10 korona info

  
 Tiedote: Korona Covid-10 numero 12/29.5.2020
Teema : Venäjä ja Covid-19
Toimitus HA 044 3622 060

Venäjän väestö 146,8 miljoonaa (2019)
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan maan väestö vähenee puolen miljoonan vuosivauhtia.
Vuonna 2002 etniset venäläiset muodostivat 80 % koko maan väestömäärästä. Kuusi muuta ryhmää saavuttivat yli miljoonan ihmisenmäärän:
 tataarit (3,8 %),ukrainalaiset (2,0 %), baškiirit (1,1 %), tšuvassit (1,1 %) tšetšeenit (0,9 %)ja armenialaiset (0,8 %).
Venäjän federaation rajojen sisäpuolella asuu 160 huomattavaa etnistä ryhmää. Alkuperäiskansojen asema on Venäjällä paikoin hankala
Venäjän perinteiset uskonnot ovat kristinusko, islam, buddhalaisuus sekä juutalaisuus, jotka määritellään Venäjän vuonna 1997 säädetyssä ”historiallisen perinnön laissa.
Eri lähteiden ilmoittamat arviot ei-uskonnollisten ihmisten määrästä Venäjällä vaihtelevat suuresti. Lähteestä riippuen niitä on 16–48 prosenttia väestöstä,
Venäjän presidenntti Vladimir Vladimirovitš Putin, syntyi  7.lokakuuta 1952 Leningrad, Venäjän SFNT, Neuvostoliitto. Hän  on venäläinen poliitikko, nykyinen Venäjän federaation presidentti ja entinen pääministeri. Häntä tukee Yhtenäinen Venäjä -puolue, jolla on enemmistö Venäjän parlamentissa eli duumassa
Väestönkasvu on ollut yksi presidentti Vladimir Putinin tärkeimmistä kehitystavoitteista.
.”Onko teillä kutsukortti Putinin virkaanastujaisiin?”
”Minulla on sarjalippu.”

Historia
Venäjän valtaisalla alueella on vuosituhansien aikana liikkunut paikasta toiseen lukuisia kansoja ja heimoja. Itäslaavit saapuivat Keski-Venäjälle, Dneprin ja Volgan seuduille 500-luvulla. Yhteisten vihollisten yhdistämät hajanaiset slaaviheimot alkoivat yhdistyä valtioksi 800-luvulla.
Valtakunnan arkkitehteina olivat ruseiksi kutsutut varjaagit, viikingit. Jokia pitkin matkanneet rusit ottivat haltuunsa Itämereltä Mustallemerelle ulottuneet alueet. Kiovan Rus -valtakunnan keskuksia olivat Ukrainan nykyinen pääkaupunki Kiova ja Venäjän vanhimpiin kaupunkeihin kuuluva Novgorod. Kiovan hallitsija Vladimir I Suuri kääntyi kristinuskoon 988. Kiovan Rus hajosi pieniksi ruhtinaskunniksi 1100-luvulla ja mongolit valtasivat alueet 1200-luvulla, Novgorodin ruhtinaskuntaa lukuun ottamatta. Mongolien valta Venäjällä kesti aina 1500-luvulle. Moskovan ruhtinaskunta vahvistui mongolivaltaa uhmaten 1300-luvulta lähtien ja  kohosi 1400-luvun lopulle tultaessa johtoasemaan liitettyään muita ruhtinaskuntia itseensä. Hallitsijoista alettiin käyttää tsaari-nimitystä 1400-luvulla. 
Myös mongolien kaanikunnat liitettiin Moskovan vallan alle yksi kerrallaan 1500-luvulla. Iivana Julman aikana Venäjä oli laajentunut alueelliseksi suurvallaksi. Venäjän aseman Euroopan mahtivaltiona varmisti Pietari Suuri lyömällä etelässä turkkilaiset ja lännessä Ruotsin ja Puolan 1700-luvulla. 
Venäjä oli eurooppalainen suurvalta, mutta muusta Euroopasta eristynyt ja yksinvaltaisen hallintorakenteen ja maanomistusolojen vuoksi köyhä ja takapajuinen. 1700-luvulla valtaosaväestöstä eli maaorjuudessa
Pietari Suuri kehitti maata länsimaisten mallien mukaan, mutta maaorjuus lakkautettiin virallisesti vasta 1861. Talonpoikien asema ei kuitenkaan juuri kohentunut, eivätkä lähinnä Euroopan puoleiselle Venäjälle nousseiden tehtaiden työläisten asema ollut sen parempi. Venäjällä oli ollut talonpoikien ja työläisten kapinoita jo ennen vuotta 1917, jolloin tsaari syöstiin vallasta.
Venäjän 36-miljoonaisesta kansasta suurin osa oli 1700-luvun lopussa maaorjuudessa eläviä talonpoikia. Heillä ei ollut omistusoikeutta maahan, jota he viljelivät. Maaorjat eivät saaneet mennä naimisiin ilman isäntänsä suostumusta eikä heillä saanut olla omia yrityksiä.
 Lokakuun vallankumous sinetöi bolsevikkien voiton, ja maan johtajaksi nousi vallankumousjohtaja V.I. Lenin. Sitä seuranneen sisällissodan voitti bolshevikkien puna-armeija 1920. Bolshevikit muuttivat nimensä kommunistiseksi puolueeksi ja perustivat Neuvostoliiton 1922, johon liitettiin valloitetut Ukraina, Valko-Venäjä, Armenia, Azerbaidzan ja Georgia.
 Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, ja Venäjästä tuli Neuvostoliiton poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen perinnön haltija.
Lähde: https://www.globalis.fi/Maat/Venaejae

Suomensukuiset kansat
Itämerensuomalaiset kielet
inkeroinen 300
karjala 70 000
liivi muutama
lyydi 5 000
vatja muutama
vepsä 6 000
Saamelaiskielet 34 000
Volgansuomalaiset kielet
ersämordva 500 000
mokshamordva 250 000
mari (tsheremissi) 550 000
Permiläiset kielet
komi (syrjääni) 350 000
udmurtti (votjakki) 500 000
Ugrilaiset kielet
hanti (ostjakki) 13 000
mansi (voguli) 3 000
unkari 14 000 000
Samojedikielet
nganasan 600
enetsi (jeniseisamojedi) muutama
nenetsi (jurakki) 27 000
selkuppi (ostjakkisamojedi) 1 500
Venäjän federaatiossa kansallisen nimikkoyksikön omaavien uralilaisten kansojen väkiluku ja osuus nimikkoyksikön väestöstä (1989)
karjalaiset (prosenttiosuus alueen väestöstä 10,0 / määrä 78 928)
komit (23,3 / 291 542)
marit (43,3 / 324 349)
mordvalaiset (32,5 / 313 420)
udmurtit (30,9 / 496 522)
komipermjakit (60,2 / 95 415)
hantit (0,9 / 11 892)
mansit (0,5 / 6 562)
nenetsit Nenetsia (11,9 / 6 423)
Jamalin Nenetsia (4,2 / 20 917)
Dolgaani-Nenetsia (4,4 / 2 446)

Lähde: https://www.karihautanen.fi/suomen-historiasta.html

Osa Venäjällä asuvista suomensukuisista kansoista on jo kuolemassa ja niiden pelastamiseksi ei ilmeisesti voida tehdä enää mitään. Tällaisia ovat Suomenlahden eteläpuolella asuvat vatjalaiset ja Pohjoisen jäämeren rannalla asuvat enetsit, joita on enää muutama. Sama kohtalo on Latviassa asuvilla liiviläisillä.

Mutta kovin paljon toiveita ei ole myöskään vepsäläisten, inkerikkojen, lyydiläisten, nganasanien ja selkuppien kansojen säilymisestä.
Vaaravyöhykkeessä ovat myös karjalaiset sekä hantit (ostjakit) ja mansit (vogulit). Vain komin (syrjäänien), marin (tsheremissin), udmurtian (votjakkien) ja mordvan kielet voidaan ehkä vielä pelastaa.
Venäjän alueen suomalaisugrilaisista kansoista uhanalaisia ovat mm. vatjalaiset, vepsäläiset, karjalaiset, inkerikot, marit, mordvalaiset, udmurtit, komit, hantit ja mansit. Suuri suomensukuinen kansa, jota kutsuttiin nimellä merjalaiset, on asunut laajalla alueella  ydinvenäjällä, nykyisen Moskovan ympäristössä. Merjalaiset  ovat venäläistyneet pääosin jo 1500 -luvulla.  Merjalaiset olivat varsin suuri ja kehittynyt kauppiaskansa, joka lienee tehnyt kauppaa laajalla alueella Volgalta  Mustamerelle ja  Bysantiin saakka.  Tämän kansan yhtä heimoa, joka asui nykyisen Moskovan alueella,kutsuttiin nimellä "moskalaiset" . Tämä merjalaisheimo on antanut nimensä Moskovan kaupungille.
Suomenkieli  ja suomalaisuus olivat  tuhoutumassa noin 200  vuotta sitten. Suomen joutuminen Ruotsin alaisuudesta Venäjän alaisuuteen loi edellytykset  suomenkielen pelastamiselle  uhkaavalta ruotsalaistumiselta.
Suomenkieli kuuluu vanhaan, alkuperäiseen eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Suomalaisugrilaisista kielistä valtaosa on jo tuhoutunut. Suomalaisugrilaiset kansat ovat olleet vaatimattomampia ja vähään tyytyväisiä. Siksi kehitys on ollut paljon hitaampaa. Kaikki tunnustavat kuitenkin, ettei aikaa ole enää paljon.
Kun suomalaisugrilaisten kansalliset liikkeet kymmenisen vuotta sitten syntyivät, yhteisenä vaatimuksena oli oman kielen aseman nostaminen venäjän kielen kanssa tasavertaiseksi. Tässä on kuitenkin onnistuttu vain puolittain.
Alkuperäiskansojen kielistä on tosin tehty virallisia kieliä, mutta käyttökielenä on edelleen venäjä. Yritykset vaatia valtion virkamiehiltä, esimerkiksi presidentiltä, alkuperäiskansan kielen taitoa ovat kaatuneet viimeistään Venäjän perustuslakituomioistuimeen.
Suurin uhka on alkuperäiskansojen äidinkielen taidon häviäminen opetuksen puuttumisen takia. Ellei pian mitään tehdä, kielitaito vähenee vääjäämättä.
Tähän liittyy myös kirjallisen kulttuurin ja tiedotuksen ongelmat. Suomalaisugrilaisilla kielillä painetaan edelleen hyvin vähän kirjoja ja lehtiä. Radiossa ja varsinkin televisiossa näillä kielillä on vain hyvin vähän lähetyksiä.
Lähde: https://www.karihautanen.fi/suomen-historiasta.html

Korona tilastoja

Rekisteröityjen tartuntojen lukumäärä 15.5.2020
Testattuja: 6,4 miljoonaa 
Vahvistettuja tartuntoja: 344 481 /WHO 20.5.2020)
- Moskovassa ja Moskovan oblastissa: 160 989
- Pietarissa ja Leningradin oblastissa: 11 327
 Parantuneita: 58 226 
Menehtyneitä: 3 541 (WHO 20.5.3030)

Venäjän Covid-19 heikot linkit ketjussa
tunnista – testaa- jäljitä- eristä- hoida onnistuminen riippuu terveydenhoitojärjestelmän kattavuudesta ja toimivuudesta.  Tilanteet vaihtelevat liikuttaessa alueelta toiseen.
Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin maa ja keskeinen kansainvälisen kaupan ja politiikan toimija. Ensiksi ollaan huolestuneita Covid-19 taudin hallinnasta ja toiseksi sen seurauksista kuten taloudesta ja työttömyydestä.
Venäjän pääministeri Mihail Mishustin kertoi torstaina, että hänellä on todettu koronavirustartunta. Mishustin sanoi jäävänsä eristykseen suojellakseen muita hallituksen jäseniä.
–  Minun täytyy olla eristyksessä ja noudattaa lääkäreiden ohjeita. Tämä on tarpeen kollegojeni suojelemiseksi, hän sanoi presidentti Vladimir Putinin kanssa käymänsä videotapaamisen aikana.
MOSKOVA 15.5.2020
Venäjällä monet terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat murtumaisillaan koronaepidemian riehuessa maassa.
– Ihmisiä kuolee ja ympärillä on suuri määrä vakavasti sairaita potilaita, joita ei pysty auttamaan. Kun tätä jatkuu raskaalla työtahdilla päivästä toiseen, niin kaikki eivät pärjää, sanoo moskovalainen psykiatri Sergei Grišin Ylelle puhelimitse.
Grišin arvioi, että noin neljännes koronapotilaita hoitavasta henkilökunnasta ei kestä nykytilannetta. Sen lisäksi moni sairastuu myös itse koronavirukseen.
Viranomaiset ovat vähätelleet terveydenhuollon ongelmia, eivätkä ole esimerkiksi kertoneet avoimesti koronaan kuolleista lääkäreistä ja sairaanhoitajista.
Edes Venäjän riippumaton media ei pysty aina kertomaan ongelmista avoimesti. Se pelkää rangaistuksia, joita voidaan langettaa koronaan liittyvän valeuutisoinnin perusteella.
Nyt koronaepidemian kiihtyessä Putin on uudenlaisen tilanteen edessä: Virus ei tottele raakaa voimaa, eikä sen seurauksista selvitä pelkällä propagandalla.
Vaikka Venäjällä toimii jopa erillinen hätätilaministeriö, on epidemia paljastanut jo alkuvaiheessaan hallinnon täydellisen haparoinnin.
Esiin ovat nousseet kolme valitettavan tuttua kipupistettä: kriisiviestinnän heikkous, hallinnonalojen välisen koordinaation puuttuminen sekä syvä epäluulo kansalaisten ja viranomaisten kesken.
Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11350966

6. maaliskuuta todettiin kuusi tautitapausta, jotka olivat tulleet Italiasta. Seuraavina päivinä todettiin lisää ulkomailta tulleita tapauksia. 13. maaliskuuta tautitodistetusti levisi ihmiseltä ihmiselle, jolloin yksi yhteensä 11:stä tuona päivänä todetusti oli saatu paikallisena tartuntana. Tuolloin oli 45 tartuntaa.[
Venäjän aluksi  ilmoittamat vähäiset koronavirustartunnat ovat herättäneet ihmetystä. Numerot eivät kerro todellisuudesta, sillä Venäjä ei ole missään vaiheessa testannut kansalaisiaan järjestelmällisesti
Kreml väitti vielä 26. maaliskuuta, ettei Venäjällä ole epidemiaa.
. Tartuntojen määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti, ja tilanne vaikuttaa suoraan Kremlin asemaan kansalaisten silmissä.
Venäjällä on suljettu rajoja ja asetettu ihmisiä karanteeniin covid-19 -viruksen leviämisen hillitsemiseksi.
 Moskovassa karanteenissa pysymistä tarkkaillaan kasvojentunnistusohjelmien ja valvontakameroiden avulla. 25. maaliskuuta presidentti Vladimir Putin määräsi viikon palkallisen loman, jotta ihmiset pysyisivät vapaaehtoisesti kotona.
 Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin viesti oli paljon ankarampi, ja 2. huhtikuuta Putin pitikin uuden puheen, jossa hän pidensi määräystä kuun loppuun.
 Ohjeiden ristiriitainen sävy kertoo Venäjän poliittisen johdon hapuilevasta otteesta. Venäjän toimia voi verrata erityisesti Kiinan reaktioihin.
 Terveydenhuoltojärjestelmä on monilla alueilla suoranaisessa kriisissä, mutta resurssipula ei ole enää ainoa ongelma. Kremlin neuvostoajasta juontuva tiedotuspolitiikka vesittää osaltaan epidemian hoitoa. ttä ja vähätteli sen luonnetta. Jätä minut rauhaan! Pyydän sinua! Tänään kävimme ulkona jo 30 kertaa!
 

Autoritääristen yhteiskuntien tiedotuspolitiikka tarkoittaa globaalia riskiä, sillä pandemioiden ennakoinnissa on tärkeää saada riippumatonta tietoa mahdollisimman pian
Venäjän koronavirustilanne herätti huolta myös Suomessa.  Huhti-toukokuussa tartuntojen määrä Venäjällä kasvoi nopeasti. Se ruuhkautti ja ylikuormitti terveydenhuollon. Suojavarusteista oli huutava pula. Venäjä asetti monia sulkuja maaliskuun puolivälissä: rajat kiinni, kokoontumisisa rajoitetiin, ulkona liikkumista supistettiin.
 

Sairaaloiden lähelle ilmestyi maalis-huhtikuussa yhä piteneviä ambulanssijonoja. Moskovan sairaalapaikat olivat käytännössä lopussa toukokuun alussa, niissä oli 17 000 potilasta. Pietarissa tehtiin varasairaaloita. Noin 100 lääkäriä oli kuollut tautiin toukokuun alkuun mennessä. Voitonpäivää ei vietetty Venäjällä koronaviruksen takia.[21] Moskovassa ja Pietarissa syttyi Uralilla valmistetuja hengityskoneita tuleen, ja muutamia potilaita kuoli ilmeiesti tämän takia. 12. toukokuuta epidemia näytti hidastuvan. Pietarin sairaaloissa oli pulaa laitteista toukokuun puolivälissä. Moskovan sairaalaa tai muuta hoitopaikkaa oli muutettu koronasairaaloiksi. Monia lääkäreitä oli irtisanoutunut suojavarusteiden puutteen takia.

lähde https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2020/04/comment10_covid-19-venajalla.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Koronaviruspandemia_Ven%C3%A4j%C3%A4ll%C3%A4

Rajoitukset
Moskovassa liikkuminen on rajoitettua ja luvanvaraista. Ulkona liikkuminen on sallittua pääsääntöisesti vain työmatkoja, kaupassa ja apteeekissa käyntiä sekä roskien viemistä ja lemmikkien ulkoiluttamista varten.   Suojavälineiden (suojamaski ja hanskat) käyttö on pakollista kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Suojavälineiden käyttöä suositellaan aina kodin ulkopuolella liikkuessa. Liikkumisrajoitusten rikkomisesta rangaistaan sakolla. Liikkumisrajoituksista ja –luvista saa tietoa Moskovan kaupungin kotisivuilla osoitteessa Mos.ru.

Pietarissa aiemmin suosituksena ollut suojamaskien käyttö muuttuu pakolliseksi 12.5.2020. Voimaan astuu määräys käyttää sekä suojamaskia että hanskoja julkisilla paikoilla, mukaan lukien kaupoissa, käyttäessä julkista liikennettä ja takseja sekä kaduilla kulkiessa.

Vain kuolemattomat käyvät töissä! Kuolevaiset istuvat kotona.
Suojamaskiksi kelpaavat myös kankaiset suojamaskit eikä hanskojen tarvitse olla suojahanskat. Kasvot ja kädet peittävien suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä on säädetty 4000 ruplan sakkomaksu. Suojamaskeja ja käsineitä voi ostaa mm. metroasemien sisääntuloauloista. Muita koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarkoitettuja, aiemmin ilmoitettuja rajoituksia ja kieltoja jatketaan Pietarissa 31.5. asti.

Eri tasoisia rajoituksia on voimassa myös muualla Venäjällä. Rajoitukset vaihtelevat alueittain ja ne voi tarkastaa paikallishallintojen kotisivuilta.

Kiinan ja Venäjän raja suljetaan

Venäjän maarajat ovat kiinni matkustajille, pl. eräät poikkeusryhmät. Lentoliikenne ulkomaille on keskeytetty eräitä poikkeuksia lukuunottamatta.
 Venäjällä on paha koronavirusepidemia maalis-toukokuussa 2020. Satoja tuhansia on sairastunut ja tuhansia kuollut. Hallitus sulki työpaikkoja maalis-huhtikuussa. Toukokuussa maa pyrki avaamaan taloutta uudelleen.
Alussa testaus oli vähäistä, mutta toukokuussa runsasta.[3] Maalis-huhtikuussa pandemia ruuhkautti ja ylikuormitti terveydenhuollon ainakin Moskovassa ja Pietarissa. Monin paikoin esiintyi hengityskone- ja suojavarustepulaa. Syrjäseuduilla Venäjän terveydenhuoltojärjestelmä oli jo valmiiksi heikossa kunnossa. Venäjän hallitus vitkasteli alussa sulkutoimissa, jotka se aloitti maaliskuun puolivälissä. Sulut olivat muun muassa lomaa töistä ja osittaisia ulkonaliikkumiskieltoja. Venäjän hallitus pyrki purkamaan toukokuussa sulkuja, jotka haittasivat maan taloutta.
Venäjän koronatartunnat kasvavat rajua tahtia jo kuudetta päivää. Uusia tartuntoja on ilmaantunut päivittäin vähintään 10 000 kappaletta.
Tämä siitä huolimatta, että maassa on jo yli kuukauden ajan ollut lähes täydellinen karanteeni, jossa kotoa poistuminen on sallittua vain roskien viemiseksi tai koiran ulkoiluttamiseksi. Lisäksi tiettyjen alojen työntekijät saavat mennä töihin, jos yrityksellä on erikoislupa.

” Mikä on suomalais-venäläinen ystävyys? Se on sitä, kun venäläinen puutavara viedään väärennetyillä asiakirjoilla Suomeen, jossa puusta tehdään paperi, joka viedään Venäjälle, jossa paperiin tulostetaan väärennettyjä asiakirjoja, joilla venäläinen puutavaraa viedään Suomeen.”
 

Venäjän ja Suomen välisen rajaliikenteen väliaikainen rajoittaminen
Suomen valtioneuvosto päätti 7.5. jatkaa väliaikaisia Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14.6.2020 asti. Ulkorajaliikenteen rajoituksia, tarkoittaen mm. Suomen ja Venäjän välisen rajan rajoituksia, jatketaan sellaisenaan 14.6.2020 asti.Finnair ja Aeroflot ovat keskeyttäneet Suomen ja Venäjän väliset reittilennot toistaiseksi. Moskovasta, Pietarista tai mistään muustakaan kaupungista Venäjällä ei ole suoraa lentoyhteyttä Suomeen.

Linkkejä venäjänkielisiin lähteisiin
Virallinen koronaviruksesta kertova sivusto: Стопкоронавирус.рф
Venäjän terveysministeriön sivusto: Rosminzdrav.ru
Valvontaviranomainen Rospotrebnadzorin tiedotteet: Rospotrebnadzor.ru
Moskovan kaupungin virallinen koronavirussivu: Mos.ru
Kartta rekisteröidyistä koronavirustapauksista: Yandex.ru

THL:n tilanneseuranta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Pandemian seurauksia Venäjällä
Venäjän talousnäkymät näyttivät vielä vuoden alussa verrattain valoisilta, mutta nyt tilanne on synkentynyt huomattavasti. Koronapandemia ja öljymarkkinoiden romahdus iskevät voimakkaasti Venäjän talouteen ja BKT:n odotetaan useimmissa ennusteissa supistuvan tänä vuonna selvästi. Parhaillaan käynnissä oleva maailmanlaajuinen talouskriisi on kuitenkin luonteeltaan niin poikkeuksellinen, että sen vaikutuksia on äärimmäisen vaikea arvioida niin globaalisti kuin yksittäisten maidenkin kuten Venäjän osalta.
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/17043

Koronan Covid-19 seurauksia
Venäjää arvosteltiin siitä että siellä peiteltiin koronavirukseen kuolleiden todellista määrää. Venäjä kiisti tämän. Mutta esimerkiksi Dagestanissa todettiin 29 koronasta ja 657 keuhkokuumeesta johtunutta kuolemaa.Kolmasosa toukokuussa 2020 hoitohenkilökunnalle tehdyn kyselyn vastaajista kertoi, että heitä oli kehotettu ilmoittamaan liian vähän koronavirustapauksia,joita ilmoitettiin esimerkiksi keuhkokuumepotilaiksi. Lisäksi kyselyyn vastanneista 40 prosentilla oli puutteita suojavarusteista, Toukokuun neljännellä viikolla yli 300 hoitohenkilökuntaan kuulunutta oli kuollut koronaan.

Tunnetuista venäläisistä muun muassa pääministeri Mihail Mishustin ja Kremlin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov saivat koronavirustartunnan.[28][29] Myös Tshetsenian tasvallan johtaja Ramzan Kadyrov sai koronaviruksen.

Kansainvälisen avaruusaseman uusi kolmihenkinen vaihtomiehistö kuvattiin kävelemässä huhtikuun 9. päivänä kohti laukaisupaikkaa. Kuvasta näkyy, että koronaviruksen uhkaan ei tuolloin osattu suhtautua vielä kaikin mahdollisin varotoimin.
VENÄJÄN avaruusohjelma koki valtavan kolauksen, kun maan miehitettyjen avaruusalusten pääsuunnittelija Jevgeni Mikrin kuoli koronavirukseen.
KORONAVIRUS on vaatinut uhreja jo aiemminkin Venäjän avaruusjärjestön työntekijöiden parista, kertoo uutistoimisto Interfax.Vappuna Rogozin kertoi, että tartunta oli todettu 173 henkilöllä Roskosmosin työntekijöistä. Heistä kuusi oli menehtynyt siihen mennessä, joten Mikrin oli tiettävästi seitsemäs menetys samassa työyhteisössä.
Lähde  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006498227.html    Käännös: Jos hallitus sulkee kauneushoitolat, tulemme näkemään paljon pelottavampia asioita kuin koronavirus.

Takaisin etusivulle      Takaisin korona  korona info- sivulle