8 Talous 2014

Yhdistyksen tulot. Yhdistys ei putkiremontin takia anonut Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnalta vuodeksi 2014 järjestöapurahaa. Yhdistyksen tulot perustuvat pelkästään jäsenmaksuihin (310,00 €) ja Espoon kaupungin Pirkko Liikaselle maksamiin palkkioihin (287,20 €). Yhdistyksen tulot olivat 597,20 €/v. 2014.  Yhdistyksen tilillä  OP FI13 5720 2320 1089 74 oli vuoden 2014 alussa 1792,72 € (31.12.2013) . Käteiskassa osoitti velkaa 14,15 €  vuoden 2013 jäsentilaisuuksien kustannuksista. 

Yhdistyksen menot. Yhdistyksen pienryhmätoiminnan toteuttaminen  ja siihen osallistuminen edellyttää jäsenten henkilökohtaisesti maksamia menoja

1)  ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa jäsenten omalla autolla tekemien 500 kuljetuksen kustannuksia, lisäksi pienryhmistä maalaus-, kulttuuri-, retki-, lounas- ja liikuntapiirit edellyttävät myös jäsenen lähiympäristöstä kuljetusta tapahtumapaikkaan ja takaisin kotiin,

2) kulttuuritoiminnassa  esim. maalauspiirin osallistumis- ja kurssimaksuja ( n. 340 €) ja taidemuseoiden sisäänpääsymaksuja; kulttuuripiirin teatterien, konserttien ja  elokuvien sisäänpääsylippujen kustannuksia,

3)  virkistystoiminnassa lounaiden kustannuksia (610 €)  sekä

4) hallinnossa tarvittavia monistuskustannuksia (tulostin 220 € ja muste 69 €), joita ei ole laskutettu yhdistyksen varoista. 

Yhdistys vastasi seuraavista kustannuksista: 1) hallinnossa erilaiset muistamiset kuten hautajaiset, merkkipäivät, kiitokset (85,00 €), kotisivun ylläpitäminen internetissä http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi (60 €/ v. 2014), vuoden 2013 vuosikertomuksen julkaiseminen (77.50 €)  2) osaksi pienryhmien jäsentilaisuudet (168 €/318 tapaamista/1049 senioria) ja rantasaunan käyttömaksut (132 €/12 kertaa/47 senioria) 3) pankkikulut (36,90 €)  Tämän lisäksi on vielä pienehköjä muita menoja ks. kirjanpidon tilinpäätöksen päiväkirjaa, pääkirjaa, tasetta ja tilintarkastuskertomusta 2014.

Näin ollen vuoden 2014 Toimivat Seniorit ry:n toiminnan toteuttaminen ja siihen osallistuminen edellytti sekä yhdistyksen omia varoja (33 %) että jäsenten jäsenmaksun lisäksi henkilökohtaisia muita kustannuksia (67 %).   

Takaisin Vuosikertomus 2014