Vuosikertomus 2019

Toimivat Seniorit ry Vuoden 2019 vuosikertomus

kansi.jpg

Tapani Kokko veistospuistossa konstrundanin kierroksella Mallusjoella 8.9.2019

Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 16 (2019)

Sisällys

1 Saatteeksi
Ikä ja palvelutarpeet

2 Tavoitteet 3 Periaatteet 4 Toiminta

Hallinto (Hallitus, vastuuhenkilöt ja jäsenet) Ystävä- ja tukihenkilötoiminta
Muu toiminta

5 Yhteistyökumppanit 6 Julkinen toiminta
7 Talous

Liitteet

Liite 1. Pienryhmien toiminta
Liite 2. Retkipiirin kohteet
Liite 3. Pyydetty palaute Espoon kaupungin palveluista ja toiminnasta 2019 Liite 4. Toimivat Seniorit ry:n säännöt

Toimivat Seniorit ry:n julkaisut
Toimivat Seniorit ry:n kuvakirjat (takakansi)

Kansikuva: Tapani Kokko veistospuistossa konstrundanin kierroksella Mallusjoella 8.9.2019
Toimitus ja kuvat: Pirkko Liikanen

1 SAATTEEKSI
Ikä ja palvelutarpeet

kuva3_2019.jpg

KUVA 3. Keskustelua Viherlaakson kirjastossa 11.2.2019 Järjestäjät: Toimivat Seniorit ry ja Viherlaakson kirjasto

Esimerkki espoolaisen vanhuksen palvelutarpeista.

Liisa Mikkola on 82 v. ja asuu yksin omistamassaan kolmen huoneen kerrostaloasunnossa Espoon Kivenlahdessa. Hänellä ei ole läheisiä sukulaisia eikä hän kuulu mihinkään eläkeläisjärjestöön.

Liisa viihtyy yksin ja harrastaa kävelyä ja lukemista. Hänellä on tietokone ja hän osaa käyttää sähköpostia ja internetiä. Vanhuuden raihnaistuminen on kuitenkin jo alkanut. Häntä väsyttää usein eikä hän oikein jaksa huolehtia asioistaan puhumattakaan kodin siivoamisesta
Liisalla on alkava Altzheimer tauti ja diabetes2.
Eläkettä Liisa saa n. 1700
kk.. Siitä hän maksaa asunnon vastikkeen, sähkön, puhelimen, lääkkeet, terveyskeskusmaksut, liikkumisen, ruuan jne Verojen ja laskujen jälkeen käteen jää muutama 100 euroa. Hänellä on säästöjä n. 3 500-

Liisa on miettinyt mitä tehdä. Hän haluaisi muuttaa mukavaan hoitokotiin tai saada riittävästi palveluja kotona. Riittävätkö rahat?

Keskustelua ja pohdintaa vanhusten hoidosta

Huhtikuun 2019 kansanedustajavaalit lähestyivät ja vanhusten hoito uutisoitiin rämäkästi Vanhukset olivat jääneet hoidotta ja jopa kuolleet hoitovirheiden takia .

Keinoina korjata tilanne korostettiin lähinnä hoitajamitoitusta, mikä on ollut yhtenä syynä hoivakodeissa tehtyihin hoitovirheisiin kuten kuolemantuottamukseen tai hoidotta jättämiseen. Alan asiantuntijat kuten prof. Marja Vaarama, emeritusprof. Jaakko Valvanne ja emeritaprof. Sirkka-Liisa Kivelä laajensivat keskustelua koskemaan koko vanhusten hoidon kenttää.

Toimivat Seniorit ry:n jäsenet keskustelivat Espoon kaupunginhallituksen jäsenen kansanedustaja Mia Laihon ja Nestorin Leppävaaran asiakkuuspäällikkö Leena Westerlundin johdolla helmikuun 11. päivänä 2019 Viherlaakson kirjastossa espoolaisten vanhuspalveluista ja tulevasta SOTE- ja maakuntalakipaketista, joka on eduskunnan käsiteltävänä.

 

wester1.jpg  KUVA 4 Asiakkuuspäällikkö Leena Westerlundlaiho1.jpg

KUVA 5.  Kansanedustaja Mia Laiho

Tilanne Espoossa

Elokuussa 2016 hyväksyttiin suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi vuosille 2016-2021 otsikolla Täyttä elämää ikääntyneenä. Tämän vanhuspoliittisen suunnitelman mukaan Espoossa on kotona asuminen ensisijaista. Tämä tavoite on jo nyt toteutunut.

Kuka pääsee kunnan tukemiin hoitokoteihin? Nestori vastaa!

Espoossa oli vuoden 2019 alussa noin 44 500 eläkeläistä, joista 93% asuu kotonaan. Yksinään asuvien määrä kasvaa vuosittain mukana. Ainoastaan pieni osa on kunnan hyvin valvotun hoiva-asumisen tai kotihoidon asiakkaana.

Hoiva-asumista järjestetään sekä pitkäaikaishoitona että lyhytaikaishoitona. Palvelutarpeen arviointi tehdään Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin henkilökunnan toimesta ja siihen osallistuvat asiakas ja häntä hoitavan tahon edustajat.

Arvioinnin kriteereihin kuuluvat seuraavat: toimintakyky, elämäntilanne, voimavarat ja käytössä olevat kotipalvelu. Arvioinnissa käytetään erilaisia testejä kuten muistisairauden, sosiaalisten ja psyykkisten sairauksien mittaamista ja lääkärin diagnoosia. Asiakkaan tulisi käyttää kunnan kotipalveluja kolme kertaa

päivässä ennen kuin hänet voidaan hyväksyä ympärivuorokautisen hoivakodin asukkaakksi.

Palveluasumisen ja hoiva-asumisen asiakkuuden kriteerit Espoon vanhusten palveluissa hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa toukokuussa 2017 ja ne ovat olleet käytössä siitä lähtien Kunnan vastuulla on 1060 hoitopaikkaa yksityisissä hoitokodeissa ja 270 hoitopaikkaa omissa Elä ja Asu keskuksissa.

Espoossa on 633 omaishoitajaa, jotka saavat kunnalta korvausta työstään, Palkkio määräytyy työn vaativuuden mukaan. Suuri osa omaishoitajista tekee työtään kaikessa hiljaisuudessa ilman mitään kunnallista apua. Näiden hoitajien lukumäärä ei ole tiedossa.

Nestorin tekemän arvioinnin yhteydessä asiakkaalle tehdään palvelu – ja hoitosuunnitelma. Asiakas maksaa ympärivuorokautisesta asumisesta 85% eläketulostaan. Hänelle jää eläkkeestään maksimissaan 253,62kuukaudessa lääkkeisiin, liikkumiseen, puhelimeen ja henkilökohtaisiin tarpeisiin. Mikäli eläke ei riitä, on mahdollista anoa KELALTA asumis- ja toimeentulotukea.

Kunnan omista laitospaikoista tullaan luopumaan vuoteen 2021 mennessä? Jäljelle jäävät yksityisellä sektorilla olevat hoitokodit, joiden kanssa kunta tekee hoitosopimuksen kilpailutuksen jälkeen. Tähän mennessä kilpailutuksessa on painotettu kustannuksia 90% ja laatua 10%. Tilanne tulee kuitenkin muuttumaan jolloin laatua painotetaan enemmän.

Kotonaan asuva espoolainen ihmettelee, onko Espoon vastuulla oleva hoivakotitoiminta ja sen laatu lähinnä byrokraattista valvontakosmetiikkaa paperilla. Siellä kun ei ole juuri mitään ongelmia. Kaikki hyvin tällä kertaa. Vanhukset hoidetaan hyvin ja kaikki pääsevät hoitoon oli varaa siihen tai ei? Valvonta toimii? Median uutisointi paljastaa kuitenkin epäkohtia.

Kotonaan asuvan seniorin palvelutarpeesta vastaa kunnan kotipalvelu

Palvelutarve arvioidaan Nestorin virkailijoiden avulla. Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja terveyden- ja sairaanhoitoa, jos asiakas ei kykene käyttämään ulkopuolisia, yksityisiä terveyspalveluja, paine kotipalveluihin kasvaa, kun ympyrävuorokautinen laitoshoito loppuu kokonaan parin vuoden aikana.

Kotisairaala, kotihoidon saattohoito ja kotihoidon avohoito tulevat lisääntymään. Ehkä Espoo selviää koska kotihoitokin siirtyy sosiaali- ja terveyssektorin kanssa kokonaan varoineen maakuntaan, kunhan vain eduskunta ensin hyväksyy tätä koskevan lainsäädäntöpaketin?

Eräiden arvioiden mukaan jokainen kotonaan asuva eläkeläinen tarvitsee ensisijaisesti kodinhoidon palveluita: siivousta, liinavaatteiden vaihtoa ja pesua, roskien ulos viemiseen, apua peseytymisessä, kaupan ja muiden asioinnin hoitamisessa, harrastuksissa ja sosiaalisissa riennoissa, Näitä palveluja ei kunnan kotihoito tarjoa, vaan ne on ostettava yksityiseltä sektorilta.

Vanhuuden raihnaistuminen on väistämätöntä. Kunnan kotihoito ei tuota mitään kodinhoidollisia palveluja. Jos niitä tarvitaan, ne voidaan ostaa yksityisiltä yrityksiltä, joita kyllä on, mutta palvelut ovat kalliita 38 - 50tunti riippuen vuorokauden ajasta tai siitä onko viikonloppu tai arkipäivä.

Moni ikääntynyt toivookin samanlaista palvelua kuin aikaisemmin oli saatavissa nimittäin kotiapulaisia ja kodinhoitajia, joilla oli tervettä järkeä hoitaa työtään ihmisten kodeissa..

Kunnan kotihoidon lähihoitaja tai sairaanhoitaja kun hoitaa vaan potilasta, vetää sukat jalkaan aamuisin ja iltaisin taas pois, annostelee ja jakaa lääkkeet ja antaa pistoksia jos potilas niitä tarvitsee. Ja joka kerta ovesta pyyhältää. uusi hoitaja, joka huikkaa: ” Miten täällä, nyt voidaan?” ja hän on tyytyväinen kun asiakas vastaa: ”hyvin.” mutta mutisee hiljaa: ”hyvin kun ei vain valita.

Nestorin virkailijat ohjaavat espoolaisia yksityisten palvelujen pariin ja antavat ohjeita myös virikkeelliseen harrastustoimintaan. Tässä he ennakoivat SOTE:n ja maakunta-uudistuksen toteutumista ja sitä vanhusten palvelujen toiminnan osaa, joka jää vielä kunnan ohjaustehtäväksi.

Helena Allahwerdi

2 TAVOITTEET

- Ikäihmisten yksinäisyyden, turvattomuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen järjestämällä vapaaehtoista pienryhmätoimintaa,

(12 erilaista säännöllisesti kokoontuvaa harrastuspiiriä, tapahtumia kuten pikkujoulu, osallistuminen taloyhtiön syys- ja kevättalkoisiin, työpajoja: kuvallisia kokeiluja, osallistuminen jäsenten merkkipäiviin ja hautajaisiin),
-
yhteisöllisyyden ylläpitäminen tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista,
(henkilökohtaista vertaistukitoimintaa sekä sosiaalista verkostumista, Skypen ystäväpiiri, spontaanit ystäväverkot, Espoon vapaaehtoisverkosto, jäsenten facebook-sivustot, osallistuminen Muruset ry:n toimintaan )

- yleisöluentojen, oppimistoiminnan ja koulutustilaisuuksien järjestäminen,
(Voimaa ja iloa taiteesta, Vireyttä elämään -työpajat, Kuvallisia kokeiluja, sukupolvet yhdessä -leirit, taidenäyttelyihin liittyvät seminaarit, julkiset tapahtumat jonkin tärkeän asian tiimoilta kuten kunnan sosiaali-ja terveyslautakunnan pj:n/jäsenen vierailut)

- kokeilu-, tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoiminnan järjestäminen, (omat julkaisut, jäsenten esitykset vapaaehtoiskoulutuksissa ja vanhusseminaareiss

- muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimiminen,

(osallistuminen Espoon vanhuspalvelujen järjestämiin erilaisiin ryhmiin)

- tukea toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa,
(yhteistyötä eri tahojen kanssa)

- toimintapisteiden perustaminen ja kehittäminen eri alueilla. (oman toiminnan esittelyä ja luennointia pyynnöstä.)

3 PERIAATTEET

1. periaate: ”Seniorit rakentavat itsenäisesti omaa elämäänsä ja se heijastuu arkielämän toimintaan kotona.”
(Kaikki pienryhmät, erityisesti ystäväpiirit kuten tiistai-, seurapeli-, skype-ystävä-, porina- ja vertaisryhmäpiirit sekä työpajat ja seminaarit, omat taidenäyttelyt, omakuvapiirissä tuotetut omat postimerkit ja kuvakirjat; )

2. periaate: ”Seniorit kehittävät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja hyödyntäen olemassa olevaa teknologiaa ja tarjolla olevia kunnan palveluja.”

(Retki-, rantasauna- ja lounaspiirit, liikunta- ja vesijuoksupiirit, osallistuminen Miina Sillanpää Säätiön käynnistämään Vanhat Ketut -projektiin ja VTT:n Owelan hankkeisiin, osallistuminen yhdistyksen järjestämään ”Internet – bittitiedon kaatopaikka ja alamaailma” skypen välityksellä skypen ystäväpiirissä ja geneettisen perimän -koulutuksiin )

3. periaate:” Seniorit toimivat aktiivisesti yhteiskunnan vastuullisina jäseninä ja jakavat omaa osaamistaan myös muille.”
(Julkiset kannanotot esim. Viherlaakson kirjaston säilymisen puolesta, aineiston kerääminen ja raportointi senioreiden palvelutarpeista, osallistuminen Espoon kaupungin järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan yleensä ja senioreiden elinikäisen oppimisen vahvistaminen osallistumalla erilaisiin lyhytkoulutuksiin kuten mandalamaalaus ja proosakurssit ja opitun jakamista omissa pienryhmissä)

kuva6_2019.jpg

KUVA 6. Matkoja maailmaan -seminaari toteutettiin keväällä kaksi kertaa Entressen kirjastossa

4. periaate: ”Turvallisen elämän, asumisen ja ympäristön aikaansaamiseksi seniorit hankkivat tietoa eri palveluista ja pyrkivät tehostamaan turvallisuutta kotona ja lähiympäristössä.”

(Yhdistyksen pienryhmätoiminta, osallistuminen muiden tahojen järjestämään koulutustoimintaan mm. Muruset ry ja vanhustyön tutkimukseen (mm. Sprintt- projekti) , niistä keskustelu omissa pienryhmissä - erityisesti Vireyttä elämään -työpajoissa, hyvinvointi- ja tiistaipiireissä)

4 TOIMINTA

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Toimivat Seniorit ry:n yhdistysrekisteriin 18.3.2008 rekisterinumerolla 198304. Yhdistyksen toiminta käynnistyi 15.12.2007, jolloin pidettiin varsinainen yhdistyksen perustava kokous.

Yhdistyksen toiminta jakaantuu 1) hallintoon (hallituksen kokoukset, tiedotus, kuukausitiedote, julkaisut, kotisivu, muistamiset ja hautajaiset) 2) jäsenten toimimiseen toisen jäsenen ystävänä ja tukihenkilönä, 3) pienryhmätoimintaan, 4) muuhun toimintaan ts. tapahtumien järjestämiseen ja yhteistyöhön kumppanien kanssa.

Hallinto. Vuonna 2019 hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat: puheenjohtajana Helena Allahwerdi varapuheenjohtajana Ulla Lumme, varsinaisena jäseninä Eija Pokkinen ja Oili Suominen, varajäseninä Mirja Järvenpää ja Pirkko Liikanen, joka myös on toiminut sihteerinä ja rahastonhoitajana. Ritva Santavuori on toiminut toiminnan tarkastajana. Erik ja Outi Grönberg ovat vastanneet yhdistyksen tilinpäätöksestä.

Hallituksen tehtäviin ovat kuuluneet vuosikokousasiat (toimintasuunnitelma ja vuosikertomus ja sen monistus, talous, kirjanpito ja tilinpäätös), apuraha- hakemukset ja palautteet apurahan käytöstä, hallituksen kokousten valmistelu, kokousten esityslistat, pöytäkirjat, allekirjoitukset.

Muita tärkeitä asioita ovat pienryhmien kuukausiohjelmat, pienryhmien päiväkirjojen ylläpito ja päivitys, kotisivun päivittäminen ja ylläpitäminen, kirjeenvaihto, aloitteet, kyselyt yms. osallistuminen, toiminnan dokumentointi ja valokuvaaminen, muistamiset ja henkilökohtaisesta ystävä- ja tukitoiminnasta raportointi.

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. (18.1., 31.1., 15.11. ja 16.12.2019)

Jäsenet. Yhdistyksellä on 30 jäsentä/2019. Lisäksi säännöllisesti yhdistyksen pienryhmätoimintaan osallistuu noin 10-15 senioria, jotka eivät maksa minkäänlaista jäsenmaksua. He ovat osallistuneet lähinnä Viherlaakson ja Entressen kirjastoissa kokoontuneeseen Matkoja maailmaan -seminaariin, jonka toiminta on kaikille avointa ja julkista.Vuoden aikana on toiminut kaikkiaan 12 pienryhmää. Pienryhmien vapaaehtoisina vastuu- ja yhteyshenkilöinä ovat toimineet seuraavat.

Kodin lähellä, kävelymatkan päässä toimivat pienryhmät. Kirjapiiri (Oili Suominen)
Kirjoittajapiiri (
Kirsti Sergejeff)
Omakuvapiiri (
Pirkko Liikanen)

Oopperapiiri (Oili Suominen)
Pelipiiri (
Liisa Mäkinen)
Rantasaunapiiri (
Oili Suominen ja Eija Pokkinen) Skype-ystävä-piiri (Pirkko Liikanen)

Kuljetus on tarpeen seuraavien pienryhmien toimintaan osallistumiseksi.

Hyvinvointipiiri (Pirkko Liikanen)
Liikuntapiiri (
Espoon liikuntatoimi)
Lounaspiiri (
Helena Allahwerdi)
Matkoja maailmaan -seminaari (
Helena Allahwerdi) Retkipiiri (Helena Allahwerdi ja Pirkko Liikanen)

Seniorit ovat osallistuneet kahteen ohjattuun liikuntaryhmään: kehon huolto ja kiertoharjoittelu.

Tietoa yhdistyksen pienryhmien toiminnasta löytyy yhdistyksen kotisivulta:

www.toimivatseniorit.palvelee.fi

Vuoden 2019 aikana osallistui 1184 henkilöä yhdistyksen järjestämään toimintaan, joihin he antoivat aikaansa 3725 tuntia. Erilaisia tapahtumia oli vuoden aikana kaikkiaan 1103. (Taulukko 1.)

kuva7_2019.jpg

KUVA 7. Loviisan Marttojen lounas LWT-tapahtumassa 24.8.2019

TAULUKKO 1. Toimivat Seniorit ry:n toiminta: tapaamisten lukumäärä, niihin käytetty kokonaisaika ja tapaamisiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä v. 2019

Toiminta

Tapaamisten lukumäärä

Tapaamisiin käytetty aika tunteina

Tapaamisiin osallistuneiden lukumäärä

Hallinto

Hallitus, kirjanpito Sihteeri

Ystävä- ja tukihenkilötoiminta

Pienryhmätoiminta Muu toiminta

Yhteensä

1103

3725 t.

1184

Ystävä- ja tukihenkilötoiminta. Viisi yhdistyksen hallituksen jäsentä (Helena Allahwerdi, Memme Aranko, Ulla Lumme, Eija Pokkinen ja Pirkko Liikanen) on kuljettanut autollaan muita jäseniä pienryhmätapaamisiin. Myös tukihenkilönä

TAULUKKO 2. Jäsenen toimiminen toisen seniorin ystävänä ja tukihenkilönä v. 2019 ( viiden jäsenen tiedot)

Vuorovaikutus

Tukija/tuettava lukumäärä

Tapaamisten lukumäärä

Tapaamisiin käytetty aika tunteina

Puhelin yhteys

 

 

 

Seurustelu, vierailu yms.

 

 

 

Kuljetukset omalla autolla

 1. a)  Asiointi, kauppa,

  pankki, posti

  yms.)

 2. b)  Terveydenhoito

 3. c)  Sosiaalinen

  kanssakäyminen

Kuljetukset pien- ryhmätoimintaan

12/30

150

232

Yhteensä

26/66

564

903 t.

tarvitaan autoa asioinnissa, hoidettaessa terveyttä tai käydessä yhdessä virkistäytymässä jossakin erityistapahtumassa. Puhelimitse jäsenet ovat olleet hyvin usein yhteydessä toisiinsa. Ystävätoimintaan on kulunut aikaa 903 tuntia. (Taulukko 2)

Pienryhmätoiminta. Vuonna 2019 yhdistys on tarjonnut jäsenilleen 12 pienryhmää. Liikunnan osalta jäsenet osallistuivat Espoon liikuntatoimen ohjattujen ryhmien toimintaan ja erilaisiin tapahtumiin.

Kodin lähellä, omassa taloyhtiössä ts. kävelymatkan päässä omasta kodista toimi seitsemän (7) pienryhmää. Näistä piireistä kerran kuukaudessa kokoontui kirjapiiri, oopperapiiri useammin kuin kerran kuukaudessa, pelipiiri useammin kuin kaksi kertaa kuukaudessa, skypeystävä- ja rantasaunapiirit (kesän aikana)

kuva8_2019.jpg

KUVA 8. Kirjapiirissä keskustellaan Kerangalin teoksesta Haudataan kuolleet, paikallaan elävät.

kerran viikossa. Syksystä 2019 lähtien kokeiltiin kirjoittajapiiriä, joka vetäjänsä ohjaamana pyrki keskittymään As. Oy. Säästökehän tarinoihin, joita oli tarkoitus kerätä asukkailta. Tavoitteena oli koota kansiin eräänlainen kyläkirja, jossa as.oy Säästökehän asuinrakennukset edustaisivat kyliä ja asunnot kylän taloja.

Omakuvapiiri työllisti lähes joka viikko dokumentoitaessa yhdistyksen pienryhmä ym. toimintaa, toimitti myös yhden kuvakirjan sekä keräsi aineistoa kahteen laajaan teokseen. (Taulukko 3)

TAULUKKO 3. Pienryhmätoiminta v. 2019 (piirien tapaamisten lukumäärä, osallistujien lukumäärä/kerta, osallistujien kokonaislukumäärä/vuosi 2019 ja osallistujien piirin toimintaan käyttämä kokonaisaika v. 2019) Liitteessä 1 on pienryhmien tapaamisten tarkka kuvaus aiheineen.

PIENRYHMÄ

TAPAAMISTEN lukumäärä/vuosi

OSALLISTUJAT/ kerta

OSALLISTUJAT/ vuosi

Osallistujien tapahtumaan käyttämä aika

KODIN LÄHELLÄ TOIMINTAA Yhteensä

Kirjapiiri Kirjoittajapiiri Omakuvapiiri Oopperakatsomo Pelipiiri Rantasaunapiiri Skypeystäväpiiri

168

1-7

 

460

1003 t

 

KULJETUS TARPEEN Yhteensä

Hyvinvointipiiri Liikuntapiiri Lounaspiiri
Matkoja maailmaan -seminaari Retkipiiri

150

1 - 16

426

1232 t

KAIKKI PIENRYHMÄT Yhteensä

318

1 - 16

886

2235

Viiden pienryhmän tapaamisiin tarvittiin aina kuljetus, joka toteutettiin aina jonkin jäsenen autolla tai sitten taksilla. Retki- ja liikuntapiirit (ei kesällä) kokoontuivat joka viikko, lounaspiiri lähes kaksi kertaa kuukaudessa, hyvinvointipiiri ja matkoja maailmaan -seminaari kerran kuukaudessa (Taulukko 3 ja liite 1)

Pienryhmien toimintasisällöt ovat hyvin monipuolisia. Yhdistyksen alkuajan aktiivisin pienryhmä Tiistaipiiri on tänä vuonna kuihtunut kokonaan pois, sen jälkeen kun sen jäsenet yksi toisensa jälkeen on fyysiseltä toiminnaltaan tullut lähes liikuntakyvyttömäksi, muuttanut taloyhtiöstä tai sitten peräti kuollut pois.

Matkoja maailmaan -seminaarin tapaamiset ovat kestoltaan lähes viisituntisia. Tapaamisissa on kuultu yleiskatsaus maan historiasta ja kirjallisuudesta, keskitytty joihin kirjailijoihin. Näkemystä ko. maan kulttuurista on laajennettu jollakin ko. maahan liittyvällä ansiokkaalla elokuvalla. Osanottajat eivät ole läheskään aina yhdistyksen jäseniä, vaikka he vuodesta toiseen ovat osallistuneet näihin seminaareihin.

kuva9_20192.jpgVuonna 2019 Matkoja maailmaan -seminaarissa on keskitytty neljään eurooppalaiseen maahan: Italiaan, Kreikkaan, Puolaan ja Ranskaan. Seminaari toteutettiin kaksi kertaa Viherlaakson ja kaksi kertaan Entressen kirjastoissa.

"Me emme kykene muuttamaan asioita toiveittemme mukaisiksi, mutta vähä vähältä muuttuvat toiveemme." Proust - Suuri sitaattisanakirja

Vuoden aikana retkipiirissä tehtiin kaikkiaan 59 retkeä, joiden aikana tutustuttiin 59 taiteilijan teoksiin, 29 eri galleriaan, 17 luontokohteeseen (esim.Vantaankoski ja Mustakoski (14.4.2019), Haltian luontokeskus (25.4.2019), Fredrika Runebergin puutarha (24.5.2019), Strömforsin ruukki (28.6.2019), Loviisa (Plagen, Tamminniemi, Metallli -Valko) (2.7.2019) ja Kotkan puistot ( esim. Sapokan vesipuisto, Katriinan meripuisto 25.7.2019), 13 museoon, 10 tapahtumaan sekä käytiin kolme kertaa elokuvissa ja kerran teatterissa ja kerran konsertissa. Seniorit kuluttivat retkillä aikaansa 588 tuntia.

Hyvinvointipiirin tapaamiset jakaantuivat kahteen kohteeseen: Sprintt- tutkimukseen (HY) ja virkistäytymiseen Lempäälän luontaishoitolassa (kaksi kertaa kolmen päivän oleskelua Lempäälän Kirkkojärven rannalla). Varsinaisia Sprintt-tapaamisia luentoineen oli viisi, lisäksi osallistuttiin hyvän syömisen verkkokurssille (Diabetes-liitto).

Liikkumiskyvyn menetys, lisääntynyt kaatumisriski, sosiaalinen syrjäytyminen, elämän laadun heikkeneminen, avun tarpeen lisääntyminen ja lopulta ympärivuorokautiseen hoitoon joutuminen ovat esimerkkejä toimintakyvyn heikkenemisen seurauksista. Toimintakyvyn heikkenemisen ja sen haitallisten seurausten ehkäisyssä tutkimuksen painopisteenä on viimeiset kymmenen vuotta ollut haurausraihnausoireyhtymä eli gerastenia. Koska Sprintt-tutkimus sisältää helposti toteutettavissa olevaa liikuntaa kuten kävelyä, tasapainoharjoituksia ja

ilman laitteita toteutettavia lihaskuntoliikkeitä, tulosten levittäminen on helppo vie- dä käytäntöön ja yleensäkin kohderyhmälle eli ikääntyvälle väestölle.

Sprintt-tutkimus toteutetaan 11 maassa (Italia, Espanja, IsoBritannia, Saksa, Ranska, Hollanti, Itävalta, Tsekki, Puola, Suomi ja Islanti). Tutkimukseen osallistuu kaikkiaan 1500 yli 70 vuotiasta senioria, Suomesta 140+30 ikääntynyttä. Toimivat Seniorit ry:stä Sprintt-tutkimuksessa mukana on ollut kaksi senioria.

kuva10_2019.jpgKUVA 10. Lähdössä Tervasaaresta 6.6.2019 - odotellaan takseja. (Hyvinvointipiiri, Sprintt-tutkimus)

Lounaspiiri on kokoontunut 20 eri ravintolassa, mutta myös on nautittu jonkun seniorin kotona itse tehtyä kotiruokaa. Yhteisiä lounaita on ollut 23, osallistujia 75. Aikaa on kulunut yhdessä syömiseen 215 tuntia. Itse olemme kustantaneet luonas- aterioita 682,60 eurolla.

Muu toiminta. As. Oy. Säästökehän kevät- ja syystalkoisiin on osallistuttu voimien mukaan. Senioreiden osallistuminen on hiipunut iän noustessa, eikä enää kovinkaan moni jaksa liikkua esim. rinteessä saati sitten tehdä töitä kuten puiden kantamista, veneen kunnostusta, jne.

Espoon kaupungin vanhusneuvoston varsinaisena jäsenenä on toiminut Helena Allahwerdi Toimivat Seniorit ry:n jäsenenä. Hänen luottamustehtäviinsä on tällöin kuulunut mm. vanhusneuvoston sääntömääräiset kokoukset, järjestötapaamiset, Sykettä syksyyn, Vihapuhe pois., Parempaa elämää lähitoiminnalla (PEL) johtoryhmä, Love my Espoo-kamppanja.

Yhdistys on järjestänyt Viherlaakson kirjastossa yhden julkisen keskustelutilaisuuden ”Ikä ja palvelutarpeet” jossa asiantuntijoina

TAULUKKO 4. Yhdistyksen jäsenten osallistuminen muuhun toimintaan v. 2019

Kodin lähiympäristö

Tapaamisten lukumäärä

Osallistujat/ tapahtuma

Osallistujat yhteensä

Tapaamisiin käytetty aika

Talkoot

 

 

 

 

Espoon kaupunki

Järjestötapaamiset Vanhusneuvosto Sykettä syksyyn Vihapuhe Parempaa elämää lähitoiminnalla Keskustelu Viher- laakson kirjasto 11,2,2019 (Laiho & Westerlund) Love my Espoo

Koulutus

Nettimummot (Muruset)

pnt-koulutus enter ry

 

Muu toiminta

Ryhmätapaamisia

Ladyt (Haaga Helia Business C. Nettikahvila Vierailu PEL Eija Pokkisen kirjan julkistaminen taidenäyttely & teos esittely

Yhteensä

87

1 - 24

127

402 tuntia

kansanedustaja Mia Laiho ja Espoon kaupungin asiakkuuspäällikkö Leena Westerlund keskustelivat siitä, kuka palvelee espoolaisia vanhuksia.

Yhdistyksen jäseniä on osallistunut kolmeen eri koulutukseen 1) Nettimummot (Muruset ry), 2) pnt-koulutukseen - taloyhtiön digitaalinen infotaulun käyttö ja 3) Enter ry:n senioreille kohdistettuun it-ohjaukseen.

KUVA 11. Eija Pokkinen ja teos Kiiltokuvatyttö

Lisäksi Eija Pokkisen teoksen Kiiltokuvatyttö julkistaminen elokuvateatteri Orionissa, taidenäyttely Favelassa ja kirjan esittely Viherlaakson kirjastossa ovat kiinnostaneet useita yhdistyksen senioreita. Elokuvateatteri Orionissa näytettiin syksyn 2019 aikana kaikki elokuvat, joissa Eija Pokkinen esiintyi.

5 YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhdistys pyrkii hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan Espoon kaupungin tarjoamia palveluita kuten 1) Espoon liikuntatoimen järjestämää ohjattua toimintaa, 2) kirjaston palveluita, 3) pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa (teatteri, konsertit, elokuvat, museot ja taidenäyttelyt), 4) palvelukeskusten lounas- ja tilatarjontaa sekä 5) osallistumaan Espoon vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistys antoi palautteen, joka koski kaupungin toimintaa v. 2019 (liite 3)

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat olleet vuonna 2019 seuraavat.

Espoon liikuntatoimi, Viherlaakson ja Entressen kirjastot, Kotikirjasto Taika, Espoon vanhusneuvosto ja projekti Parempaa elämää lähitoiminnalla (PEL) ja Vihapuhe pois -kampanja.

6 JULKINEN TOIMINTA

Yhdistyksen kotisivuilla (http:/www.toimivatseniorit.palvelee.fi) on vierailtu

kaikkiaan 177 700 kertaa ja latauksia tehty 267 939 koko toiminnan aikana.

Yhdistyksen pienryhmien kuukauden toiminnasta julkaistiin/päivitettiin kerran kuukaudessa yhdistyksen kotisivuilla, lähetettiin s-postina jäsenille ja yhteistyökumppaneille ja jaettiin paperikopiona niille jäsenille, joilla ei ole s-postia. Ulla Lumme suoritti tiedotteiden jaon senioreiden koteihin.

Matkoja maailmaan -seminaarit olivat kaikille avoimia tilaisuuksia Viherlaakson ja Entressen kirjastoissa. (ks. liite 1)

7 TALOUS

Yhdistyksen tulot (689,70 ) jakaantuvat 1) jäsenmaksuihin (280,00 ) ja 2) Espoon vanhusneuvoston jäsenen Helena Allahwerdin palkkioihin (409,70 ).

Vuonna 2019 yhdistyksen kokonaismenot olivat 4004,71 . josta yhdistyksen osuus oli 21,5 % ja jäsenten omat osallistumiskustannukset 78,5 %.

TAULUKKO 5. Yhdistyksen vuosien 2018 ja 2019 kustannusarviot ja toteutuneet menot

Kustannuksista vastaava

Kustannusarvio 2018

Toteutuneet kustannukset 1.1. -31.12.2018

Kustannusarvio 2019

Toteutuneet kustannukset 1.1. - 31.12.2019

Yhdistys

2350 43,9%

1376,1115,6%

1500 27,3%

861,96 21,5 %

Jäsenten oma kustanne

3000 56,1%

7442,2684,4%

4000 72,7%

3142,75 78,5 %

Yhteensä

5350 100 %

8817,37 100 %

5500 100%

4004,71 100,0 %

LIITE 1. Pienryhmien toiminta v. 2019

KODIN LÄHELLÄ TAPAHTUVA PIENRYHMÄTOIMINTA

Kirjapiiri. Vastuuhenkilö Oili Suominen, VLR 10 A 3, puh. 040 7796232, 10 tapaamista, 2-7 osallistujaa/kerta, 48 osallistujaa v. 2019 ja osallistujien

käyttämä kokonaisaika 561⁄2 tuntia/vuosi 2019

Tammikuu - Luiz Ruffato: Lissabonissa muistin sinut, 130 s.
Helmikuu - Joel Haahtela: Tähtikirkas, lumivalkea, 270 s.
Maaliskuu - Maylis de Kerangal: Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät, 255 s. Huhtikuu - Hilary Mantel: Margaret Thatcherin salamurha 270 s.
Toukokuu. - Aila Meriluoto: Tämä täyteys, tämä paino
Elokuu 2019 W.G. Sebald:
Austerlitz
Syyskuu 2019 Heidi Köngäs, Sandra
Lokakuu 2019 Ian McEwan, Ikuinen rakkaus -
Marraskuu 2019 Christa Wolf,
Kassandra
-Joulukuu 2019 Minna Rytisalo, Rouva C.

Kirjoittajapiiri. Vastuuhenkilö Kirsti Sergejeff, VLT 10 C 45.
kahdeksan
(8) tapaamista, 1-3 osallistujaa/kerta, osallistujien käyttämä kokonaisaika 21 tuntia/vuosi 2019.

1) 10.9.2019 Ranskalaisille viivoille tapahtumia, juttuja omasta taloyhtiöstä

2) 24.9.2019 hahmotellaan historiikkia
3) 8.10.2019 - luonnoksia taloyhtiön historiikiksi
4) 22.10.2019- keskustelua taloyhtiön historiikiksi
5) 5.11.2019 keskustelua aiheista ”Pilvarin juhlat”, yksiöt putkiremontti
6) 19.11.2019 Kirsti esitti omia ajatuksiaan aiheesta: Luonnonsuojelualueena Säästökehä

7) ke 8.12. ko 10.00, A-talon kerhohuone
8) ke 17.12. klo 17.00 A-talon kerhohuone

Omakuvapiiri. Vastuuhenkilö Pirkko Liikanen, VLR 10 A 15, puh. 050 517 0588 Omakuvapiirissä on tehty yksi kuvakirja ja tekeillä on edelleen kaksi hyvin laajaa kuvakirjaa yksittäisten senioreiden elämästä. Lisäksi on dokumentoitu pienryhmien tapaamisia mm. retkipiirin, lounaspiirin, matkoja maailmaan -seminaarin, ja hyvinvointipiirin kaikki tapaamiset.

Oopperapiiri Vastuuhenkilö Oili Suominen, VLR 10 A 3, puh. 040 7796232, tapaamisia 17, 73 osallistujaa/v. 2019 ja osallistujien käyttämä kokonaisaika 199 1/2 tuntia/v. 2019

09.01.2019 Bizet: Carmen (Opernhaus Zürich, 2008); 29.01.2019 Bizet: Carmen (Royal Opera House, 2006);07.02.2019 Wagner: Lohengrin (Bayerische Staatsoper, 2009);20.02. 2019 Donizetti: La Favorite (Bayerische Staatsoper, 2016);

07.03.2019 Strauss: Ariadne auf Naxos (Salzburger Festspiele, 2012); 22.03.2019 Strauss: Ariadne auf Naxos (uusinta); 04.04.2019 Puccini: Turandot (Wiener Staatsoper, 1983); 23.04.2019 Donizetti: Anna Bolena (Wiener Staatsoper, 2011); 09.05.2019 Strauss: Arabella (Salzburger Festspiele, 2014); 25.06.2019 Donizetti: Lucia di Lammermoor (Wiener Staatsoper); 11.07.2019 Massenet: Werther (Paris Opéra Bastille, 2010); 23.07.2019 Galakonzert der Wiener Philharmoniker in La Scala; 05.09.2019 Bellini: Norma (Barcelona Liceu); 12.09.2019 Mozart: Requiem 25.09.2019 Wagner: Die Walküre; 29.10.2019 Massenet: Manon (Berliner Saatsoper Unter den Linden, 2007); 14.11.2019 Taikovski: Jevgeni Onegin (Metropolitan Opera, 2007); ja 03.12.2019 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana ja Pagliacci: Pajatso ja 31.12.2019 Giacomo Puccini: Tosca

Pelipiiri. Vastuuhenkilö Liisa Mäkinen, VLR 10 F 79
Pelipiiri on kokoontunut joka viikko tai joka toinen viikko. Tapaamisia
35, osallistujia 105/vuosi ja osallistujien tapaamisiin käyttämä kokonaisaika 315 tuntia. Tapaamisissa on pelattu joka kerta Shanghaita.

Rantasaunapiiri. Vastuuhenkilöt Oili Suominen ja Eija Pokkinen. Ranrasaunapiiri on kokoontunut kesällä joka viikko kaksi tuntia/kerta. tapaamisia on ollut kahdeksan, saunojia 29 ja saunomiseen osallistujat ovat käyttäneet aikaansa kaikkiaan 58 tuntia.

Skype-ystäväpiiri. Vastuuhenkilö Pirkko Liikanen, VLR 10 A 15, 050 517 0588 pirkkoliikanen@gmail.com
Skype-ystäväpiiri on kokoontunut kerran viikossa kaikkiaan 48 kertaa/v. 2019, osallistumisia 96, aikaa kului 106 tuntia.

KULJETUSTA EDELLYTTÄVÄ PIENRYHMÄTOIMINTA

Hyvinvointipiiri. Vastuuhenkilö Pirkko Liikanen, VLR 10 A 15, 050 517 0588 pirkkoliikanen@gmail.com

Piirin Sprintt-tapaamisiin ovat osallistunut ainoastaan ko. projektiin osallistuneet. Kolmivuotisen Sprintt-tutkimuksen tavoitteina ovat 1) tunnistaa ikäihmisiä, joilla on gerastenian löydöksiä ja jotka eivät ole saaneet hoitoa ja kuntoutusta ja 2) toteuttaa moniosainen elämäntapainterventio, jossa etenkin liikunnallisen toiminnanvajeen kehittymistä pyritään ehkäisemään liikunta- ja ravitsemusohjauksen avulla.

Muut muut hyvinvointipiirin tapaamiset ovat olleet avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Tapaamisten lukumäärä 11; Osallistujat yhteensä 15 ja osallistumiseen kulutettu aika yhdessä 125 tuntia. Omakustannukset ovat vuoden 2019 aikana 1680 euroa.

1) 22.1.2019 Aivoterveyttä arkipäivään, geriatri HannaReetta Öhman (Sprintt); 2) 27.2.2019 Sprintt-tutkimukset, Geri-Med Oy; 3) 19.3.2019 Taidekoti Kirpilä, Helsinki (Sprintt); 4) 1.4.2019 alkaen Hyvän syömisen verkkokurssi (5 vk. www.diabetes.fi/verkkokurssit); 5) 24.4.2019 klo 14.00- 16.00Vuoropuhelua

tietotekniikasta, Jukka Hanhinen (Sprintt; 6) to-la 16.-18.5. 2019 Lempäälän luontaishoitola ( kolmen päivän paketti); 7) 6.6.2019 Kevätjuhla ravintola Savu, Tervasaari, Helsinki (Sprintt); 8) ti 3.9.2019 klo 8.00 - 11.30 Sprintt-tutkimus Geri- Med Oy ; 9) 16.9. ma klo 17-18.30 Sellon kirjasto, Akseli-Sali, unihoitaja Anne Huutoniemen luento: Muisti, uniterveys ja unettomuus; 10) 26.9.2019 Terveystalo, Sprintt-tutkimus; 11) 29-31.10.2019 Lempäälän luontaishoitola ( kolmen päivän paketti)

Liikuntapiiri (Espoon liikuntatoimi) Kuusi senioria osallistui kerran tai kaksi kertaa viikossa keväällä ja syksyllä Espoon liikuntatoimen tarjoamiin ohjattuihin liikuntaryhmiin: kiertoharjoitteluun Viherlaaksossa ja Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla ja keväällä 2019 kehonhuoltoon Karankallion Sisu-salilla. Liikunnallisiin tapaamisiin osallistuttii 46 kertaa, 128 osallistujan aikaa kului näissä harjoitukissa 156 tuntia vuonna 2019.

Lounaspiiri. Vastuuhenkilö Helena Allahwerdi, VLR 10 A 12, 02710 Espoo. Yhdessä on käyty lounaalla 23 kertaa, osallistujia on ollut 75 ja aikaa lounailla on kulunut osallistujilla kaikkiaan 215 tuntia. Lounaiden kustannukset ovat 861,90 , joista yhdistys on vastannut 179,70 .

kuva11_2019.jpg

KUVA 12. Lounaspiiri vierailee Saaristokaupan lounaalla 31.8.2019 (Suvisaaristo)

1) 8.1. Kotilounas omakustanne Eija Pokkisella; 2) 5.2 Kiasman lounas ravintola; 3) 20.2. Vindängen; 4) 05.03. Kansallismuseo; 5) 21.3. Mandarin Palace; 6) 29.3. Mandarin Palace; 7) 15.4.. Seurahuone Hki; 8) 14.5. Villa Pentry,

Nuottaniemi; 9) 18.5. Kotilounas Iittalassa; 10) 7.6. Kotilounas Pitäjänmäki; 11) 30.7. Ravintola Laakong, (Vellamo) Kotka; 12) 12.8. Villa Pentry, Nuottaniemi; 13) 31.8.2019 Saaristokauppa (Suvisaaristontie 23, Espoo); 14) 3.9.2019 Lahti:

Sibeliustalon ravintola Lastu; 15) 5.10.2019 kotilounas itse kerättyjen sienien, siskonmakkara+kauraryyni+kananmuna - maustepihvien ja runsaan salaatinkera; 16) 8.10.2019 Henricus, 17) 11.10.2019 Gumbostrand, Konst & Form -ravintola; 18) 15.10.2019 Deli Rasoi (Entresse); 19) 19.10.2019 Lotta-museon kahvila; 20) 7.11.2019 Fazer Food (Hki pääposti); 21) 21.11.2019 EMMAn ravintola; 22) 2.12.2019 Sandro, marokkolainen ravintola ja 24) 11.12.2019 Ikea, joululounas

Matkoja maailmaan -seminaari. Vastuuhenkilö Helena Allahwerdi, VLR 10 A 12, hwerdi17@gmail.com, puh. 044 362 2060
Matkoja maailmaan -seminaari on kokoontunut keväällä 2019 kaikkiaan
neljä kertaa, jolloin on käsitelty italialaista, kreikkalaista, puolalaista ja ranskalaista kirjallisuutta ja katsottu ko. maiden kulttuuria kuvaava elokuva. Seminaarit on pidetty Viherlaakson ja Entressen kirjastoissa. Osallistujia on ollut 40 henkilöä ja aikaa on yhteiseen tapaamisiin kulunut kaikkiaan 148 tuntia.

Tammikuu 17.1.2019 Matka Italiaan, Viherlaakson kirjasto
Kirjailijat: Umberto Eco, Ruusun nimi (myös elokuvana); Fabio Gerda, Krokotiilimeri; Carlo Levi, Kristus pysähtyi Eboliin; Alessandro Manzoni, Kihlautuneet (myös elokuvana); Elsa Morante, La stories: Alberto Moravia, Kaksi naista ( myös elokuvana)

Elokuvat: Taviani veljesten ohjaama ” Tähtikirkas yö” ja Scolan ohjaama Rumat, likaiset, ilkeät. (1976, pituus 111 min.) , joista jälkimmäinen elokuva katsottiin yhdessä.

Helmikuu 21.2.2019 Matka Puolaan ,Viherlaakson kirjasto
Kirjailijat
1) Wislawa Szymborska 1923-2012
-Saman tähden alla. Suomentanut Liisa Helistö. Helsinki: L. Helistö, 1999.
-Sata Szymborskaa. Suomentanut Martti Puukko & Jarkko Laine. Helsinki: Like, 2003. -Hetki. Suomentanut Martti Puukko (myös toim.). Helsinki: Like, 2004.

-Täällä. Suomentanut Martti Puukko. Turku: Savukeidas, 2012.
-Ihmisiä sillalla: runoja vuosilta 1957–2003. Laajennettu laitos: 25 uutta suomennettua runoa aiempaan kokoelmaan. Suomentanut Jussi Rosti (myös toim.). Helsinki: WSOY, 2006.
2) Stanislav Lem 1921-2006
-Kuoleman planeetta. (Astronauci, 1951.) Suom. Ilmari Raitakari. Kansankulttuuri, 1960 (2. p. 1984.
-Tähtipäiväkirjat. (Dzienniki gwiazdowe, vol. 1, 1971.) Suom. Päivi Paloposki ja Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1983.
-Eeden. (Eden, 1959.) Suom. Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1984.
-Paluu tähdistä. (Powrót z gwiazd, 1961.) Suom. Aarne Valpola ja Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1977. -Solaris. (Solaris, 1961.) Suom. Matti Kannosto. Kirjayhtymä, 1973.

-Voittamaton. (Niezwyciężony, 1964.) Suom. Päivi Paloposki ja Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1979. -Konekansan satuja ja tarinoita. (Bajki robotów, 1964.) Suom. Seppo Sipilä. Tammi, 2004. -Kyberias. (Cyberiada, 1965.) Suom. Matti Kannosto. Kirjayhtymä, 1982.
-Isännän ääni. (Głos Pana, 1968.) Suom. Matti Kannosto. Kirjayhtymä, 1985 -Futurologinen kongressi. (Kongres futurologiczny, 1971.) Suomentaneet Riitta Koivisto ja Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1978.

-Nuha. (Katar, 1976.) Suom. Riitta Koivisto ja Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1981. -Rauha maassa. (Pokój na Ziemi, 1987.) Suom. Kirsti Siraste. Kirjayhtymä, 1989 3) Henryk Sienkiewicz 1846-1916

 • Anielka I-II (Otava 1913)

 • Erämaan halki (Otava 1947)

 • Herra Wolodyjowski: I-II; historiallinen romaani (Otava 1930)

 • Hiilipiirroksia (Otava 1901)

 • Kaksintaistelu: pienoisromaani (WSOY 1940)

 • Kunnian kentällä: pienoisromaani (Otava 1936)

 • Kunniansa vankina: Romaani ylioppilaselämästä (Minerva 1923)

 • Leivän haussa (Otava, 1901)

 • Lilian Moris. Rakkaustarina ruohoaavikolla. Suomentanut Rafael Borg. Pori: Otto

  Andersinin kustannusliike, 1917.

 • Majakanvartia ym. kertomuksia (Otava 1903)

 • Quo vadis: kertomus Neron ajoilta (WSOY 1901-1902, 1936, 1948, 1959, 1976,

  1990)

 • Ristiritarit. (Krzyacy, 1900.). Suomentanut Reino Silvanto. Porvoo: WSOY, 1936

  (2. painos 1961).

 • Sankari Bartek (Otava 1905)

 • Se kolmas: Humoristinen kertomus taiteilijaelämästä (Otava 1911)

 • Seuratkaamme häntä; vaeltakaa valossa niin kauan kuin teillä valo on: kertomus

  muinaisten kristittyjen ensimmäisiltä ajoilta (WSOY 1912)

 • Sissipäällikkö (Selim mirza): Kohtauksia ranskalais-saksalaisesta sodasta

  Suomentanut Felix Borg (Karisto 1912)

 • Tulella ja miekalla: kuvaus menneiltä ajoilta (Otava 1918–1930)

 • Vedenpaisumus: historiallinen romaani (Otava 1926)

  Elokuvaohjajat ja heidän elokuviaan

  1)Roman Polanski; 2) Andrzei Wajda; 3) Zbigniew Zamachowski

  Maaliskuu19.3.2019 MatkaKreikkaan,Entressenkirjasto,Sininen Huone, Kreikkalaisia kirjailijoita: Doxiadis, Apostolos:: Petros-setä ja Goldbachin hypoteesi (2004); Maria Jordanidu : Kultainen sarvi: kreikkalaisen naisen tarina (1985); Nikos Kazantzákis: Viimeinen kiusaus (1952); Ikuinen vaellus (1952); Pyhä köyhyys (1962); Vapaus tai kuolema (1963); Tilinteko El Grecolle (1966); Kerro minulle, Zorbas (1973); Veljesviha(1981); Askeesi ( 1999); Nikol Russu: Kerro morfiinille että mä etin sen vielä (2000); Andreas Staikos: Herkullisia suhteita (2000)

  Muita: Victoria Hislop: Saari 2013; Elämänlanka 2014

  Theodor Kallifatides: Kastanjapuun kylä (1975, (Kreikan sisällissota-trilogiaa) Kastanjan varjossa (1976, Kreikan sisällissota-trilogiaa)Julma rauha (1977, Kreikan

sisällissota-trilogiaa) Minun Ateenani (1978, yhdessä Henrik Tikkasen kanssa) Rakkaus (1979), Pudonnut enkeli (1981), Isäni, kreikkalainen (1983), Poika Kreikasta (1985, nuortenkirja), Kaunis Alkibiades (1987), Pitkä päivä Ateenassa (1989), Kuudes matkustaja (2003, rikosromaani) Yksinkertainen rikos (2004, rikosromaani ), Uusi maa ikkunani takana (2005), Rikos ruumiissani (2006, rikosromaani)

Homeros: Odysseia (Pentti Saarikosken suomennos)
Sapfo: Iltatähti, häälaulu; Sofokles: Antigone ja Kuningas Oidipus

Huhtikuu: 16.4.2019 Matka Ranskaan, Entressen kirjasto, Sininen huone.
Kirjailijat:
Marcel Proust (1871-1922), Kadonnutta aikaa etsimässä (1913-1927)(7 osaa) Jean-Paul Sartre (1905-1980), Inho, 2018 suom. Juha Mannerkorpi

Albert Camus (1913-1960), Sivullinen, 1942 (suom. 1947)
Simone de Bouvoir (1908-1986), Mandariinit 1-2, 1954 (suom. 1982)
Margyerite Duras (1914-1996), Rakastaja, 1984 (suom. 2006 suom. Juha Mannerkorpi, esipuhe Anne Fried 3 p. (Löytyy myös elokuvana)
Quignard Pascal (s. 1958), Elämäni kaikki aamut, 1992 (löytyy myös elokuvana)
André Brink (1935-2015), Ruttomuuri, 1984
Andrei Makine (s.1957), Ranskalainen testamentti 1996, Elämän musiikki 2004.
Bauby Jean - Dominique (1952-1997), Perhonen lasikuvussa, 1997 (oma elämäkerta) (löytyy myös elokuvana - 100 parhaan elokuvan joukossa v. 2016)
Barbery Muriel (s. 1969), Siilin eleganssi, 2013 (myös elokuvana), Haltiaelämää 2016 Maylis de Kerangal (s. 1967) Haudataan kuolleet, paikallaan elävät, 2016
E
lokuvat: Rakastaja, Elämäni kaikki aamut, Perhonen lasikuvussa, Siilin eleganssi

Retkipiiri. Vastuuhenkilöt Pirkko Liikanen ja Helena Allahwerdi, VLR 10 A 12. Vuoden 2019 aikana 168 henkilöä osallistui 59 retkeen, retkiin kului aikaa heillä kaikilla yhteensä 588 tuntia. Kolme senioria Helena Allahwerdi, Ulla Lumme ja Pirkko Liikanen vastasivat retkien kuljetuksista (oma auto).

Retket

1) 4.2.2019 Kiinalainen uusi vuosi. OODI, kansalaistori ym.ohjelma
2) 5.2.2019 Kiasma) Meno paluu -näyttely, Softlifter)
3) 16.2.2019 EMMA (Jonathan Meese, Daniel Richter, Tal R, Alicje Kwade, Futuromania) 4) 17.2.2019 Taidehalli (Paul Osipov), HAM (Vanhuus-näyttely) Ava galleria (Kirsi Samiola)
5) 23.2.2019 Íntialainen elokuva
The lunchbox, 2013, Sello-sali
6) 2.3.2019 Didrichsenin taidemuseo (Karoliina Hellberg ja Kim Simonsson)
7) 5.3.2019 Kansallismuseo (mm. näyttely Japanilainen design, valtakunta, historia)
8) 12.3.2019 Kaapeli Suomen Taiteilijayhdistys, Ornamo ja Koruyhdistys
9) 31.3.2019 Galleriakierros Helsingissä (kuusi galleriaa, yhdeksän yksityisnäyttelyä)
10) 2.4.2019 Vaalipaneeli, Tapiolan palvelukeskus, (Espoon Vanhusneuvosto)
11) 6.4.2019 Espoon teatteri, Revontulihalli: Suomen historia, Petri Tamminen
12) 7.4.2019 Villa Gyllenberg (Sigrid Schauman 1877-1979)
13) 11.4.2019 klo 13.45 Väinölän 5-vuotisjuhla (klo 14-15)
14) 14.4.2019 Vantaankosken maisemissa
15) 25.4.2019 Haltian luontokeskus (10.30-13.30)

16) 27.4.2019 klo 10.00 Veteraanijuhla Tapiolasali Tapiolan kulttuurikeskus
17) 4.5.2019 Gumbostrand, Konst & Form (Netta Tiitinen ja Petra Jäppinen 4 x 5 t. (10-15)
18) to-la 16.-18.5.2019 Lempäälän luontaishoitola (Kolmen päivän lomanen)
19) la 18.5.2019
Iittalan naivistit kesänäyttely
20) 15.5.2019 Espoon järjestöjen tapaaminen, Valtuustotalo
21) 24.5.2019 J.L.Runebergin kotimuseo, Fredrika Runebergin puutarha ja Walter Runebergin veistoskokoelma, Porvoo
22) 1.6.2019 Porvoo: Näsinmäki ja Näsikartano
23) 1.6. 2019 Kappalaisen talo, Porvoo (Synnöve, Dickhoff, Helena Kaikkonen, Kaija Poijula, Ulla Pohjola)
24) 2.6.2019 Loviisan avoimet puutarhat (Olli Räty: taidekoti; Kuninkaanlampi, Ilena, Komendanttien yrittipuutarhatalo); Loviisan museo ja Almintalo
25) 7.6.2019 Didrichsenin museo (M. Liulia)
26) 8.6.2019 Risteilyllä Espoon saaristoreitillä (klo 9-13 + matkat kotiin)
27) 9.6.2019 Haagan alppiruusupuisto (9.6.2019)
28) 11.6.2019 EMMA: Intervowen-näyttely
29) 12.6.2019 Galleria Nesin kartano, Porvoo (Kaj Lindgård ja Alwar Gullichsen)
30) 28.6.2019 Strömforsin ruukki ( näyttelyt: Tanja Nyo ja Mia Westerlund)
31) 2.7.2019 Ulkoilmaretki Loviisaan tori, Plagen, Tamminiemi, Metalli (Valko)
32) 25.7.2019 Ulkoilmaretki Kotkaan: Sapokan vesipuisto, Katariinan meripuisto, Kuusinen, Mansikkalahden uimaranta
33) 26.7.2019 Saaristolaismuseo Rönnäs, erikoisnäyttely Rajaton meri, sekä Rönnäsin kartanon historia + perusnäyttely veneen rakentaminen ja vanhat moottorin + saaristolaiselämään
34) 30.7.2019 Kotka: Katariinan meripuisto, Merikeskus Vellamo, merimonsterit ja naivistien näyttely, Karhulan lasitehdas, Kymenlaakson museo ym.
35) 3.8.2019 Galleria Koivulinna Petri Merta ja Aki Suutari (Pukkila)
36) 6.8.2019 Taidetehdas; Yrjö A. Jäntin kokoelmat (Porvoo)
37) 11.8.2019 Hanasaari Lars Lerin : akvarelleja
38) 24.8.2019 LWT: Almin talo, Marttala, Åby foods Ltd ym.
39 25.8.2019 LWT: Bongan linna, kahvila antiikkia....
40) 30.8.2019
Love my Espoo -kampanjan paneeli Entressen kirjasto
41) 31.8.2019 Helina Rautavaaran museon avajaiset (Entresse, Espoo)
42) 2.9.2019 Senioreiden kahvit Karatalossa
43) 3.9.2019 Ladyt Lahdessa (Sibeliustalo, Vesilahden ranta, sightseeing Lahti)
44) 7.9.2019 la Espoo: Axxell (klo 11-15) ja Marketanpuiston syystapahtuma, sadonkorjuutuotteita ja syysväriä puutarhaan! (klo 10 - 15)
45) 8.9.2019 su konstrundan
Mallusjoki mm. Virpi Kanto, Tapani Kokko, Harri Karttunen, Aba Luostarinen ja Jari Vesterinen
46) 30.9.2019 ma klo 17.30 Eija Pokkisen teoksen
Kiiltokuvatyttö julkistamistilaisuus elokuvateatteri Orionissa (Eerikink. 15, Hki) . Katsotaan myös elokuva Onnenpeli, jossa Eija näyttelee yhtä pääosaa.
47) ke 2.10.2019 Finnkino Sello:
Downton Abbey
48) to 3.10. 2019 klo 14.00 Maailman paras maalauspaikka (Önningeby ja Tuusulanjärvi) Didrichsenin taidemuseo ja klo 18 Anna-Maria Wiljanen (luento) : Matriarkasta
muusaan – naisten moninaiset roolit ja verkostojen vaikutus Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä
49) 5.10.2019 Syysretki
Kattilaan
50) pe 1.10 klo 11.00 Gumbostrand, Konst & Form (Manuela Bosco, Merja Haapala, kuukauden taiteilija Heli Kemiläinen)
51) la 19.10.2019 Lotta-museo, Tuusula

52) su 20.10.2019 Helsinki - taidekierros (Ateneum: Olli Lyytikäinen ym.; Gallerie Forsblom: Kim Simonsson, Ilkka Suppanen, Hermanni Keko; Helsinki Contemporary; Heli Rekola
53) to 7.11.2019 Hakasalmenhuvila (näyttely Mieli 1939-1945)
54) pe 8.11.2019 Galleria Aarni (Åsvik ja Ruuth)
55) to 21.11.2019 EMMA: Michael Jackson
56) to 21.11.2019 Iltapäiväkonsertti:Beethoven, joht. K. Mäkelä
57) pe 6.12.2019 Eija Pokkisen näyttelyn avajaiset ravintola Favela
58) 11.12.2019 Glimsin talomuseo jouluisissa tunnelmissa
59) 14.12.2019 Marketan puiston markkinoilla

LIITE 2. Retkipiirin kohteet 2019

Paikat

Luontokohteet

Vantaankoski ja Mustakosken silta (14.4.2019) Haltian luontokeskus (25.4.2019)
Fredrika Runebergin puutarha (24.5.2019) Porvoon Näsinmäki ja Vanha kaupunki Loviisan avoimet puutarhat (2.6.2019)

Espoon saaristossa (8.6.2019)
Haagan alppiruusupuisto (9.6.2019)
Strömforsin ruukki (28.6.2019)
Loviisa (Plagen, Tamminniemi, Metalli -Valko) (2.7.2019)
Kotkan puistot Sapokan vesipuisto, Katriinan meripuisto (25.7.2019) Entressen kirjasto 30.8.2019 Love my Espoo -kampanjan paneeli (Espoo) Helinä Rautavaaran museon avajaiset Entresse, Espoo (31.8.2019) Sibeliustalo, Lahti ympäristöineen (3.9.2019)
Marketanpuiston syyspäivä (7.9.2019)
Konstrundan Mallusjoella (8.9.2019)
Kattila (5.10.2019)
Marketanpuisto (14.12.2019)

Elokuvat

The lunchbox, intialainen elokuva, Sellosali (23.2.2019) Onnenpeli, Orion (30.9.2019)
Downton Abbey, Sello (2.10.2019)
Teatteri

Espoon teatteri - Revontulihalli - Suomen historia/Petri Tamminen (6.4.2019)

Konsertit

Espoon kulttuurikeskus, Iltapäiväkonsertti (Beethoven) 21.11.2019

Museot

Kansallismuseo ( Japanilainen design 100, Suomen tarina, Valtakunta 5.3.2019) Oodi, Hki (15.4.2019)
J. Runebergin kotimuseo ja Walter Runebergin veistoskokoelmat (24.5.2019 Porvoo) Saaristolaismuseo (26.7.2019 Rönnäs)
Merikeskus Vellamo, Kotka, Kymenlaakson museo (30.7.2019)
Porvoon taidetehdas: Yrjö A. Jäntin kokoelmat (6.8.2019)
Helinä Rautavaaran museon avajaiset Entresse, Espoo (31.8.2019)
Didrichsenin taidemuseo (3.10.2019)
Lotta-museo (19.10.2019)
Ateneum (20.10.2019)

Hakasalmen huvila (7.11.2019) EMMA (21.11.2019)
Glimsin talomuseo (11.12.2019)

Taidenäyttelyt

Ava Galleria 17.2.2019 (Kirsi Samiola 17.2.2019)
EMMA (Espoo Modern Museum of Art) 16.2.2019, 9.6.2019
HAM (Helsinki Art Museum) 17.2.2019
Helsingin taidehalli 17.2.2019
Kiasma 5.2.2019
Galleria Contemporary 31.3.2019
Gallerie Forsblom 31.3.2019
Galleria Katariina 31.3.2019
Galleria Duetto 31.3.2019
Galleria Bronda 31.3.2019
Galleria GT12 31.3.2019
Villa Gyllenberg (Sigrid Schauman 7.4.2019)
Gumbostrand Konst & Form (Netta Tiitinen ja Petra Jäppinen 4.5.2019; 11.10.2019) Iittalan naivistit 18.5.2019
Kappalaisen talo, Porvoo (1.6.2019)
Almintalo (2.6.2019 Loviisa)
Galleria Näsin kartano 12.6.2019, Porvoo
Merikeskus Vellamo, Kotka (Naivistien näyttely) 30.7.2019
Galleria Koivulinna, Pukkila (Petri Merta ja Aki Suutari) 3.8.2019
Hanasaari 11.8.2019 (Lars Lerin)
Galleria Theodor 24.8.2019 (Loviisa)
Bongan linna 25.8.2019 (Riitta Nelimarkka)
Karatalo 2.9.2019
Helsinki Contemporary 20.10.2019 (Heli Rekola)
Gallerie Forsblom (Kim Simonsson, Hermanni Keko, Ilkka Suppanen)
Galleria Aarni (8.11.2019) Iiris Ruuth, Annina Åsvik
EMMA, Michael Jackson (21.11.2019) )
Favela ( 6.12.2019) Eija Pokkinen: näyttelyn avajaiset ja 80 v. syntymäpäivä

Tapahtumat

Helsinki: Kiinalainen Uusivuosi (4.2.2019)
Espoo: Vaalipaneeli (Tapiolan palvelukeskus 2.4.2019)
Espoo: Väinölän 5-vuotisjuhla (11.4.2019)
Espoo: Veteraanijuhla Tapiolan kulttuurikeskuksessa (27.4.2019)
Espoon järjestöjen tapaaminen, Valtuustotalo (15.5.2019)
LWT (Loviisan Vanhat Talot 24.-25.8.2019)
Love my Espoo -kampanjan paneeli (Espoo)( 30.8.2019)
Marketanpuiston syyspäivä /Espoo) (7.9.2019)
Konstrundan (8.8.2019)
Eija Pokkisen kirjan KIILTOKUVATYTTÖ julkistamistilaisuus, Orion (30.9.2019)
Taiteilijat
Ryt Bryk (EMMA 16.2.2019)
Futuromania (EMMA 16.2.2019)
Alicja Kwade (EMMA 16.2.2019)
Jonathan Meese ( EMMA 16.2.2019)
Meno Paluu näyttely Itämeren taiteilijat (5.2.2019 Kiasma)
Paul Osipow (Helsingin taidehalli 17.2.2019)

Daniel Richter (EMMA 16.2.2019)
Shoplifter (Kiasma 5.2.2019)
TAL R (EMMA 16.2.2019
Vanhuus-näyttely (HAM 17.2.2019)
Jenni Yppärilä (Kiasma 5.2.2019)
Heidi Lampenius - Wavelengths (Galleria Contemporary 31.3.2019) Marc Francis - Ocean Lights (Gallerie Forsblom 31.3.2019 ) Ann-Sophie Claesson - Before it is gone (Gallerie Forsblom 31.3.2019) Hannu Väisänen - All About Yellow (Gallerie Forsblom 31.3.2019) Ilmari Rautio -Hiljaisuuden aika (Galleria Katariina 31.3.2019)

Meri Westlin (Galleria Katariina 31.3.2019)
Heikki Kukkonen - Kivipuutarha (Galleria Duetto 31.3.2019)
Jarmo Kukkonen - Kirjeitä sieltä (Galleria Bronda 31.3.2019)
Johanna Kestilä - Tunne ihminen (Galleria GT12 31.3.2019)
Sigrid Schauman (1877-1979) (Villa Gyllenberg 7.4.2019)
Netta Tiitinen (Gumbostrand 4.5.2019)
Petra Jäppinen (Gumbostrand 4.5.2019)
Synnöve, Dickhoff (Porvoon Kappalaisen talo 1.6.2019)
Helena Kaikkonen(Porvoon Kappalaisen talo 1.6.2019)
Kaija Poijula, (Porvoon Kappalaisen talo 1.6.2019)
Ulla Pohjola(Porvoon Kappalaisen talo 1.6.2019)
Olli Räty (Taidepuutarha, Loviisa 2.6.2016)
Marita Liulia (Didrichsenin museo 7.6.2019)
Kaj Lindgård (Galleria Näsin kartano 12.6.2019)
Alwar Gullichsen (Galleria Näsin kartano 12.6.2019)
Tanja Nyo (Strömforsin ruukki 28.6.2019)
Mia Westerlund (Strömforsin ruukki 28.6.2019)
Rafael Wardi 7.8.2019 Porvoon taidetehdas (Yrjö A. Jäntin kokoelmat)
Sylvi Kunnas 7.8.2019 Porvoon taidetehdas (Yrjö A. Jäntin kokoelmat)
Juha Pykäläinen 7.8.2019 Porvoon taidetehdas (Yrjö A. Jäntin kokoelmat)
Hjalmar Rautiainen 7.8.2019 Porvoon taidetehdas (Yrjö A. Jäntin kokoelmat)
Essi Renvall 7.8.2019 Porvoon taidetehdas (Yrjö A. Jäntin kokoelmat)
Lars Lerin 11.8.2019 (Hanasaari)
Riitta Nelimarkka 25.8.2019 (Loviisa, Bongan linna)
Virpi Kanto 8.9.2019 (Mallusjoki)
Tapani Kokko 8.9.2019 (Mallusjoki)
Lasi- ja keramiikakeskus KUU: Aba Luostarinen ja Jari Vesterinen 8.9.2019 (Mallusjoki) Kengäntekijä Runojalka Harri Karttunen 8.9.2019 (Mallusjoki)
Eija Pokkinen, elokuvateatteri Orion 30.9.2019
Merja Haapala (Gumbostrand 11.10.2019)
Manuela Bosco (Gumbostrand 11.10.2019)
Heli Kemiläinen (Gumbostrand 11.10.2019)
Petri Yrjölä (Gumbostrand 11.10.2019)
Olli Lyytikäinen (Ateneum 20.10.2019)
Heli Rekola (Helsinki Contemporary 20.10.2019)
Kim Simonsson (Gallerie Forsblom 20.10.2019)
Hermanni Keko (Gallerie Forsblom 20.10.2019)
Ilkka Suppanen (Gallerie Forsblom 20.10.2019)
Iiris Ruuth (Galleria Aarni 8.11.2019)
Annina Åsvik (Galleria Aarni 8.11.2019)
Michael Jackson (EMMA 21.11.2019)
Eija Pokkinen (Favela 6.12.2019)

LIITE 3. Pyydetty palaute Espoon kaupungin palveluista ja toiminnasta 2019

Vanhusten palveluiden erityisasiantuntija MARIA RYSTI
02070 Espoon kaupunki, PL 202

Asia: Toimivat Seniorit ry:n palautteet ja aloitteet kaupungin palveluista ja toiminnasta 2019 (osoitettu vanhusneuvostolle toimenpiteitä varten)

Espoon kaupunki ja erityisesti liikuntatoimi on ansioitunut erityisesti liikunnan kehittämisessä ja toteuttamisella koko väestöpohjalle. Erityisesti olemme kiitollisia +68 sporttikortista ja sen antamista mahdollisuuksista liikkua ja virkistäytyä Espoossa ja myös Espoon saaristossa.

Liikuntaa, hyvinvointia ja virkistäytymistä edistävät myös erilaiset vierailut Espoon museoissa. EMMA on ilmainen 70+ vuotiaille. Lisäksi joissakin Espoon museoissa on eläkeläisille alennettu sisäänpääsy 5 (Pentalan saaristomuseo). Helsingissä Didrichsenin ja Villa Gyllenbergin taidemuseot ovat ilmaisia yli 75-vuotta täyttäneille. Vapaa sisäänpääsy museoihin ansaitsee kaikkien eläkeläisten erityisen kiitoksen.

PALAUTE 1. (Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-2019, 1. linjaus, s. 28 ) Ikääntyneen täytyy voida kokea elämänsä ymmärrettäväksi, hallittavaksi ja

mielekkääksi erityisesti tarvitessaan apua esim. terveydenhoidossa. (SOTET)

Aloite 1. Terveydenhoidon henkilökunnan tulee kuunnella ja todella auttaa vanhusta, eikä mitätöidä vanhuksen kokemaa hätää esim. kuulon, näön, liikunnan, suun terveyden, sairauden yms. omahoidossa ja tarvittavissa palveluissa. Jos joka kerta esim. päivystysvastaanotolla siirretään hoito hamaan tulevaisuuteen ja neuvotaan vain juomaan mehuja, luottamus hoitohenkilökuntaan heikkenee ja vanhus masentuu, kun apua ei näytä saavan mistään.

Perustelut: Vanhuksen on monesti vaikea tunnistaa, milloin lähteä hakemaan apua, koska sitä toivoo, että vaiva menee ohi. Kuluu useampi viikko ja vaiva ei vähene, silloin päivystyksessä sanotaan, että kyse on kroonisesta vaivasta,koska vaivaa on jatkunut usean viikon ajan. Tällöin lääkärin vastaanottoajan saa vasta parin kuukauden kuluttua. Jos olisi tullut aikaisemmin päivystykseen, olisi vaiva hoidettu välittömästi.

Hoitopaikoissa, terveysasemilla ja sairaaloissa tulisi selkeästi ilmoittaa kirjallisesti, mitkä sairaudet kuuluvat ikääntyneiden perusterveydenhoitoon, ja mitä sairauksia ei tulla koskaan vanhuksilla hoitamaankaan. Näin lisätään luottamusta

hoitohenkilökuntaa kohtaan. Ilmeisesti henkilökunta tarvitsee lisää ammatillista täydennyskoulutusta.

PALAUTE 2. (Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-2021, 1. linjaus) (SITO ja TYT)

Varhaiskasvatuksen alaisuuteen kuuluvat asukaspuistot rakennuksineen. Asukaspuisto sanana luo mielikuvan kaikille asukkaille tarjotusta palvelusta. Näin ei kuitenkaan ole, vaan asukaspuistot ovat ainoastaan lapsipuistoja, lapsien leikkipaikkoja, jotka ovat ainakin osittain rinnastettavissa avoimeen päivähoitoon.

Aloite 2. Asukaspuistot mukaan vanhuksien aktiiviseen toimintaan. (SITO ja TYT)

Espoossa on kuusitoista (16) asukaspuistoa. Asukaspuistotoimintaa kehitetään jatkossa myös ikäihmisiä suosivaksi, jos hyvää tahtoa varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta Espoossa löytyy. Olisi käytännöllistä, jos myös vanhuksilla olisi mahdollisuus virkistäytyä asukaspuistoissa.

Perustelut: Onhan koirillekin omat puistonsa, miksei myös vanhuksilla olisi mahdollisuus satunnaisesti levähtää ja virkistäytyä asukaspuistossa, ainakin isoissa asukaspuistoissa. Sieltä löytyisi penkkejä, joilla voi istua ja katsella asukaspuiston elämää. Asukaspuistot palvelemaan asukkaita lapsista vanhuksiin.

PALAUTE 3. ( Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-2021, Ystävällinen teknologia yms. 4. linjaus, s. 31) (TYT, SITO)

Nykyistä teknologiaa ja käyttötaitoa alkaa jo olla riittävästi ikääntyneiden parissa. Nyt on aloitettava nykyteknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttö hyvä arjen toteutumiseksi.

Aloite 3. Ikääntyneet osallistuvat ja vaikuttavat hyvän teknologiataidon saavuttamiseksi ja sosiaalisten kontaktien monipuolistumiseksi.

Monet ikääntyneet syrjäytyvät ja raihnaistuvat iän karttuessa. Sosiaalinen kommunikointi tulee olla mahdollista aivan kodista lähtien ja vaikka ei olisi läheisiä lähelläkään. Ehdotamme, että kaupunki perustaa internetiin useita erilaisia senioritupia, joissa vanhukset voisivat chattailla keskenään ja pohtia eri aiheita ja rakentaa oman elämänsä merkityksiä toistensa kanssa. Se on yhtä helppoa kuin alkaa keskustella vaikkapa puistonpenkillä aivan vieraan ihmisen kanssa.

Perustelut: Nykyinen teknologia antaa tähän paljon erilaisia mahdollisuuksia. Seniorituvasta löytyy myös monipuolinen infotaulu kaikista paikkakunnan vanhustapahtumista ja ikääntyneiden toiminnasta.

PALAUTE 4. Esteettömyyden lisäksi tarvitaan myös levähdyspaikkoja (Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-202, 5. linjaus s. 31) (TYT)

Espoo ja erilaiset espoolaiset järjestöt järjestävät jo nyt hyvää toimintaa ikääntyneille (+68 kortti, ohjatut liikuntaryhmät, vanhustyön erilaiset

toimintatavat yms.). Laatusuositus hyvän ikääntymisen ja palveluiden turvaamiseksi (STM 2013) korostaa myös kolmansia kohtamispaikkoja vanhuksille, ikääntyneille ja kuntalaisille yleensäkin.

Aloite 4. Näitä ovat satunnaiset sosiaaliset kohtaamiset bussipysäkeillä, liikennevälineissä, kauppakeskuksissa, kirjastoissa, kävelykierroksilla ja lenkkipoluilla. Ehdotamme, että suunnitellaan sopivia lepo- ja tapaamispaikkkoja sosiaalisen vuorovaikutuksen ja satunnaisten kohtaamisten mahdollistamiseksi.

Perustelut: Iäkkäimmät ja myös ehkä raihnaisimmat espoolaiset tarvitsevat levähdyspaikkoja jopa liikuntareiteille. Ei riitä, että Suomi100 tuotti 100 penkkiä. On lähdettävä perustamaan Espooseen edes yksi ikääntyneiden liikuntareitti, joka tarjoaa huonokuntoisellekin liikkujalle, rollaattorilla tai pyörätuolilla kulkevalle esteettömiä levähdyspaikkoja ja tarvittaessa kaiteet reitin varrelle.

Suosittelemme tutustumista Maunulan vanhusten ja liikuntarajoitteisten kuntopolkuun eli Suursuon esteettömään ulkoilureittiin (250 m + 150 m) Helsingissä.

PALAUTE 5. Pysäköintipaikkojen puuttuminen julkisten laitosten vieressä (Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-20121, 5. linjaus) (TYT)

Aloite 5. Heikosti liikkuvat espoolaiset tarvitsevat lisää pysäköintipaikkoja esim. Viherlaakson terveysaseman ja Viherlaakson kirjaston sekä Lippajärven yleisen uimarannan läheisyyteen. Julkisen liikenteen pysäkit ovat usein liian kaukana kotona asuville heikosti liikkuville espoolaisille.

Perustelut: Viherlaakson ja Laaksolahden kotihoito miehittää terveysaseman ja kirjaston edessä olevat pysäköintipaikat. Huonokuntoiset vanhukset eivät jaksa kävellä esim. Alepan pysäköintipaikalta terveysasemalle tai kirjastoon. Talvella liikkuminen mäkisellä ja liukkaalla tiellä on jopa terveydelle vaarallista. Tästä syystä kotihoidon miehittämät pysäköintipaikat tai jokin muu ratkaisu tulee saada sairaiden ja heikosti liikkuvien omalla autolla liikkuvien espoolaisten käyttöön.

Turuntien pysäkit ovat liian kaukana kotona asuville heikosti liikkuville espoolaisille (Viherlaaksonranta, Viherkallio, Viherlaaksontie).

PALAUTE 6. (Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-2021, 6. linjaus, s. 28) (SOTET)

Kotona asuvat ikääntyneet ja heikosti liikkuvat espoolaiset tarvitsevat monenlaisia palveluita, joita he eivät löydä eivätkä näin ollen myöskään saa joko kunnalliselta tai yksityiseltä palvelun tarjoajalta. Hinnat ovat liian kalliita ja elämänlaatu vain heikkenee.

Aloite 6. Mitä innovatiivisia, konkreettisia hankkeita Espoon kaupungilla on kotonaan asuvien seniorien elämänlaadun parantamiseksi Täyttä elämää ikääntyneenä suunnitelman 2016-2019 6. linjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelut: Arki, apu ja palvelut tutkimusten mukaan joka viides kotonaan asuva seniori jäi ilman tarvitsemiaan palveluja kuten liikkumiseen kodin ulkopuolella, ruokaostoksiin, kodin kunnostukseen ja siivoamiseen, pankkiasioihin ja

ruuanlaittoon. (HS, 13.4.2019 artikkeli) Kaupungin on kehitettävä em. kohtuuhintaisia palveluita ikääntyneille, erityisesti yksinasuville espoolaisille.

PALAUTE 7. Elämänpiirin laajentaminen liikkumalla (Täyttä elämää ikääntyneenä 2016-2021, 6. linjaus) (TYT) (SOTET)

Joukkoliikenne muuttuu 27.4.2019 joidenkin eläkeläisten kohdalla, 9-14 välillä voi matkustaa puolella hinnalla. Tämä on hyvä asia, vihdoinkin se tapahtui. Kuitenkin kaikista raihnaisin ja iäkkäin ryhmä vanhuksia syrjäytyy edelleenkin, näille kotona asuville ”erakoituville vanhuksille” pitäisi kehittää uusia houkuttimia sosiaalisten kontaktien ja jo kutistuneen elämänpiirin laajenemiselle.

Aloite 7. Ehdotamme, että kaikille yli +75 /+80 -vuotiaille tarjotaan ilmainen matka kaikissa joukkoliikennevälineissä riippumatta kellon ajasta.

Perustelut: Yli 75/80 vuotta täyttäneet eläkeläiset ovat jo voimiltaan ja liikkumiskyvyltään usein niin heikkoja, etteivät he halua liikkua kotoaan minnekään. Elämänpiiri kapenee jatkuvasti. Jos matkat julkisessa liikenteessä olisivat ilmaisia, he saattaisivat lähteä liikenteeseen, mutta ehkä silloinkin vain harvoin. Se, että vain lähtee kotoa pois jonnekin ystävän luo, kulttuuririentoon, sosiaaliseen tapaamiseen jne. virkistää jo sinänsä ja siten myös lisää vanhuksien arjen hyvinvointia.

Espoossa huhtikuun 15. päivänä 2019
Kunnioittaen Toimivat Seniorit ry:n puolesta
Helena Allahwerdi, pj Pirkko Liikanen, sihteeri Viherlaaksonranta 10 A 15, 02710 Espoo www.toimivatseniorit.palvelee.fi

kuva12_2019.jpg

KUVA 13. Helena Allahwerdi ja Helena Selin pohtivat 24.9.2019 kirjoittajapiirissä kylän tapaisen taloyhtiön historiikin sisältöä ja muotoa.

LIITE 4. Toimivat Seniorit ry:n säännöt

läh. 17.12.2007, hyv. 18.3.2008 – rekisterinumero 198304 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toimivat Seniorit ry, ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikääntyvien senioreiden ja ikäihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja omatoimisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- perustaa toimintapisteitä eri alueilla
- pyrkii ennalta ehkäisemään ikäihmisten yksinäisyyttä, turvattomuutta, syrjäytymistä ja syrjäyttämistä käynnistämällä senioreiden lähiyhteisössä erilaista pienryhmätoimintaa
- ylläpitää sosiaalista yhteisöllisyyttä tukemalla oma- ja vertaistoimintaa sekä sosiaalista verkostoitumista aktivoimalla ystävä- ja harrastustoimintaa

 • -  järjestää yleisöluentoja, oppimistoimintaa ja koulutustilaisuuksia

 • -  harjoittaa kokeilu-, tutkimus- tiedotus- ja julkaisutoimintaa

 • -  toimii yhteistyössä muiden kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen sekä vanhuuteen erikoistuvien ammatillisten oppilaitosten kanssa

- tukee aatteellisesti toiminnallaan julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria ikääntyvien senioreiden asioissa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea taloudellista tukea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. vaaleissa kuitenkin arpa.
10.
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostilla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 3. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. 9. 10.

valitaan hallituksen jäsenet
valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

thumb_IMG_5705_1024.jpg

KUVA 14. Kävelyllä Nuottaniemessä Villa Pentryn lounaan jälkeen 14.5.2019

Julkaisut

Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja

Allahwerdi, Helena ja Liikanen, Pirkko 2008. Oma taloyhtiö senioreiden toimintakeskuksena. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 1 (2008).34 s.

Pirkko Liikanen 2009. Ikääntyminen ja vanhuus ajassa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 2 (2009), 35 s.

Helena Allahwerdi 2009. Pohdintaa ja ajatuksia ikääntyneiden asemasta Suomessa. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 3 (2009), 16 s.

Toimivat Seniorit ry 2010. Vuoden 2009 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 4, 38 s.

Toimivat Seniorit ry 2011. Vuoden 2010 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 5, 28 s.

Pirkko Liikanen 2011. Kohti uutta seniorikulttuuria. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 6, 64

s.

Pirkko Liikanen 2011. Kerrostalossa asuvien senioreiden palvelujen tarve ja tarjonta. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 7, 60 s.

Toimivat Seniorit ry 2011. Vuoden 2011 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 8, 24 s.

Toimivat Seniorit ry 2012. Vuoden 2012 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 9, 24 s.

Toimivat Seniorit ry 2013. Vuoden 2013 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 10, 44 s.

Toimivat Seniorit ry. 2014. Vuoden 2014 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 11, 28 s.

Toimivat Seniorit ry, 2016 Vuoden 2015 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 12, 32 s.

Toimivat Seniorit ry. 2016 Vuoden 2016 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 13, 36 s.

Toimivat Seniorit ry. 2017. Vuoden 2017 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 14, 32 s.

Toimivat Seniorit ry. 2018. Vuoden 2018 vuosikertomus.Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 15, 28 s.

Toimivat Seniorit ry. 2019. Vuoden 2019 vuosikertomus. Toimivat Seniorit ry:n julkaisuja 16, 36 s.

Kuvakirjat

Toimivat Seniorit ry:n toiminnasta kertovat kuvakirjat (toim. Pirkko Liikanen)
1) Toimivat Seniorit ry 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, lokakuu, 0417169651

2) Taideleiri Isnäsissä 16.-18.6.2010. Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset yhdessä. Kerava: Ifolor, 2010, elokuu, 04188114931.

3) Liikuntapiirit 2008-2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0414956311

4) Kuvataidepiirit 2008-2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0412081491

5) Retkipiiri 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0410553441

6) Porinapiiri 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, marraskuu, 0414016731

7) Ystäväpiirit 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, joulukuu, 0411427151

8) Omasta kodista maailmaan 2008 – 2010. Kerava: Ifolor, 2010, joulukuu, 0410903421

9) Kaarina Gustafsson Toimivat Seniorit ry:ssä 2008-2011. Kerava: Ifolor, 2011, elokuu, 41514375

10) Mielen heijastamaa. Maalauspiiri 2008-2012. Toimivat Seniorit ry. Kerava: Ifolor, 2012, joulukuu, 0410990561

11) Kerttu Naakka Toimivat Seniorit ry:ssä 2008-2015. Toimivat Seniorit ry. Kerava: Ifolor 2015, huhtikuu, 0415009741

12) Helena Allahwerdi, Allahwerdi Family Story. Kerava: Ifolor 2016 2.p. (2013), helmikuu 0415853821

13) Helena Allahwerdi, Munir Allahwerdi 1926 - 2015 muistiinpanoja. Kerava: Ifolor 2016, helmikuu, 0417627691

14) Pirkko Liikanen, Elina Sorainen 1943-2017. Kohtaamisia. Kerava: Ifolor 2017, lokakuu, 0414820811

15) Pirkko Liikanen, Toimivat Seniorit ry Kymmenen vuotta 2008 - 2017. Kerava 2017, joulukuu, 0411579441

© 2019