Toimivat Seniorit ry

TALOUS- ja TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Toimivat Seniorit ry toteuttaa vuoden 2020 aikana toiminnallaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia tavoitteita. Toiminta on avointa, julkista, vapaaehtoista ja paikallista. Toiminta tapahtuu osaksi kävelymatkan päässä seniorin kodista matalan kynnyksen periaatteella. Jos matka toimintaan osallistumiseen on kauempana kodista, seniorit kuljetetaan omalla autolla tapahtumaan (esim. retket, näyttelyt, lounaat, kulttuuritilaisuudet, muut tapahtumat jne.)

JÄSENET

Senioreiden keskeisin visio on elää, asua ja toimia kotona. Yhteisöllinen pienryhmätoiminta ennalta ehkäisee syrjäytymisvaarassa olevien SLOW GO - ja jo osittain  syrjäytyneiden NO GO -senioreiden yksinäisyyden kokemista, vahvistaa kodin lähellä toimivia aktiivisia sosiaalisia verkkoja ja edistää selviytymistä jokapäiväisessä arjessa.


TALOUSSUUNNITELMA

Yhdistyksen toiminnan tulot ja menot jakaantuvat vuonna 2020 seuraavasti. Tulot perustuivat jäsenmaksuihin ja Espoon kaupungin mahdollisiin palkkioihin.

Yhdistyksen varat ovat 1985,05 € vuoden lopussa 31.12.2019. Vuonna 2020 yhdistyksen tulot perustuvat lähinnä jäsenmaksuihin. Yhdistys ei ole hakenut  Espoon kaupungilta järjestöapurahaa vuodeksi 2020.

Mikäli toiminta perustuu kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan, tällöin erityisen tärkeäksi kustannuseräksi kohoavat myös edelleen kuljetukset pienryhmien tapaamisiin ja muihin tapahtumiin. Kuljetuksien bensakustannuksia ei ole laskutettu, vaan se on ollut vapaaehtoista toimintaa. Ilman kuljetusta osa pienryhmä- ja tukihenkilötoiminnasta jäisi tapahtumatta.

TOIMINTASUUNNITELMA

Yhdistyksen kustannukset koostuvat seuraavista.

I Henkilökohtainen ystävä- ja tukihenkilötoiminta

Tukimuodot
Puhelinyhteys
Vierailut/tapaamiset
Kuljetukset omalla autolla
Asiointi (kauppa, posti, kirjasto, pankki, maistraatti, poliisi jne.)
Terveydenhoito (terveyskeskus, laboratorio, poliklinikka, sairaala, apteekki yms.)
Pienryhmiin kuljetukset yhdistystapaamiset, harrastuspiirit, teatteri, konsertti, näyttely, kirjasto, messut, retket, yhteiset lounaat yms.)

II Pienryhmätoiminta (kerran viikossa tai kerran-pari kertaa kuukaudessa kokoontuvaa 10 harrastusryhmää  mahdollisuuksien mukaan) Ryhmät jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Jäsenten oma kustanteet kodin ulkopuolella kasvattavat yhdistyksen kokonaismenoja v. 2020.

Kodin lähellä toimintaa                        Yhteyshenkilö
KIRJAPIIRI kerran kk:ssa keskiviikkoisin                (Oili Suominen)
PELIPIIRI kerran vk:ssa sopimuksen mukaan                (Liisa Mäkinen)
OMAKUVAPIIRI sopimuksen mukaan                    (Pirkko Liikanen)
OOPPERAKATSOMO kerran pari kk:ssa                           (Oili Suominen)
RANTASAUNAPIIRI keskiviikkoisin kesällä           (Oili Suominen, Eija Pokkinen)
SKYPE-YSTÄVÄPIIRI kerran vk:ssa tiistaisin                (Pirkko Liikanen)

Kuljetus tarpeen
LIIKUNTAPIIRI                                 (Espoon liikuntatoimi)
LOUNASPIIRI kerran pari kk:ssa                     (Helena Allahwerdi)
RETKIPIIRI kerran pari kk:ssa                         (Helena Allahwerdi)


III Tapahtumat ja yhteistyö kumppaneiden kanssa (osallistuminen mahdollisiin projekteihin ja seminaareihin, kampanjoihin yms. + Espoon kaupungin vanhusneuvosto ja kerran viikossa nettimummola)

IV Tiedotus, raportointi ja muistamiset
Yhdistyksen toiminta on avointa, paikallista ja julkista sekä kokonaan vapaaehtoista. Yhdistyksen kotisivua päivitetään säännöllisesti internetissä. Kotisivulta löytyvät mm.  pienryhmien kuukausiohjelmat, yhdistyksen vuosikertomukset lähtien vuodesta 2008, pienryhmien yksityiskohtainen toiminta, tapahtumat, periaatteet, säännöt jne.  (http://www.toimivatseniorit.palvelee.fi) Vuonna 2020 kotisivun päivittämistä jatketaan entiseen tapaan muutaman kerran kuukaudessa.

Tämän lisäksi yhdistyksen pienryhmien kuukausitiedote lähetetään sähköpostitse tai suoraan kotiin paperiversiona niille, joilla ei ole s-postiyhteyttä. Lisäksi kuukausitiedote on nähtävissä As Oy Säästökehän toimintapisteen jokaisen asuintalon A-F porraskäytävän ilmoitustaululla sekä kerhohuoneessa.

Yhdistys jatkaa vuonna 2020 sekä henkilökohtaista ystävä- ja tukihenkilötoimintaansa että pienryhmätoimintaansa entiseen tapaan. Ryhmät (piirit) tapaavat säännöllisesti kerran viikossa, kerran pari kertaa kuukaudessa tai harvemmin (ks. yhdistyksen vuosikertomukset/ www.toimivatseniorit.palvelee.fi).

HALLINTO
Toimivat Seniorit ry:n hallituksessa on neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Pienryhmät toimivat itsenäisesti vapaaehtoisten vetäjiensä/yhdteyshenkilönsä johdolla. Kokouspalkkioita ei makseta.

TOIMINTAKOHTEET
 Yhdistys  toteuttaa jäsentensä toivomaa vapaaehtoista pienryhmätoimintaa matalan kynnyksen periaatteella kävelymatkan päässä kotoa. Mikäli pienryhmätapaamisiin tai tapahtumiin on pitempi matka, jäsenille järjestetään kuljetus (oma auto).

VERTAISTUKI
Vertaisryhmätoimintaa ylläpidetään ja edistetään edelleen. Myös yhdistyksen omaa turvaverkkoa kehitetään.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Espoon kirjastot erityisesti Viherlaakson kirjasto, myös Sellon ja Entressen kirjastot (näyttelyt), Espoon kaupungin vanhuspalvelut, palvelutalot ja Espoon vanhusneuvosto, Helinä Rautavaaran museo.

Jokaisessa asuintalossa vapaaehtoista asukastoimintaa voidaan suunnitella myös seniori-asukkaiden lähiympäristöön ja heidän tarpeidensa pohjalta. Tällaiset toiminnalliset ja yhteisölliset asuintalot mahdollistavat GO GO -, SLOW GO  ja NO GO -ikääntyneen seniorin omaehtoisen asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään. Yhteistyössä kaikkien asukkaiden kanssa mahdollistuu tärkeä, aktiivinen  SUKUPOLVET YHDESSÄ -toiminta kodin läheisyydessä.

Takaisin  toimintakertomuksiin ja etusivulle 


© 2020