2  TAVOITTEET

-        Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaaehtoista pienryhmätoimintaa,

 (16 erilaista säännöllisesti kokoontuvaa harrastuspiiriä, tapahtumia kuten itsenäisyyspäivän juhla, pikkujoulu, naapuripäivät, osallistuminen taloyhtiön syys- ja kevättalkoisiin, työpajoja: kuvallisia kokeiluja, osallistuminen jäsenten merkkipäiviin ja hautajaisiin),

-        yhteisöllisyyden ylläpitäminen tukemalla oma ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista, 

(henkilökohtainen vertaistukitoiminta) sekä sosiaalista verkostumista (Skypen ystäväpiiri, spontaanit ystäväverkot, Espoon vapaaehtoisverkosto, jäsenten facebooksivustot, osallistuminen SOMedAll-hankkeeseen ja VTT:n Owelan hankkeisiin kuten Vanhat ketut, Projekti elinvoimaisuudesta, fiilismittari, Sujuvuutta arkeen teknologialla ja  Sinilevämääritykseen tarkoitettu pikatesti)

 -        yleisöluentojen, oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjestäminen

(Voimaa ja iloa taiteesta, Vireyttä elämään -työpajat, Kuvallisia kokeiluja, sukupolvet yhdessä -leirit, taidenäyttelyihin liittyvät seminaarit, julkiset tapahtumat jonkin tärkeän asian tiimoilta kuten kunnan sosiaali-ja terveyslautakunnan pj:n/jäsenen vierailut)

 

-        kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan järjestäminen,

(omat julkaisut, jäsenten esitykset vapaaehtoiskoulutuksissa ja vanhusseminaareissa, osallistuminen Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Sprintt-tutkimukseen ja yleislääketieteen opiskelija-lääkäri vs. potilas -koulutukseen …aivo-, sydän-, hengitys- ja diabetessairaudet)

 -        muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimiminen,

 (AAL:n konferenssi, Innovet-hanke (HBC ja kuusi maata),  Elo-hanke (Pirkko Sassi ja Jaakko Valvanne), Kulttuuriketju (Merja Tavela ja Camilla Nemlander-Sjöberg), Omnian lähihoitajakoulutus - useita projekteja; vetäjinä Leppävaaran srk:n Sukupolvet yhdessä perheleirillä, osallistuminen Espoon vanhuspalvelujen järjestämiin ryhmiin: Kohtaamistaideryhmä ja Intoa elämään

-        tukea toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa

(Espoon kaupungin Viherlaakson ja Leppävaaran palvelutalot  (Maritta Vanhapiha); osallistuminen Espoon vanhustyöhön: Vanhusneuvosto, työryhmät ; Viherlaakson kirjasto: tapahtumat -    ja seminaarit, kaikille avoimet piirit kuten Matkoja maailmaan Viherlaakson kirjastossa ja kulttuurikatsomo Karatalossa, , laulupiiri ja Vireyttä elämään -työpajat Viherlaakson palvelutalossa; Setlementti Onnenkenkä; MielenMuutos-hanke VTKL - Sonja Arinen ja Leo Kontinen; Kustaankartanon palvelukeskus (yhteyshenkilö Pirjo Tyllinen)

-        toimintapisteiden perustaminen ja kehittäminen eri alueilla.

(Oman toiminnan esittely:  Leppävaaran tornitalossa - Tornitalon Naakat,  ja naapuritaloyhtiön (VLR 14) infot taloyhtiön kiertokirjeissä sekä esittely Suvelassa As Oy Hjlmsborgin touhutupa ja Tampereella Ratinanraitin senioritalo, Kustaankartanon palvelukeskus)

Takaisin