4 Toiminta 2017

 Yhdistyksen toiminta jakaantuu 1) hallintoon (hallituksen kokoukset, tiedotus, kuukausitiedote, julkaisut, kotisivu, muistamiset ja hautajaiset) 2) jäsenten toimimiseen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä, 3) pienryhmätoimintaan, 4) muuhun toimintaan ts. tapahtumien järjestämiseen ja yhteistyöhön kumppanien kanssa. 

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 13.3.2008 rekisterinumerolla 198304. Yhdistyksen toiminta käynnistyi 15.12.2007, jolloin pidettiin  varsinainen yhdistyksen perustava kokous.

 Vuoden 2017 aikana 2712 henkilöä on osallistunut yhdistyksen järjestämiin 1752 tilaisuuteen joihin seniorit antoivat aikaansa 9046 tuntia.  Eniten aikaa (4272 tuntia= 48,6%) jäsenet käyttivät  yhdistyksen pienryhmien toimintaan. Erilaisia tapaamisia oli vuoden aikana 1752.