.2016

Miten voimme ehkäistä influenssaepidemioita?

Tämän keskustelu tarkoituksena oli selvittää, mitä keinoja ja työkaluja ihmiset olisivat valmiita käyttämään ehkäistäkseen influenssaan sairastumisen ja sen levittämisen.

Linkkejä

Terveystalon Nuhasää -visualisointi (https://www.terveystalo.com/fi/References/nuhasaa) muistuttaa säätiedotusta. Sää onkin hyvä vertauskuva, mutta menneen “nuhasään” sijasta kiinnostavampaa olisi kenties nuhaennuste?

Flu Near You on verkkopalvelu jossa näytetään lähinnä Yhdysvaltojen alueella olevia flunssa ja influenssa tapauksia (listätietoja: https://flunearyou.org/)

http://www.terve.fi/influenssa/influenssa-0 (rokote ja käsien pesu, oireet, diagnostiikka, hoito, nenäsumute, leviäminen ennen oireita) 

https://www.thl.fi/web/.../influenssan.../influenssan_seuranta/2015-2016 (terveyden ja hyvinvoinninlaitos)

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00570 (duodecim) mm. bakteerien aiheuttamat jälkitaudit

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/

http://www.fimea.fi/ammattilaiset/influenssa  (kansalaisen lääketieto)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040421 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta)

3)  Selfie -tutkimushanke 8.2. - 6.3.2016 (pisteet 90 + 67 = 157 p)

Vital Selfie -tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää elintarvikealalle uusia, digitaalista ympäristöä hyödyntäviä konsepteja, joista suomalaiset yritykset voivat kehittää elinvoimaa tukevia tuotteita, tuoteperheitä ja palveluja. Osallistujilla oli mahdollisuus päästä arvioimaan näitä hankkeessa kehitettyjä konsepteja sekä kehittämään uusia.

 4) Relooping fashion   1.2. - 6.3.2016 (viisi viikkoa) (30 pistettä)

Keskustelimme  muodista; erityisesti vaatteiden ja tekstiilien ostamisesta, käyttämisestä ja kierrättämisestä. Keskustelimme kierrätyksen helppoudesta. Viestintä-Kuitu-,  vaate– ja kierrätyskeskusteluihin osallistuttiin linkkien takaa

Relooping fashion -hankkeen tavoitteena oli valmistaa kierrätetyistä tekstiileistä uusia vaatteita VTT:n kehittämän menetelmän avulla. Seppälä keräsi vaatteita tammikuussa, Suez kuljetti Seppälöistä kerätyt vaatteet Kierrätyskeskukseen, joka puolestaan lajitteli vaatteet. Ehjät ja myyntikelpoiset vaatteet toimitettiin myytäviksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen. Myynnistä saatavat tuotot käytettiin ympäristö- ja työllisyystyöhön. Kierrätyskeskukselle kelpaamattomat vaatteet pääsivät Relooping Fashion Initiativen jatkokäsittelyyn, jonka tuotoksena saadusta langasta Seppälä valmistaa uuden malliston. Keskustelun tavoitteena oli tuottaa kuluttajatietoa mukana oleville yrityksille, jotta prosessista saadaan taloudellisesti kannattava.

RePack on palautettava ja uudelleenkäytettävä pakkaus verkkokauppaan.

Vaateiden kierrätys: Mitä ja miten kierrätät? Kierrätyksen helppous? Palveöluja ja businessia vanhoilla vaatteilla! Uusiovaatteet, stailaus uusiovaatteilla? Kierrätysfoorumi?  Suimen kierrätystase? Kansallinen kierrätyspäivä? Kierrätys houkuttelemmaksi? Kierrätyksen ABC portaali?

5) omaprofiili.fi 18.5. - 3.6.2016  http://owela.fi/omaprofiili/ Palkinto: PL

Omaprofiili.fi (”Palvelu”) on työkalu, jonka avulla voi oppia ymmärtämään paremmin omaa käyttäytymistä ja terveysvalintoja. Ymmärrys voi auttaa terveellisten elintapojen ja hyvään elämään liittyvien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Palvelua kehitettiin osana kansallista Digital Health Revolution -hanketta (www.digitalhealthrevolution.fi). Palvelua ei ollut tarkoitettu sairauksien hoitoon tai toteamiseen.

6)  Piharakentamisesta ja ekoloogisuudesta piharakentamisessa 30.5. - 12.6.2016

Tällä sivustolla keskusteltiin ajankohtaisesta piharakentamisesta ja ekologisuudesta piharakentamisessa. Osallistuja pääsi myös tutustumaan AARRE-projektissa mukana oleva Destamatic Oy tuottamiin Destaclean® –puukiviin. Piharakentamisessa käytettäviä materiaaleja pääsi vertailemaan uuden työkalun avulla.

7) Uutta teknologiaa sairauksienhavaitsemiseen  (Smart phone for disease detection from exhale breath) 26.9. - 2.10.2016

Oletko kiinnostunut erilaisista terveydenhuoltoon liittyvistä teknologioista? Osallistuja pääsi keskusteluun, jossa esitettiin muutama käyttöesimerkki mobiililaitteesta, joka kykenee tunnistamaan erilaisia sairauksia henkilön uloshengityksestä.

Muutamia käyttöliittymä- ja toimintoesimerkkejä esitettiin lyhyinä animaatioina, joita osallistujien piti kommentoida.

Sniffphone (https://www.sniffphone.eu/) oli EU:n rahoittama projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää mobiililaite, joka kykenee henkilön uloshengityksestä tunnistamaan erilaisia sairauksia. Kehityksen kannalta oli tärkeää kerätä loppukäyttäjien vaatimuksia ja ajatuksia liittyen kehitettävään tuotteeseen. Palkinto.PL

8) Työvälineiden vuokrauspalvelu Liiteri 29.9.2016 - 31.12.2016

Liiterin ajatuksena on, että voi säästää kodin arvokkaita neliöitä ja vapaa-aikaa hyödyntämällä Liiterin arkea helpottavia palveluita. Liiteristä sai laadukkaat työvälineet ja siivousvälineet kätevästi vuokralle.

Laitteet oli noudettavissa joukkoliikenteellä helposti saavutettavasta 24h Liiteri-palvelupisteestä Helsingin Teurastamolta. Vaihtoehtoisesti voi myös tilata laitteet kotiinkuljetettuina ympäristöystävällisesti joukkoistetun PiggyBaggy-palvelun avulla. Rautakauppapalvelun lisäksi Liiteri tarjosi monia muitakin arkea helpottavia kiertotalouden palveluita kokeilupilotin aikana.

9) Ruokaa räätälöidysti 5.10. - 16.10.2016 Syöminen on osa jokapäiväistä elämää. Joillekin ruuanlaitto on rakas harrastus, toisille arjen pakkopullaa. Kuluttajan arkea ja valinnanmahdollisuuksia helpottamaan on kehitetty uudenlaisia ruokapalveluideoita, joita pääsi mukaan arvioimaan.

Osallistujat pääsivät tulevaisuuden ruokapalveluja käsittelevään keskusteluun Owelassa. Projekti aloitettiin vastaamalla ensin Taustakyselyyn ja sen jälkeen voi kertoa omasta syömisestäsi Minä&Ruoka -välilehdellä. Tämän jälkeen pääsi tutustumaan erilaisiin ruokapalvelukonsepteihin. Arvioitavanasi oli neljä erilaista konseptia: Oma viljelijä, Syödään yhdessä, Virtuaalinen palvelutori ja Tavoitteiden mukaista ruokaa helposti.

Luettuasi konseptitarinat, pääsi kertomaan niistä mielipiteitä monivalintakysymysten ja avointen kysymysten avulla. Kokeilussa voi myös vapaasti ideoida muita ruokapalveluita Ideoi-välilehdellä.

10) Kasvisoluviljelmä kotikeittiöön 

(OWELA  keskustelu on avoinna 23.10.2016 saakka)

Maatalous luo valtavan rasitteen ympäristölle ja ilmastolle. Väestön kasvaessa ruoka on tuotettava entistä tehokkaammin ja resursseilla tuhlaamatta. Lisäksi kiihtyvä kaupungistuminen luo entistä suurempia paineita tuottaa ainakin osa ruuasta urbaanissa ympäristössä. Ruoan tuottaminen tehokkaasti siellä, missä se syödään, vähentää kuljettamisen tarvetta ja säästää ympäristöä.

Erilaisten soluviljelmien ja mikrobien käyttö tulevat mullistamaan tavan, jolla ihmisravinto tuotetaan.

Miltä kuulosti mahdollisuus kasvattaa tulevaisuuden lähiruokaa omassa keittiössäsi? Aamiaiseksi mesimarjaa, lakkaa tai vaikka koivua?

CellPod-konsepti hyödyntää modernin bioteknologian mahdollisuuksia kasvattaa kasveista ravinnoksi vain parhaat palat. Kokonaisen kasvin sijaan kasvatetaan kasvisoluviljelmiä. Itse CellPod on uudenlainen keittiöön sijoitettava laite, jolla voi tuottaa kasviperäisiä ruoan raaka-aineita kotona. Ostetettiin vain kapseli haluamia soluja ja laitettiin ne laitteeseen, lisättiin vain vesi ja kytkettiin virta päälle. Samoin kuin kasvit luonnossa, solut tarvitsevat vettä, valoa, yksinkertaisia ravinteita ja ilmaa. CellPodissa kaikki tapahtui kuitenkin tehokkaammin ja nopeammin.

Lisää tietoa CellPod-konseptista löydät projektin kotisivuilta: www.thecellpod.com

Kysymykset keskittyivät seuraaviin asioihin: 1) kasvissoluviljelmät ruokana (ensivaikutelma, itse kasvattaminen));  suomalaiset kasvisolut (mielikuvat, ominaisuuksien räätälöinti); CellPod-kasvattamo (CellPod keittiössä, monikäyttöisyys; terminologia); palvelut ja hinta (kiinnostus, hinta, kiinnostus palveluihin)

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle