Toimivat Seniorit kymmenen vuotta toimintaa

ppteksti.jpg

  1. Milloin Toimivat Seniorit järjestivät  ensimmäisen kerran  itsenäisyyspäivän juhlan yhdessä talon asukkaiden kanssa? (6.12.2008 - 30 osallistujaa)

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA  lauantaina 6.12.2008  Pilvilinnassa.     Juhliin osallistui kaikkiaan 30 henkilöä. Ohjelmaan sisältyi Mikko Myllymäen tervetulopuhe, Juhani Mutrun ja Jaakko Ebelingin musiikkia, yhteislaulua, Aarno Tertin esitelmä "Viherlaakson ja As y Säästökehän historiasta" sekä Toimivien Senioreiden maalauspiirin töiden näyttely.As Oy Säästökehän historiaa valaisivat erinomaisesti kiinteistönhoitaja Aarre Aallon valokuvat  1960-luvulta, jolloin asuntoyhtiön rakennukset valmistuivat.  Honkavaaran talon paikalle rakennettiin A-talo.

2) Kuinka monta erilaista pienryhmää on toiminut vv. 2008- 2017?    (24 kpl)

3) Mitkä pienryhmät ovat toimineet vuodesta 2008 lähtien joka vuosi aina 2017 saakka?

Tiistai-, maalaus/taide- omakuva-, retki-, peli-, skype-ystävä-, kirja- ja liikuntapiirit - kahdeksan pienryhmää   7/20

4) Millä pienryhmällä on ollut eniten tapaamisia vv. 2008 -2017?     (skype-ystäväpiiri 507, tiistaipiiri 358, pelipiiri 347 tapaamista)

5) Minkä pienryhmän toimintaan on kulunut jäsenillä eniten aikaa vv. 2008 - 2017? (retkipiiri 5526 t.)

6) Mikä pienryhmä on uusin tulokas ja milloin se on aloittanut toimintansa? (Vireyttä elämään - 2016 kerran/kk)

7) Minkä pienryhmän tapaamiseen on osallistunut tänä vuonna 2018 eniten osanottajia? ( 20.2.2018 Matkoja maailmaan - aiheena ”Tutustuminen geneettiseen sukututkimukseen”  yhteensä 21 osallistujaa.)

8) Mainitse kolme Toimivat Seniorit ry:n yhteistyökumppania, joiden kanssa yhdistyksellä on ollut yhteistä toimintaa?  (Viherlaakson palvelutalo ja kirjasto, Omnia, Helinä Rautavaaran museo, Leppävaaran seurakunta)

9) Kuinka monta taidenäyttelyä Toimivat Seniorit ry:n jäsenet ovat järjestäneet vv. 2008 -2017? (20, joista viisi yhteis- ja 15 yksityisnäyttelyä)

10) Mihin Espoon kaupungin vanhuspalveluiden järjestämiin tapahtumiin Toimivat Seniorit ry:n jäseniä on osallistunut? 

( Senioriosaajakurssi 2008,Kohtaamistaideryhmä 2011, Intoa elämään 2011-2012, Itsepalvelutyöryhmä 2012, Jumppaa aivojasi 2016, Vuosittaiset järjestötapaamiset ja Intoa elämään 2008 - 2017)

11) Onko Toimivat Seniorit ry järjestänyt kaikille suunnattuja avoimia ja maksuttomia tapahtumia, mitä? (Johanna Värmälä  2010 ja  6.3.2017, Jani Tiainen 2010, Kai Nieminen 19.9.2012, Kimmo Kiljunen  2017,  Matkoja maailmaan 2016-2018 kerran kk:ssa)

12) Minkä oppilaitosten ja minkä kurssien kanssa Toimivat Seniorit ry on tehnyt yhteistyötä?  (Espoon Omnia ja lähihoitajakurssi 2008 Hyvinvointipäivä 2008, liikunta- ja taidepäivä 2008, Lähihoitajakoulutuksen 40 tunnin harjoittelu seniorin kodissa 2011, sekä yhdistyksen tilinpäätös  Outi Grönberg 2008-2017. Innovet-projekti Helsingin liikemiesopisto)

13) Omakuvapiirissä on tuotettu postimerkkejä, postikortteja ja kuvakirjoja. Kuinka monta erilaista postimerkkiä, postikorttia ja kuvakirjaa on tehty omista kuvista vv. 2008-2017? (17 postimerkkiä, 33 postikorttia ja 24 kuvakirjaa)

14) Mainitse kolme talon asukasta, jotka ovat vastanneet vv. 2008 - 2017 aikana Toimivat Seniorit ry:n pienryhmätoiminnasta? 

(Helena Allahwerdi, Oili Suominen, Pirkko Liikanen, Eeva Kujala, Irma Tammiranta, Irma Tertti, Eeva Hytönen, Liisa Mäkinen, Ulla Lumme, Eija Pokkinen…)

15) Toimivat Seniorit ry on tuottanut tutkimukseen (aineistoon keruuseen) perustuvia julkaisuja, mitä?

- Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena, julkaisuja 1/2008

- Ikääntyminen ja vanhuus ajassa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa, julkaisuja 2/2009

- Pohdintaa ja ajatuksia ikääntyneiden asemasta, julkaisuja 3/2009

- Kohti uutta seniorikulttuuria, julkaisuja 6/2011

- Kerrostalossa asuvien senioreiden palvelujen tarve ja tarjonta, julkaisuja 7/2011

16)  Mikä on Toimivat Seniorit ry:n kotisivun osoite?

www.toimivatseniorit.palvelee.fi

17) Kuinka monta vierailua on tehty vv. 2008 - 2017 yhdistyksen kotisivulle?

114 217 käyntiä ja tehty 181 774 latausta vv. 2008 - 2017  - yli 60 käyntiä/vrk

18)  Mihin yhteistyökumppaneiden toimintaan yhdistyksen jäseniä on säännöllisesti osallistunut?

-Espoon kaupungin vanhusneuvosto vv. 2011 - 2018   HA, PL,  varajäsen ja HA jäsen

  • VTT:n avoimeen innovaatiotilaan OWELAAN  (25 projektia) 2010 - 2017
  • Espoon liikuntatoimen ohjatut kurssit ja tapahtumat, Senioriosaajakurssit, Kohtaamistaideryhmä, Intoa Elämään, Vanhusneuvoston vuosittaiset järjestötapaamiset

  • 19) Kuinka moneen toimintaan/tapaamiseen yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua viikon aikana?

(Vähintään kolmeen (3) tapaamiseen lukukausien aikana, joinakin vuosina joka päivä)

20) Kuinka monta jäsentä yhdistyksessä on tällä hetkellä 18.3.2018?

v. 2018: 24 jäsenmaksun maksanutta, noin 22 säännöllisesti tapahtumiin osallistunutta -  lisäksi vielä tukijäseniä, jotka eivät osallistu pienryhmätoimintaan, joskus yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. (Kuva Yhdistyksen 10-vuotisjuhlakirjan kansi)

 

ppjuhlakirja.jpg

Takaisin etusivulle