7 Talous 2016

Takaisin vuoden 2016 vuosikertomukseenvuosikertomuksiin ja etusivulle

Hallitus ja yhdistyksen pienryhmät kokoontuivat yleensä jäsenten kotona paitsi Tiistaipiiri  As oy Säästökehän A-talon kerhohuoneessa ja kesällä ulkona ja Matkoja maailmaan -piiri syksyllä 2016 Karatalossa. A-talon kerhohuoneessa säilytetään jäsenten ja asukkaiden tuomia kirjoja ja lehtiä, jotka ovat vapaasti lainattavissa/otettavissa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenille ja 17 pienryhmän vetäjille ei maksettu palkkaa. Yhdistyksen koko toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Lisäksi kuljetusten kustannuksia 433 eri tapahtumaan ei laskutettu yhdistyksen varoista, vaan seniorikuljettajat vastasivat henkilökohtaisesti kaikista kuljetuksiin kuluneista menoista. Näitä kuljetusmenoja ei ole sisällytetty myöskään jäsenen omakustannuksiin.

Yhdistyksen tulot jakaantuvat  vuoden 2016 jäsenmaksuihin (á 10 €), Espoon kaupungin järjestöapurahaan (1000 €) ja Espoon vanhusneuvoston maksamaan varajäsenen palkkioon (132 €). 

Jäsenistä 31/55 maksoi jäsenmaksunsa. Jäseniksi on laskettu myös kaikki ne seniorit, jotka kävivät säännöllisesti Matkoja maailmaan -piirin tapahtumissa, vaikka heitä ei velvoitettu maksamaan yhdistyksen jäsenmaksua. Matkoja maailmaan -piirin tapahtumat olivat kaikille avoimia tilaisuuksia. Ainoastaan 31/55 yhdistyksen jäsentä maksoi jäsenmaksun vuonna 2016.

Vuoden 2016 lopussa yhdistyksen varat olivat  1778,48 € (yhdistyksen pankkitili  ja käteiskassa).  Yhdistyksen menot olivat kaikkiaan 2861,86 €, joista yhdistyksen osuus on  54  % (1558,71 €)  ja jäsenten henkilökohtainen omakustannus  46 % (1303,15 €).  Tilikauden tulos on   -116,50 €.