Esteetön ja turvallinen ulkoilu 2014

Vuonna 2014 Espoossa on arvioitu kaikkiaan olevan 36 262 ikääntynyttä yli 65 vuotiasta asukasta. Näistä ikääntyneistä  yli 75+ täyttäneitä on n. 13 399. Kysynkin mistä löytyvät esteettömät ja turvalliset ulkoilumahdollisuudet näille ikääntyneille espoolaisille asukkaille?  

Espoossa ikääntyneitä ryhmänä (36 262) on enemmän kuin alle kouluikäisisä (25 413) ja enemmän kuin 7-17 -vuotiaita (35 056). Yli 65-vuotiaista espoolaisista senioreista  92 % asuu kotonaan. Kaikki ikäryhmät tarvitsevat palveluja. Yhteiskunta hoivaa lapsiperheitä äitiys-, -neuvola-, päivähoito- , koulu-, liikunta- ja urheilu- ja terveyspalveluilla, tässä palvelujen jaossa vielä veroja maksavat seniorit jäävät vähälle. 

GO GO -seniorit pystyvät liikkumaan esteettä missä vain, sen sijaan SLOW GO -senioreilla alkaa olla jo vaikeuksia liikkua ympäristössään, he tarvitsevat ehkä jo liikkumisensa avuksi rollaattoria tai peräti pyörätuolia. NO GO -seniorit eivät enää pysty liikkumaan kodeistaan mihinkään, heitäkin löytyy Espoosta ainakin 1100 henkilöä. Myös kotona asuvat SLOW GO ja NO GO -seniorit tarvitsevat säännöllistä ulkoilua kodin lähiympäristössä. 

Ulkona liikkuminen ja liikkuminen yleensä on tärkeää kaikenikäisille. Kuinka moni vanhus jää ulkoilematta sopivan ulkoilupaikan ja -reitin ja/tai ulkoiluavustajan puuttuessa?

 Missä sijaitsevat vanhuksille esteettömät  ja turvalliset puistot viheralueineen, puineen, penkkeineen ja kukkaistutuksineen, missä vanhukset voisivat oleskella ja virkistäytyä. Espoosta ei löydy hakemallakaan vanhuksen kodin läheisyydestä minkäänlaista puistoa. Espoon esteettömyysneuvoja suositteli Leppävaaran luontokiharaa, Tapiolan Silkkiniittyä ja  Otsolahden rantaraittia.

mankkaasp.jpg

Yksi kauneimmista Espoon asukaspuistojen päärakennuksista (Mankkaan asukaspuisto)

Asukaspuistot mukaan vanhuksien aktiiviseen toimintaan

Asukaspuisto sanana luo mielikuvan kaikille asukkaille tarjotusta palvelusta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan asukaspuistot ovat ainoastaan lapsipuistoja, lapsien leikkipaikkoja, jotka ovat nykyisellään rinnastettavissa avoimeen päivähoitoon.  Näiden asukaspuistojen läheisyydestä löytyy usein myös isojen ja pienten koirien koirapuistoja.  Espoossa on viisitoista asukaspuistoa  (15).  Asukaspuistotoimintaa voitaisiin kehittää myös ikäihmisiä suosiviksi, jos hyvää tahtoa päivähoidosta löytyy.

Olisiko senioripuistoista sitten apua vanhusten ulkoiluun?

http://www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi/esimerkkikohteet/kotimaiset+esimerkkikohteet/

loviisasenioripp.jpg lovisasenpp.jpg

Senioripuiston liikkuntalaitteita Loviisassa

 Senioripuistoissa on erilaisia kiinteitä välineitä koordination, tasapainon, liikeratojen yms. vahvistamiseen. Sporttivälineet mahdollistavat ja tukevat vanhusten liikuntakykyä.

Senioripuistot vaikuttavat kuitenkin usein tylyiltä, varjostavat puut ja viheralueet sekä kukkaistutukset puuttuvat kokonaan. Senioripuistossa oletetaan, että jokaisen raihnaisen vanhuksen pitäisi lähteä keinotekoisesti vahvistamaan lihaksiaan, liikeratojaan tai esimerkiksi tasapainoaan.  Kuntosalit ovat riittävän hyviä kunnon treenauspaikkoja myös ikääntyneille. Mitään erillistä senioripuistoa ei mielestäni tarvita. Esteetön ja turvallinen puisto vanhoine puineen, kukkineen, teineen ja penkkeineen antaa parhaan mahdollisuuden vanhusten ulkoiluun ja jopa muiden ihmisten tapaamiseen.

Millainen on ikääntyneiden hyvä ulkoilupaikka?

”Ulkona liikkuminen luonnossa tai kaupunkien viherympäristöissä vaikuttaa myönteisesti ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Toimivien ja turvallisten ulkona liikkumisen ympäristöjen suunnitteluun ja toteutukseen tulee panostaa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Ikäihmisille hyvissä ympäristöissä korostuvat ennen kaikkea 1) turvallisuus, 2) esteettömyys, 3) sijainti kodin lähiympäristössä, 4) ympärivuotisen käytön mahdollisuus,5) pysäköintimahdollisuus ja/tai  6) saavutettavuus julkisella liikenteellä

Kynnys ulkoiluun on sitä matalampi, mitä helpompaa on lähteä ulos ja mitä lähempänä asuinpaikkaa kauniit ja mukavat liikkumisen reitit ja liikuntapaikat sijaitsevat. Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan kunto- ja terveysliikuntaa varten toteutettua, turvallista liikkumisen reittiä ja paikkaa, joissa yleensä on iäkkäillekin henkilöille sopivia monikäyttöisiä harjoitteluvälineitä.”

Alton ja Keskisen(2012) kehittämää ulkoilureittiä mukaillen ikääntyneidenkin ulkoilureitin tulisi täyttää seuraavia kriteereitä. 

1) ulkoilupaikan on oltava mukava ja helppokulkuinen ikääntyneille, 

2) välimatkat eivät saa olla liian pitkiä levähdyspaikkojen välillä.

3) kulkureitillä on hyvä olla istumapaikkoja, 

4) levähdyspaikkojen on erotuttava myös silmämääräisesti, 

5) levähdyspaikoilla aktivoidaan muisteluun ,

6) levähdyspaikan jokainen tehtävä on suunniteltava huolella ja 

7) tunnelman luomiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota

8) Ulkoilureitillä on puhdas ilmanlaatu

9) Ulkoilureitti sijaitsee etäällä vilkasliikenteisistä  liikenneväyliltä

Muistisairaiden ulkoilureitti tulisi taas täyttää seuraavia kriteereitä.

- Kulkureitin on oltava helppokulkuinen, esteetön ja turvallinen,

- välimatkat levähdyspaikkojen välillä eivät saa olla liian pitkiä,

- levähdyspaikoilla on oltava hyvät istumapaikat,

- jokaisella levähdyspaikalla tarjotaan tehtäviä,

- rastien on erotuttava myös silmämääräisesti,

- tehtävät aktivoivat monipuolisesti kaikkia aisteja (kuulo, näkö, haju, maku, kosketus),  levähdyspaikoilla pysähtyminen virittää iloa ja tehtävien ratkaiseminen on hauskaa.

Suursuonpuiston vanhustenpolku eli Maunulan kuntopolku sijaitsee Helsingissä. Tämä 

metsässä sijaitseva polku on hyvä esimerkki vanhusten turvallisesta ja esteettömästä ulkoilureitistä. Reitti sijaitsee lähellä palvelutaloa ja on helposti ikäihmisten käytettävissä.

Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Mitä useammin liikkumiseen ja ulkoiluun on mahdollisuus, sen parempaa terveyttä ja hyvinvointia koetaan – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Liikunnan lisäksi ulkoilu tarjoaa luontokokemuksia, virkistymistä ja rentoutumista. Liikunnan voi yhdistää asioimiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Pirkko Liikanen/ Toimivat Seniorit ry

© 2014

Takaisin etusivulle   Ajankohtaista-sivustolle Vuosikertomukseen 2014