Kansainvälistä toimintaa

 Takaisin etusivulle

UNFPA:n raportti 2012 - Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge

Vanhojen lukumäärä kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Elämänlaatu koetaan
yksilöllisesti. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat terveys, toimintakyky, oma tila,
vuorovaikutussuhteet, tutut arkirutiinit, mahdollisuus valita ja vaikuttaa omiin asioihin,
mielekäs tekeminen Vanhojen hyvän elämänlaadun turvaaminen on jokaisen valtion
vastuulla. Eliniän kasvu on jo sinänsä kehityssaavutus.

UNFPA:n raportitn (2012) mukaan maapallolla on jo nyt 810 miljoonaa ihmistä, jotka
ovat täyttäneet 60 vuotta. He edustavat 11,5 % maapallon väestöstä. Pian 60 vuotta
täyttäneitä on maapallolla miljardi. Joka sekuntti 2 ihmistä juhlii 60-vuotispäiväänsä. Elinikä
synnyttäessä on nyt keskinäärin 78 vuotta. 60 vuotta täyttäneistä naisia on 100 84 miestä
kohden.

Japanissa on yli 60 vuotta täyttäneitä jo 30%. Afrikassa heitä on vain 5%. Euroopan
väestöstä ikäihmisiä on 22%. 80 % 60 vuotta täyttäneistä asuu ns. kehittyneissä maissa.
106 vuotta vanha japanilainen mies matkusti maapallon ympäri julkisilla kulkuvälineillä.
UNFPA:n raportissa haastateltiin 1300 ihmistä 36 maassa. 49% oli sitä mieltä, että heitä
kunnioitettiin ja kohdeltiin hyvin. 61 % käytti kännykkää. 53% oli sitä mieltä, että he eivät
kykene kustantamaan tarvitsemiaan palveluja. On arvioitu, että yli 60 vuotta täyttäneiden
eläke maksaisi valtiolle 0,7 -2,6% bruttokansantuotteesta.

30 vuotta sitten ei ollut yhtään valtiota, jossa olisi ollut vanhustalous, jossa vanhojen
kulutus olisi suurempi kuin nuorten. Nyt niitä on 23 ja vuonna 2040 tällaisia valtioita
arvioidaan olevan 89. Australiassa ikääntyneet tuovat bruttokansantuotteeseen vuosittain
16 biljoonaa dollaria. He auttavat taloudellisesti lapsiaan ja näiden perheitä ja hoitavat
vanhaksi eläviä omaisiaan. Ainoastaan 28%:lla maapallon väestöstä on tukenaan kattava
sosiaaliturvajärjestelmä.


Raportissa haastateltut toivoivat että vanhevalla väestöllä tulisi olla taloudellinen
perusturva, saatavissa ja kustannettavissa oleva hoito, ikäystävällinen asuminen
ja esteetön ympäristö. He toivoivat ikärasismin ja vanhoihin kohdistuvan väkivallan
poistamista.

Lähteet:

Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. UNFPA, Help Age International 2012

The World Assembly on Ageing 2002. Madrid International Plan of Action on Aging

 

15.1.2011 Korealainen TV-ryhmä Toimivat Seniorit ry:n vieraana

korea1.jpg

korea2.jpg
 www.ytn.co.kr Korealainen TV-ryhmä  Esittelemme yhdistyksen internet-yhteyksiä

Korealainen tv-ryhmä tekee ohjelmaa eläkeläisistä Suomessa, Japanissa ja USA:ssa. Toimivat Seniorit ry kertoi omasta vapaaehtoistoiminnastaan Espoossa. Ryhmä kuvasi joogapiiriä, internetin hyväksikäyttöä (skype, blogit, facebook) ja haastatteli puheenjohtajaa, sihteeriä ja rahastonhoitajaa. (15.01.2011 Viherlaakso, Espoo)

Vanhat Ketut -verkko 

Vanhojen Kettujen keskustelu on osa SoMedAll-projektia  (Social Media for All elderly people), jolla kehitetään helppokäyttöisiä sosiaalisen median palveluja erityisesti ikäihmisten tarpeiden pohjalta. Toimivat Seniorit ry:n muutamat jäsenet ovat aktiivisesti mukana tässä projektissa sekä sosiaalisen median klubissa (Miina Sillanpään Säätiö)..

http://owela.vtt.fi/vanhatketut/briefing/

Helmikuussa 2011 osallistujille tuodaan arvioitavaksi ajatuksia erilaisista toiminnallisuuksista mitä uusi palvelu voisi sisältää erilaisten käyttäjien näkökulmasta.
 

Singaporen ministeri Lim seurueineen 25.10.2010 Toimivat Seniorit ry:n vieraana 

 

ppsingap1.jpg

           Singaporen delegaation jäseniä tutustumassa Toimivat Seniorit ry:hyn 25.10.2010

Vas. Pirkko Liikanen, Anssi Holmström, ministeri Lim, johtaja Tan, Helena Allahwerdi ja Eeva Hytönen

 Tutustu Singaporen senioreihin: http://seniors.gov.sg

 

 Express to Connect (E2C)

Yhdistys toimii edelleen Laurean Ammattikorkeakoulun koordinoimassa Express to Connect (E2C) hankkeessa päätekäyttäjänä. Konsortion jäseniä ovat Laurean Ammattikorkeakoulun (Tikkurila) lisäksi seuraavat: Halmstad University,  Öresund IT-Living Lab, hollantilainen Waag ja Forum Virium.

Hankkeen rahoitus saadaan AAL –JP:n (Ambient Assisted Living- Joint Prohtamme) varoista, joita Suomessa koordinoi TEKES. E2C (Express to Connect)- hanke käynnistyi maaliskuussa 2010 ja kestää kolme vuotta. Yhdistys on osallistunut kolmeen E2C-hankkeen tapaamiseen.  Tämä tarkoittaa talouden kannalta sitä, että E2C maksaa kokousten osanottajien matkat. Yhteyshenkilönä toimii Laureassa Anne Äyveri. Toimivat Seniorit ry:n jäsenet Paula Leivo  ja Kirsti Kujala  ovat osallistuneet E2C- hankkeen haastatteluihin. Helena Allahwerdi kuuluu varsinaisena jäsenenä ja Pirkko Liikanen varajäsenenä Express to Connect (E2C)-hankkeen Suomen johtoryhmään.

Hankkeen jäseninä ovat Laurea ammattikorkeakoulun lisäksi Halmstadt University, Öresund IT- Living Lab, hollantilainen Waag ja Forum Virium. Toimivat Seniorit ry toimii suomalaisena päätekäyttäjänä tässä hankkeessa.

 Innovet-hanke

Toimivat Seniorit ry toimi aktiivisesti HBC:n koordinoimassa Innovet-hankkeessa vuodesta 2008 lähtien aina vuoden 2009 loppuun. Toimivat Seniorit ry:n toiminnan puitteissa toteutettu työharjoittelu tuotti tuloksen arviointimallin. Hanke on raportoitu yhdistyksen monistetussa Vuosikertomuksessa 2009.

Ambient Assisted Living - Joint Programmes (AAL JP)

  Helena Allahwerdi osallistui Ambient Assisted Living - Joint Programmes (AAL JP) Forumin konferenssiin 29.9. - 1.10.2009 Wienissä. Konferenssin aiheena oli "Luovia ICT ratkaisuja vanenevalle väestölle". Wienin konferenssissa keskityttiin luovien ICT ratkaisujen kehittämiseen vanhenevalle väestölle. ALL JP on 23 EU:n jäsenvaltion rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää ICT:n käyttöön soveltuvia ratkaisuja vanhenevan väestön elämisen laadun vahvistamiseksi. Ohjelma perustuu EU:n sopimuksen 169:n artiklaan. Ohjelma ajottuu vuosille 2008 - 2013. Jaossa on 700 milj. euroa. Ohjelma saa Eu:lta tukea 150 milj. euroa. Suomi rahoittaa vuosittain ohjelmaa 5 milj. eurolla ja rahoituksen ja TEKES toimii Suomen koordinaattorina.

Ikääntyvä väestö rinnastetaan elämän loppuvaiheeseen. Näin ikääntyvä väestö on usein teknologiaa kehitettäessä ensisijaisena kohteena. Keksinnöt auttavat hyvin pientä joukkoa vanhenevaa väestöä. Sen sijaan pitäisi korostaa normaalia asumista omissa kodeissaan asuvia ikääntyneitä. Voimme puhua sosiaalisista ja teknisistä turvaverkoista, joiden avulla vanhusten palvelut toimitetaan.